Przed Wami nominacje czytelników bloga Smart City Expert na rozwiązanie roku (wszystkie, te które spełniły wymóg formalny czyli opis dłuższy niż 1000 znaków). Nominacje są bardzo ciekawe, interdyscyplinarne i wszystkie zasługują na wyróżnienie! Brawo!

Od dziś (11.02.2019) zaczynamy głosowanie, które potrwa przez tydzień do 18.02.2019 do godziny 23.59. Rozwiązania są prezentowane w kolejności zgłoszeń. Przypominam, że nagrodą główną jest opisanie rozwiązania w postaci Case Study na blogu!

Formularz głosowania znajduje się pod prezentacją rozwiązań.

 

Nominacje

Nazwa rozwiązania: smart3Dcity

Miasto, w którym wdrożono rozwiązanie: Poznań

Instytucja odpowedzialna za wdrożenie: SHH sp. z o.o. / Urząd Miasta Poznań

Dziedzina Smart City: #PoProstSmartCity

 

Miejski model 3D, stworzony w oparciu o koncepcję smart3Dcity, to rozwiązanie nowoczesne i innowacyjne w skali Polski. Rozwiązanie zostało wdrożone w Poznaniu dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w celu stworzenia modelu 3D miasta Poznania. smart3Dcity to projekt unikalny oraz oryginalny w skali kraju i ma ambicję stać się wzorcowym dla innych polskich miast, co potwierdzają wizyty referencyjne z innych ośrodków miejskich. Koncepcja uwzględnia udostępnianie trójwymiarowych modeli miast zawierających budynki i inne obiekty miejskie, ukształtowanie terenu, warstwy zieleni i innych obiektów przestrzennych. Pozwala także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D, opracowań tematycznych oraz specjalistycznych raportów. O jego użyteczności świadczy to, że jednostki miejskie, mieszkańcy, pracownie architektoniczne i inwestorzy w specjalnym portalu mogą korzystać np. z analiz statystycznych pokazujących gęstość zaludnienia z bazy PESEL analiz urbanistycznych, wysokość budynków istniejących oraz projektowanych obiektów w przestrzeni.

Ważną funkcją modelu jest możliwość tworzenia analiz środowiskowych, takich jak prezentacja potencjału solarnego budynków, czy wizualizacja rozkładu hałasu pochodzącego z mapy akustycznej w przestrzeni trójwymiarowej.

Model 3D wykonany jest jako integracyjny model obiektowy wykorzystujący standardy OGC takie jak: WMS, WFS, cityGML, glTF i może on być wykorzystywany do integracji wyników analiz pochodzących z różnych aplikacji dziedzinowych. Model 3D jest stosowany podczas konsultacji społecznych razem ze stosowanymi obecnie narzędziami mapowymi 2D. Dzięki temu proces projektowania nowej zabudowy/budowli jest bardziej transparentny, a podmioty w niego zaangażowane uzyskują wiedzę na temat np. potencjalnego wpływu nowych budynków na sąsiednie obiekty. Innowacyjne elementy projektu:

  • wykorzystanie danych 3D – LiDAR, NMT, NMPT;
  • wdrożenie procesów oraz narzędzi i procesów aktualizacji modelu;
  • zastosowanie otwartych standardów OGC – WMS, WFS, cityGML;
  • integracja modelu z infrastrukturą danych przestrzennych 2D;
  • kompleksowa realizacja interaktywnego modelu miejskiego 3D; publikacja aktualnego modelu w technologiach webowych i mobilnych.

Szczegółowy opis rozwiązania na stronie: smart3Dcity.pl

Nazwa rozwiązania: Nowy system sprzedaży biletów na transport publiczny

Miasto, w którym wdrożono rozwiązanie: Wrocław

Instytucja odpowedzialna za wdrożenie: Urząd Miejski Wrocławia, MPK Wrocław

Dziedzina Smart City: Smart Living

 

Wdrożony 8 marca 2018 nowy system sprzedaży biletów za podróż tramwajem i autobusem we Wrocławiu to największe jak do tej pory bezgotówkowe rozwiązanie zaimplementowane w transporcie publicznym w polskim mieście.

We wszystkich pojazdach MPK Wrocław pojawiło się 3300 kasowników z funkcją sprzedaży biletu elektronicznego (możliwy zakup kartą zbliżeniową i telefonem), w całym mieście pojawiło się 180 nowoczesnych biletomatów (płatność gotówką i bezgotówkowo), ponadto uruchomiona została specjalna aplikacja mobilna URBANCARD. Jedną z nowości jest także karta URBANCARD EP z funkcją elektronicznej portmonetki.

Operatorem nowego systemu jest Mennica Polska, która zaprojektowała i wdrożyła system, wybierając do współpracy First Data Polcard jako agenta rozliczeniowego i procesora płatności. System wykorzystuje rozwiązania Visa i Mastercard umożliwiające zakup i kontrolę biletów przy użyciu kart zbliżeniowych. Rozwiązanie płatnicze do kasowników akceptujących karty zbliżeniowe dostarczyła firma Centreo.

Jak to działa: na ekranie jednego z 3,3 tys. kasowników zamontowanych we wrocławskich pojazdach należy wybrać rodzaj biletu i zbliżyć kartę płatniczą lub kartę Urbancard. Kasownik zamienia numer karty płatniczej i informacje o transakcji w token, czyli całkowicie bezpieczny i anonimowy zapis, i przesyła go do centralnego systemu. Stamtąd przekazywany jest do systemów First Data Polcard, które autoryzują i rozliczają transakcję.

Kontrola biletów z użyciem mobilnego czytnika polega na sprawdzeniu, czy dana karta ma odpowiadający token w systemie centralnym, czyli czy został nią opłacony przejazd. Urządzenie, którym posługuje się kontroler, ma możliwość odczytania wyłącznie identyfikatora karty, czyli sprawdzenia ważności biletu. Wszystkie pozostałe zapisane na karcie dane nie są dostępne dla kontrolera i pozostają bezpieczne.

Dzięki wykorzystaniu takich płatności zyskują wszyscy, ale najbardziej pasażer, który zyskuje zarówno swobodę w dostępnie do biletu (po kilka urządzeń w każdym pojedzie MPK), jak i czas – który jest teraz tak istotny. Mieszkaniec lub turysta nie musi teraz szukać punktu sprzedaży papierowego biletu lub biletomatu (choć te również istnieją), wystarczy że będzie miał ze sobą kartę płatniczą, którą kupił usługę przejazdu w tramwaju lub autobusie.

Dobierając wachlarz możliwości dokonywania płatności z wykorzystaniem różnych narzędzi, musimy brać pod uwagę to co już dzisiaj funkcjonuje – bo takich rozwiązań oczekują mieszkańcy. Jednakże niezależnie od tego musimy również obserwować to, w jakim kierunku rozwijają się tego typu usługi i przygotowywać każde rozwiązania na ewentualność wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla użytkownika. Nasz wybór jest podyktowany popularnością danego rozwiązania, ale również wygodą użycia, szybkością obsługi oraz poziomem bezpieczeństwa. Tutaj potrzeby użytkowników odgrywają znaczącą rolę i to przez pryzmat tych potrzeb musimy podejmować kluczowe decyzje – w końcu te usługi związane są z codziennym życiem wrocławian.

Po wdrożeniu systemu płatności uważnie słuchaliśmy głosu mieszkańców, którzy na początku dość sceptycznie podchodzili do tego typu rozwiązań za usługę przejazdu w transporcie publicznym z obawy przed kradzieżą lub nieuczciwą kontrolą, jednak z upływem czasu, kiedy żadna z obaw nie miała realnych skutków, mieszkańcy oswoili się z nową metodą płatności.

Nowy system sprzedaży biletów wrocławskiego MPK to pierwszy tak duży system typu „open payment”, który obejmuje całą komunikację miejską. Wcześniejsze tego typu projekty obejmujące komunikację miejską pojawiły się pilotażowo na ograniczonej liczbie linii i pojazdów w Łodzi.

Wrocławskie kasowniki przyjmujące płatności kartami zbliżeniowymi są jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w Europie. Podobne systemy z powodzeniem funkcjonują już m.in. w Londynie czy Ostrawie.

Nazwa rozwiązania: Odpracowanie zaległego czynszu

Miasto, w którym wdrożono rozwiązanie: Siemianowice Śląskie

Instytucja odpowedzialna za wdrożenie: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Dziedzina Smart City: Smart Living, Smart People, Smart Economy, #PoProstSmartCity

Siemianowice Śląskie jak wiele miast w Polsce stara się ograniczyć długi swoich mieszkańców za wynajem mieszkań. Średnio na każde mieszkanie należące do gminy przypada 6 tysięcy złotych długu. W sumie to ponad 27 mln zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej a także wychodząc z założenia iżiIdea smart city opiera się na trzech fundamentach: Człowiek, Gospodarka, Ekologia Siemianowice Śląskie umożliwiają dłużnikom spłatę zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego lub opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w formie zamiany świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe.

Świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty zaległego czynszu lub opłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę, nie są zatrudniani również na podstawie umowy o pracę. Osoby te odpracowują swoje zobowiązania na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych. Z kodeksu cywilnego wynika bowiem, że jeśli dłużnik spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie – zobowiązanie wygasa. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim przypadku, dłużnik wykonujący świadczenie rzeczowe nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż po prostu spłaca swój dług – tyle że zamiast środkami pieniężnymi to poprzez świadczenie określonej czynności. Odpracowanie długu w tej formie nie ma znaczenia przy przyznawaniu lokatorom świadczeń w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych ani dodatków mieszkaniowych.

Należy podkreślić iż świadczenie rzeczowe – nie jest alternatywą do płacenia czynszu, odpracowanie może dotyczyć tylko zaległości czynszowych.

Na dzień dzisiejszy ponad 400 tysięcy złotych mieszkańcy odpracowali w ten sposób. Najczęściej sprawdza się to w sezonie ciepłym, kiedy mieszkańcy mogą wspomóc nasze służby w uprzątaniu przestrzeni publicznej, parków, obiektów rekreacyjnych i sportowych.

Nazwa rozwiązania: Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej w formule PPP na terenie Gminy Opalenica

Miasto, w którym wdrożono rozwiązanie: Opalenica, Dakowy Mokre, Wojnowice

Instytucja odpowedzialna za wdrożenie: Urząd Miejski w Opalenicy

Dziedzina Smart City: Smart Environment, Smart Governance, #PoProstSmartCity

#PPP ENGIE W OPALENICY: WSPÓŁPRACA, KTÓRA OSZCZĘDZA PIENIĄDZE SAMORZĄDU I BUDUJE ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ

Przedmiotem umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest gruntowna termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej w gminie Opalenica (woj. wielkopolskie) oraz ich utrzymanie techniczne wraz z zarządzaniem zużyciem energii przez okres 14 lat. Projekt jest realizowany w 6 placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, gimnazjum) oraz w Centrum Kultury i zabytkowym Urzędzie Gminy.

W ramach zakończonego etapu inwestycyjnego ENGIE wykonało ich ocieplenie, wymienione zostały okna, zmodernizowano instalacje grzewcze oraz zainstalowano nowoczesne, spełniające rygorystyczne normy oświetlenie energooszczędne. Dwa budynki zostały wyposażone w instalację fotowoltaiczną, umożliwiającą pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Kluczowym elementem projektu jest zainstalowanie w obiektach innowacyjnego systemu ECOPanel. To inteligentne, cyfrowe narzędzie, umożliwiające optymalizację zużycia energii. System na bieżąco prowadzi zdalne odczyty liczników mediów. Dane są analizowane i stają się podstawą do wdrażania zmian, mających zwiększyć efektywność energetyczną. Dzięki ECOPanelom zwiększa się świadomość o zużyciu energii, jak również użytkownicy uzyskują czytelną informację o oszczędnościach.
W każdym pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie, zamontowano czujniki temperatury. Na grzejnikach zainstalowano głowice sterujące, które na bieżąco dostosowują ustawienia do warunków, zapobiegając niedogrzaniu lub przegrzaniu pomieszczeń. Dzięki temu zużycie energii jest precyzyjnie dopasowane do aktualnych potrzeb i pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności.

ECOPanel wyposażony jest w rozbudowany system komunikacji wizualnej. Informuje on użytkowników budynków o zużyciu mediów wyświetlając czytelne, zrozumiałe wykresy i infografiki na dużych ekranach zamontowanych w ogólnodostępnych przestrzeniach. Przedstawia również zestawienia porównawcze, zarówno historyczne, jak i dotyczące innych obiektów. Dzięki temu odbiorcy widzą, jaka jest dynamika zmian zużycia energii w budynku; wartością dodaną jest w tym przypadku naturalna rywalizacja o uzyskanie jak najniższego zużycia, która nawiązuje się pomiędzy użytkownikami budynków, np. szkół. System prezentuje również koszty energii w przeliczeniu na jednego użytkownika budynku, co w konsekwencji buduje świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za odpowiednie wykorzystanie mediów, w tym prądu. ECOPanel oprócz informacji i raportów przekazuje również użytkownikom zestaw ekoporad. System komunikacji wizualnej umożliwia przekazywanie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania placówek publicznych danych, takich jak parametry jakości powietrza (aktualne i prognozowane). Jedną z funkcjonalności jest również automatyczne zawiadamianie służb technicznych o usterkach. System jest elastyczny i uniwersalny, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do specyfiki każdego budynku.

Efektywność tego rozwiązania wynosi nawet kilkadziesiąt procent. Tak duża redukcja zapotrzebowania na energię oprócz oczywistych oszczędności finansowych ma istotny, jednoznacznie pozytywny wpływ na środowisko naturalne – dzięki temu obniża się emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Etap inwestycyjny projektu trwał 12 miesięcy. Po jego zakończeniu ENGIE przystąpiła do fazy utrzymania budynków w odpowiedniej kondycji technicznej, który jest zaplanowany na okres 14 lat. Szczególnie korzystnym dla samorządu aspektem umowy PPP jest udzielona przez ENGIE gwarancja. W sytuacji, gdy zużycie energii w obiektach przekroczy poziom zadeklarowany w kontrakcie, spółka pokryje różnicę i zapłaci kary umowne.

Umowa PPP zawarta między ENGIE a gminą Opalenica to pierwszy tego typu kontrakt w woj. wielkopolskim i trzecia największa pod kątem wartości umowa w Polsce.

Gwarantowane średnie oszczędności dla wszystkich obiektów z energii cieplnej: 42,21%
Gwarantowane średnie oszczędności dla wszystkich obiektów z energii elektrycznej: 68,29%

Link do zdjęć:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gYMgioixfgxXUMiVZQKzFcd5LV3kDwvz

Nazwa rozwiązania: „Zielona energia w czerwonych autobusach” – system ekologicznej elektromobilności jako pierwszy element Ostrowskiego Rynku Energetycznego (ładowanie miejskich autobusów elektrycznych miejską ekologiczną energią)

Miasto, w którym wdrożono rozwiązanie: Ostrów Wielkopolski

Instytucja odpowedzialna za wdrożenie: Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego

Dziedzina Smart City: Smart Environment, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, #PoProstSmartCity

W 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzono innowacyjny w skali kraju system ekologicznej elektromobilności. Miejskie autobusy elektryczne (pierwsze w Wielkopolsce) ładowane są własną miejską ekologiczną energią produkowaną z biomasy drzewnej. Jest to jedyny taki system w Polsce.

Realizacja projektu objęła włączenie infrastruktury własnej produkcji czystej energii do projektu elektromobilności w ramach współpracy spółek komunalnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego: Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, jako wytwórca ekologicznej energii m.in. z biomasy drzewnej, w ramach przedsięwzięcia wykonał własną sieć dystrybucji „zielonej” energii do bazy miejskich autobusów w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Tam z kolei powstały stacje ładowania „elektryków” ekologiczną energią.

System ma charakter zintegrowany i wielowymiarowy i dotyczy takich elementów jak inteligentne zarządzanie, inteligentna mobilność, inteligentne środowisko i inteligentna ekonomia.

Na poziomie zarządzania kluczowa jest spójność działań dwóch spółek komunalnych – ciepłowniczej i transportowej – w ramach Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. To element strategicznego założenia, że miasto jest całością, a spółki nie funkcjonują jako oddzielne byty same dla siebie, ale tworzą wspólny sektor komunalny w formie holdingu.

Inteligentna mobilność to wprowadzenie w Ostrowie Wielkopolskich autobusów elektrycznych jako element działań niskoemisyjnych i dużego projektu transportowo – środowiskowego współfinansowego ze środków UE.

Inteligentne środowisko, to korzyści ekologiczne nie tylko z racji wprowadzenia do miejskiej komunikacji publicznej autobusów elektrycznych, ale również ich zasilania czystą, ekologiczną energią produkowaną przez miejską spółkę komunalną.

Inteligentna ekonomia to konkretne i wymierne korzyści finansowe dla miasta i miejskiego sektora komunalnego. Cena własnej energii do ładowania autobusów jest znacznie niższa niż jej zakup od przedsiębiorstw energetycznych. Koszt energii do autobusów elektrycznych jest dużo mniejszy niż koszt paliwa do pojazdów dieslowych.

Skala korzyści w roku 2018 wyniosła ponad 0,5 mln złotych – tyle środków pozostało w mieście, i będzie rosła wraz z zakupem kolejnych autobusów elektrycznych i dalszym rozwojem elektromobilności. W roku 2019 przy 10 autobusach elektrycznych ma sięgać nawet ponad 1 mln złotych rocznie.

Tego rodzaju innowacja technologiczna niesie również walory społeczne, środowiskowe i promocyjne. System ekologicznej elektromobilności jest pierwszym elementem projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego, który został zainicjowany w Ostrowie Wielkopolskim jako aktywna odpowiedź na jedno z największych wyzwań dla przyszłości i rozwoju miast – lokalne bezpieczeństwo i efektywność energetyczna.

GŁOSUJEMY!

Czas na głosowanie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

<iframe<!-- [et_pb_line_break_holder] --> id="surveylegend-survey"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> src="https://www.surveylegend.com/s/1a1z"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width="100%"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height="1000px"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> allowtransparency="true"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="frameborder: 0; border: 0; margin: 0 auto; background: transparent; background-color: transparent;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></iframe>

Mapy w tekście: geoportal.gov.pl