Kilka tygodni temu informowałem, że w dniach 28.02-1.03.2018 w Targach Kielce odbędzie się  GREEN CITY EXPO Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej oraz Green City Forum obejmujące: II Konferencję Zieleń potrzebna od zaraz oraz Prezentacje dobrych praktyk i Krajobraz Mojego Miasta.

Właśnie opublikowano program konferencji „Zieleń potrzebna od zaraz”

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.55 Fitoremediacja powietrza w terenach zurbanizowanych:  Stan obecny i perspektywyprof. dr hab. Sławomir Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, SGGW

10.55 – 11.25 Najcenniejsze drzewa i krzewy do zadrzewień miejskich pod względem ich wpływu na jakość powietrza i klimat miejski – Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich

11.25 – 12.05 Kraków w zieleni – Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

12.05 – 12. 30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.10 Ochrona drzew a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa – dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW

13.10 – 13.50 Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach – przegląd dobrych praktyk, stosowanych standardów i narzędzi –  Karolina Maliszewska, Fundacja Sendzimira

13.50 -14.30 Zarządzanie zielenią i krajobrazem w mieście inteligentnym Szymon Ciupa,  ekspert ds. Smart City i GIS, www.smartcity-expert.eu   

Miejsce konferencji: siedziba Targów Kielce ul. Zakładowa 1, hala F

Zapraszam do udziału w konferencjach towarzyszących Targom Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO.

II Konferencja „Zieleń potrzebna od zaraz”, 28 lutego 2018 r. 

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: włodarzy miast i działaczy samorządowych, deweloperów, architektów, pasjonatów małej architektury, ale także mieszkańców, którym temat zieleni nie jest obcy. Organizatorami konferencji są Miasto Kielce oraz Targi Kielce SA. W programie :

  • Fitoremediacja powietrza w terenach zurbanizowanych: Stan obecny i perspektywy – prof. dr hab. Sławomir Gawroński, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa, SGGW
  • Najcenniejsze drzewa i krzewy do zadrzewień miejskich pod względem ich wpływu na jakość powietrza i klimat miejski – Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich,
  • Kraków w zieleni – Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
  • Ochrona drzew a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa – dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW,
  • Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach – przegląd dobrych praktyk, stosowanych standardów i narzędzi – Karolina Maliszewska, Fundacja Sendzimira,
  • Zarządzanie zielenią i krajobrazem w mieście inteligentnym – Szymon Ciupa, ekspert ds. Smart City i GIS, www.smartcity-expert.eu

Forum: Zieleń i mała architektura w kształtowaniu wizerunku miasta, 1 marca 2018 r.
W programie:

10.30 – 11.00 Społeczne działania na rzecz zieleni miejskiej na przykładzie Warszawy – Daniela Grzesińska, Magdalena Krajewska – Fundacja alter eko – przyrodniczki z wykształcenia i pasji, od wielu lat współpracujące z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi. Od 5 lat współtworzą Fundację alter eko, której działania skupiają się wokół zagadnień związanych z zielenią miejską oraz włączaniem społeczności lokalnych w aktywności na rzecz przyrody i zazieleniania miast.
11.00 – 11.30 Funkcjonowanie krajobrazu miasta – Magdalena Wojnowska-Heciak, asystent w Katedrze Architektury i Urbanistyki, Wydziału Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
11.30 – 12.00 Tendencje w kształtowaniu współczesnych przestrzeni publicznych na przykładzie polskich i europejskich realizacji – dr inż. arch. Włodzimierz Tracz, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.00 Krajobraz mojego miasta – prezentacja filmów, zrealizowanych w ramach kampanii, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Filmy przygotowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idea powstała z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków.
Szczegółowy program konferencji i formularze rejestracyjne są dostępne na stronie www.greencity.targikielce.pl.
Udział w konferencjach jest bezpłatny po rejestracji.

Zapraszam!