Już 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się VIII edycja konferencji Państwo 2.0

Konferencja poświęcona jest strategii informatyzacji państwa, z udziałem ścisłego kierownictwa urzędów centralnych. Wydarzenie od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym.

Pierwszy dzień konferencji skupi się wokół najważniejszych rządowych projektów IT oraz współpracy sektora publicznego z dostawcami ICT, także w kontekście planowanych dużych inwestycji i unijnej perspektywy 2014-2020.

Wśród prelegentów są m.in.:

  • Wanda Buk – Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  • Krzysztof Dyki – Wiceprezes Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Andrzej Pieczunko – Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki
  • Marcin Suchar – Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki
  • Krzysztof Szubert – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Piotr Towarek – Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  • Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

Drugi dzień to zastosowania nowych technologii w Energetyce, Przemyśle Obronnym, Zdrowiu oraz Smart City.

Podczas sesji SMART CITY  skupimy się na najlepszych praktykach i inteligentnych rozwiązaniach wspierających rozwój polskich miast. Moderatorem debaty Smart City będzie dr Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Uczestnikami debaty będą m.in.: Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy. Bardzo się cieszę, że będę mógł wziąć udział w tej dyskusji. 

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Urząd Zamówień Publicznych.