Tag: Wydarzenie

Zaplanuj z nami przyszłość miasta: 18. Smart City Forum już w maju!

18. Smart City Forum odbędzie się 28-29 maja 2024 r. w The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection. Kongres jest najważniejszym spotkaniem włodarzy polskich miast, przedstawicieli administracji samorządowej oraz prezesów i kadry zarządzającej firm dostarczających rozwiązania dla smart cities, którzy przeanalizują aktualne strategie, działania i trendy w funkcjonowaniu i rozwoju inteligentnych miast. Nadchodząca edycja wiosenna odbędzie się we Wrocławiu, a najbliższe miesiące staną się kluczowe dla przyszłości polskich samorządów.

Kongres zainauguruje debata poświęcona planowaniu przyszłości miast – perspektywie wyzwań cyfrowych dla samorządów do 2030 roku, budowaniu komunikacji z pokoleniem Z, wspieraniu uczniów w nowoczesnych formach edukacji oraz polityce mieszkaniowej dla młodych. Następnie akcent dyskusji zostanie przeniesiony na zero emisyjną strategię mobilności miejskiej, Eksperci komentują m.in. cele i priorytety w elektromobilności do 2030, proces budowania Low Emission Zon, multimodalność w transporcie miejskim z włączeniem aspektów transportu indywidualnego, systemy wykorzystujące AI do monitorowania i zarządzania ruchem drogowym, politykę parkingową w miastach oraz bezgotówkową mobilność i usługi miejskie. Panel wzbogacony zostanie o prezentację praktycznych rozwiązań w mobilności wdrożonych w polskich miastach.

Ważnym tematem 18. edycji Forum będzie zapewnienie czystości miast dla mieszkańców. Prelegenci porozmawiają m.in. o strategiach ESG w miastach, zielonej transformacji, poprawie jakości powietrza, recyklingu w urbanistyce, planach na gospodarkę o obiegu zamkniętym, uchwałach krajobrazowych, tworzeniu efektywnych systemów komunikacyjnych po zniszczeniach klimatycznych oraz o roli cyfryzacji i technologii w ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych. Dzień pierwszy kongresu zakończy segment poświęcony wykorzystaniu danych w mieście oraz hiperpersonalizacji mieszkania i dostosowania usług miejskich. Pojawią się takie zagadnienia jak m.in. gromadzenie, analiza i wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji, korzyści z otwartych danych i transparentność informacji, wykorzystanie danych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, badanie potrzeb mieszkańców i personalizowanie usług miejskich oraz zastosowanie ML w zarządzaniu inteligentnymi miastami.

Dzień drugi wyłoni tematy z obszaru inwestycji miejskich. Eksperci porozmawiają o możliwościach przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w miastach, KPO i przeciwdziałaniu spowolnienia gospodarki, potencjale inwestycyjnym i przełomowych technologiach, a także utrzymaniu ciągłości projektów, takich jak “Rozświetlamy Polskę”, przy zmianie władzy.

Następnie uczestnicy poznają przykłady miast, które odniosły sukces w zakresie rozwoju inteligentnych rozwiązań oraz poznają wnioski i lekcje wyniesione z tych projektów. W sesji case studies pojawią się tematy związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i Internet Rzeczy (IoT), do optymalizacji konserwacji infrastruktury, poprawy zarządzania energią w miastach, tworzenia cyfrowych bliźniaków dla lepszego planowania miejskiego, wzmacniania bezpieczeństwa publicznego przez monitoring i identyfikację zagrożeń oraz innowacji w zarządzaniu odpadami dla ochrony środowiska.

Prelegenci pochylą się nad zagadnieniem energetyki i oszczędności w miastach. Porozmawiają m.in. o strategiach adaptacyjnych na nadchodzący wzrost kosztów energii, transformacji energetyki miejskiej, modernizacji sieci ciepłowniczych, integracji energetyki z ekologią dla efektywnego zarządzania energią, oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w mieście. Nie zabraknie dyskusji na temat platform i nowoczesnych rozwiązań dla e-urzędu. Omówione zostaną strategie integracji usług i systemów e-urzędu dla uproszczenia procesów administracyjnych, usprawnienie usług płatności online oraz wykorzystanie portali miejskich do efektywnej komunikacji z mieszkańcami, potencjał elektronicznych kart obywatelskich jako jednolitego nośnika informacji oraz metody zapewnienia cyberbezpieczeństwa danych mieszkańców i systemów administracji publicznej.

Smart City Forum tworzy przestrzeń do wymiany opinii i doświadczeń między przedstawicielami samorządów, biznesu i środowisk akademickich. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką miast inteligentnych w Polsce i na świecie.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menedżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Czytaj więcej
Ładuję

Newsletter

PATRONATY