Szymon CIupa

Ekspert Smart City i GIS

Jako ekspert lub kierownik projektów od ponad 10 lat zajmuję się wspieraniem administracji samorządowej we wdrażaniu projektów Smart City, w tym systemów informacji przestrzennej.

Realizowałem projekty z zakresu Strategii Smart City, GIS (systemów informacji przestrzennej), e-administracji, zrównoważonego rozwoju oraz analizy i wizualizacji danych miejskich m.in. dla: Urzędu Miasta Kielce (zdobywca wielu prestiżowych nagród za system informacji przestrzennej, w tym wyróżnienie podczas kongresu Smart City Expo w Barcelonie), Urzędu Miasta Gliwice, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Miasta Toruń, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi czy Metropolii Poznań.

Jako zewnętrzny ekspert wspierałem miasto Kielce w procesie certyfikacji ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. Miasto Kielce jako pierwsze w Polsce uzyskało certyfikat wydany przez World Council on City Data na poziomie platynowym. Jestem ekspertem Związku Miast Polskich w zakresie ISO37120.

Jestem autorem publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz kwartalniku Człowiek i Środowisko oraz artykułów publikowanych w takich magazynach jak: The GIS Professional (USA), Przegląd Komunalny, Inteligentne Miasta i Regiony, Urbanista, Elektroniczna Administracja, CAD&GIS.

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się na miastach inteligentnych, zintegrowanym zarządzaniu miastami, geoinformacji, stosowaniu nowoczesnych technologii we wsparciu procesów podejmowania decyzji (tych strategicznych ale i operacyjnych) w administracji samorządowej oraz inteligentnym zarządzaniu miastami.