31 maja i 1 czerwca 2023 r. w The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection odbyła się XVI edycja Smart City Forum wydarzenia gromadzącego włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz prezesów i kadrę zarządzającą firm działających w obszarze smart city. Ponad czterystu uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień i debat na temat aktualnych trendów, szans i wyzwań,  które stoją przed polskimi i europejskimi miastami. Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Jacek Sutryk, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej, Prezydent Miasta Wrocławia.
Cieszę się, że kolejny raz, w jakże ważnym i kreatywnym trójkącie środowiska akademickiego, biznesu i wreszcie samorządowców, możemy się spotkać na XVI Smart City Forum. (…) Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o priorytety i wyzwania, które stoją przed polskim samorządem od ubiegłego roku. Zmieniły i zmieniają się jednak ciągle warunki prawno-finansowe funkcjonowania samorządu i to pozostaje dla nas bardzo dużym wyzwaniem, także w kontekście realizowania idei smart city.
Jacek Sutryk

Prezydent Miasta Wrocławia

W ramach debaty inauguracyjnej odbył się Szczyt Włodarz Miast. Prezydenci polskich miast dyskutowali na temat sytuacji gospodarczej z perspektywy samorządów, wyzwań stojących przed koncepcją Smart City, ekonomii współdzielenia, strategii finansowych, skutecznej realizacji projektów i zadań miast i samorządów oraz edukacji, inspiracji i wychowania przyszłych pokoleń w duchu innowacyjności.
Możecie się Państwo spodziewać, że ten rok, w którym nie widać zahamowania, będzie ostatnim rokiem takiej aktywności inwestycyjnej, jeśli oczywiście nie porozumiemy się z rządem. Tu kluczem jest do tego, że jeśli inwestycje prywatne spadają od dłuższego czasu, to szansą dla polskiej gospodarki, w tej chwili niemal wyłącznie, są inwestycje publiczne.
Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina

Podczas kolejnego bloku akcent przeniesiono na modele współpracy z biznesem stosowane w inteligentnych miastach. Prelegenci przeanalizowali m.in. struktury i rozwiązania organizacyjne w samorządach służące budowaniu strategii Smart City, współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w ramach tworzenia polityk publicznych w zakresie smart city oraz pozanormatywne pozyskiwanie środków dla samorządów. Poruszające przemówienie wygłosił również Vadym Boichenko, Mer Mariupola, który opowiedział o planie odbudowy ukraińskich miast, innowacjach i wyzwaniach smart dla Mariupola XXI wieku oraz nowych technologiach wspierających odbudowę Ukrainy. W ramach panelu OPEN DATA – PALIWO DO ROZWOJU NOWOCZESNYCH MIAST przedyskutowano kwestie związane z analityką danych miejskich w kontekście planowania rozwoju i maksymalizacji wartości informacji. Poruszono zagadnienia dotyczące tworzenia nowych usług i aplikacji na bazie danych, zastosowania AI w mieście, monitoringu i video-analityki jako źródła informacji o tym, co dzieje się w mieście oraz edukacji w zakresie zagrożeń i samoświadomości samorządów. Eksperci zaprezentowali również praktyczne przykłady wykorzystania nowych technologii w miastach. Osią kolejnej dyskusji stały się eko miasto i smart środowisko. Omówiono m.in. aspekty dotyczące zrównoważonego miasta dzisiaj i dla przyszłych pokoleń, trendów technologicznych dla green cities, potencjału otwartych danych w eko mieście oraz elementów finansowania zielonej transformacji. Dzień drugi Smart City Forum rozpoczęła debata na temat transformacji energetycznej smart cities. Eksperci pochylili się nad kwestią efektów ekonomicznych i energetycznych kryzysu energetycznego 2022/2023, procesem dojścia miast do neutralności klimatyczna do 2050 r. w ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, strategiami oszczędności na przyszłość oraz infrastrukturą i rozwiązaniami technologicznymi. Nie zabrakło wątku związanego z wodą w mieście. Skomentowane zostały m.in. smart opomiarowanie i i zdalny monitoring pracy sieci ciepłowniczych i wodociągowych, analiza i monitoring czystości wód, zarządzanie gospodarką wodną oraz technologie uzdatniania wody i jakość wody w polskich miastach. Przeanalizowano strategie smart dla małych miast i gmin. Tematy, które zostały poruszone to m.in. Smart City 4.0 i adaptacja smart rozwiązań i generowanie oszczędności  w mniejszych gminach, modele otwartych innowacji, inwestycje w rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz  współpraca gmin podmiejskich z aglomeracjami. Kolejny blok tematyczny wyłonił zagadnienia dotyczące przyszłości transportu. Omówione zostały m.in. ekologiczne formy transportu, sposoby efektywnego zarządzania transportem i ruchem ulicznym w dużych aglomeracjach miejskich, wyzwania związane z inwestycjami w infrastrukturę ładowania aut elektrycznych i autobusów, wykorzystanie wodoru w transporcie oraz smart parking i mobilne płatności. Zakończenie kongresu stanowiła dyskusja skupiona na mieszkańcach miast w ujęciu cyfrowym – edukacji w zakresie bezpieczeństwa płatności dla seniorów i dzieci, budżetach partycypacyjnych, roli Urban-labów i inkubatorów przedsiębiorczości miejskiej, a także opieki zdrowotnej i senioralnej oraz roli samorządów w zapewnieniu dostępu do telemedycyny i teleopieki. W gronie prelegentów XVI Smart City Forum wystąpili m.in.:
 • Jacek Sutryk, Prezydent Miasta Wrocławia
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
 • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce
 • Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola
 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
 • Mariusz Śpiewok, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
 • Mikołaj Kostka, Pierwszy Zastępca Prezydentki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Marek Cebula, Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
 • Oleg Polovynko, Chief Information Officer, Kyiv
 •  Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi
 • Jakub Bator, Członek Zarządu ds. Produkcji, Krakowski Holding Komunalny
 • Łukasz Kosobucki, Prezes Spółki, Komunikacja Miejska Rybnik
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarząd, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Pełna lista prelegentów na: https://smartcityforum.pl/prelegenci/ Partnerzy Strategiczni: Limitless Technologies, Orange, T-Mobile Partnerzy: Atos, BPX, Fortum, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Hitachi, Inpost, Kapsch, Lenovo, MB Recykling/Fundacja Odzyskaj Środowisko, MCX, Nexera, Nextbike, Owl Sentry, Polkomtel, SEEDia, Signify, Smart Factor, Smarte, Sprint, Urbaniqe, Wrocławska Akademia Biznesu Partner multimediów: m-Sound Strategiczny Patron Medialny: Smart City Expert Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją XVI Smart City Forum.