facebook-1

linkedin-1

twitter

 

Witam Cię na smartcity-expert.eu – blogu o miastach prawdziwie inteligentnych!

Chciałbym, aby zainteresowani tematyką wdrażania idei inteligentnych miast w Polsce (m.in. samorządowcy, przedstawiciele miast i gmin, instytucji otoczenia biznesu a także przedsiębiorcy) mogli znaleźć na tym blogu ciekawe treści. Chciałbym, żeby treści te były osadzone w otaczającej nas rzeczywistości i podejmowały tematykę Smart City z punktu widzenia zadań, obowiązków i możliwości polskich miast.

Temat jest bardzo szeroki chciałbym, więc skoncentrować się na:

  • Smart government czyli inteligentnym zarządzaniu miastem
  • Zintegrowanym zarządzaniu miastem
  • Zrównoważonym rozwoju miast
  • Partycypacji społecznej
  • Technologiach, które wspierają miasta inteligentne i zintegrowane zarządzanie nimi.
  • Systemach informacji przestrzennej jako kluczowych technologiach integrujących polityki i dane miejskie
  • Dobrych praktykach Smart City w Polsce, Europie i na świecie

 

Chciałbym również, żeby smartcity-expert.eu było miejscem ciekawych dyskusji!

Zapraszam  do śledzenia strony oraz mediów społecznościowych.

Szymon Ciupa