DiverCITY3 – Festiwal Miast to trzecia edycja wydarzenia realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

W pierwszej edycji DiverCITY dyskutowano o „mieście dla wszystkich” i „mikrozmianach”, rok temu o angażowaniu podmiotów prywatnych w finansowanie działań rewitalizacyjnych i zachęcaniu lokalnej społeczności do aktywności na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „pomysł na miasto”, czyli jak wyobrażamy sobie miasto dzisiaj i w przyszłości, jakie mamy oczekiwania wobec życia w mieście, jakimi środkami możemy te oczekiwania realizować.

 

Europejskie miasta stoją dzisiaj przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i środowiskowe wymagają szukania nowych rozwiązań i perspektyw. Jednocześnie ważne jest zachowanie tożsamości, tradycji i historii, które budują wizerunek miasta i sprawiają, że mieszkańcy identyfikują się ze swoim miejscem życia oraz chcą się angażować dla jego dobra.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom szukamy płaszczyzny do porozumiewania się. Zapraszamy do udziału w konferencji, którą adresujemy do przedstawicieli samorządów, mieszkańców, urbanistów, planistów, architektów, konserwatorów zabytków, naukowców, przedstawicieli ruchów miejskich, deweloperów. Chcemy, aby konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń, dyskusji i pozyskiwania wiedzy o mieście dla wszystkich zainteresowanych tematyką miejską.

Tematyka konferencji

Pytania stawiane w ramach cyklu DiverCITY krążą wokół jakości życia w mieście i sposobów jej kształtowania. Współczesne miasto musi być miejscem różnorodnym, tak jak różnorodni są jego mieszkańcy i ich potrzeby.

Od współczesnego miasta oczekujemy stabilnych miejsc pracy, czystego środowiska bogatej oferty kulturalnej, różnorodnych możliwości rekreacji i spędzania czasu wolnego, dobrze funkcjonującej komunikacji, przystępnych mieszkań. Zaspokojenie tych potrzeb jest trudne i wymaga niejednokrotnie przeprowadzenia kompleksowych i długofalowych procesów przemian, a włączenie mieszkańców do procesu planowania i rozwoju miasta umożliwia jego świadome i aktywne kreowanie.

Aby ukierunkować dyskusje o „pomyśle na miasto” przewidziano następujące panele tematyczne:

  • Miasto mieszkańców
  • Przyjazna przestrzeń
  • Ruch w mieście
  • Zielone miasto

Drugiego dnia konferencji przewidziano wycieczki studyjne:

  • Rewitalizacja Nadodrza
  • Wrocław – rowerem przez miasto
  • Sztuka w przestrzeni Wrocławia
  • Trzebnica – pomysł na małe miasto

Więcej informacji: http://divercity3.pl/strona-glowna 

Rejestracja

Rejestracja otwarta jest do dnia 20.09.2017