W dniach 4-8 września w Kehl (Niemcy) oraz w Strasbourgu (Francja) odbyło się jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń dotyczące geoinformacji oraz e-administracji w Europie – INSPIRE Conference. INSPIRE Conference to cykliczna konferencja dotycząca Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie organizowana przez Komisję Europejską. W 2017 roku odbyła się jej 10 jubileuszowa edycja organizowana wspólnie przez Francję i Niemcy. Tegoroczne wydarzenie pod hasłem: “INSPIRE a digital Europe: Thinking out of the box” (tłum. Inspiracja dla cyfrowej Europy: myślenie nieszablonowe) odbyło się z inicjatywy:

  • Dyrektora Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska Komisji Europejskiej pana Daniela Calleja
  • Ministra Ekologii Francji pana Nicolasa Hulota
  • Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec pana Thomasa de Maizière
  • Dyrektora Generalnej Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej pana Roberto Viola

Konferencja podsumowała 10 letnie prace krajów Unii Europejskiej związane z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE oraz poszerzaniem dostępności do danych przestrzennych w Europie. Dane te nie tylko są wykorzystywane w zarządzaniu i ochronie środowiska, ale są również kluczowym elementem zastosowań związanych z cyfrowym społeczeństwem związanych z e-administracją, transportem, rozwojem lokalnym i regionalnym, energią, zdrowiem i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem miastami inteligentnymi. Dane te są również niezwykle istotne z punktu interoperacyjności danych i systemów IT w Europie.

W Konferencji wzięło udział ponad 1000 uczestników – przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, ekspertów, przedstawicieli biznesu z całej Unii Europejskiej.

Podczas konferencji odbyły się dwa dni warsztatów oraz trzy dni sesji plenarnych, sesji tematycznych, sesja posterowej oraz wystawa branżowa.

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono zastosowaniom geoinformacji oraz infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu miastami inteligentnymi. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Niemiec podczas jednego z wystąpień otwierających konferencję podkreślił ważną rolę infrastruktury danych przestrzennych w realizacji projektów smartcity m.in. w Hamburgu. Z kolei przedstawiciel Związku Miast Niemieckich wskazał zarządzanie przez wykorzystanie geoinformacji jako jeden z głównych kierunków modernizacji administracji miejskiej w Europie. Podczas konferencji w trakcie sesji „e-Government applications” (tłum. Zastosowania w e-administracji) w dniu 7 września miałem przyjemność przedstawienia doświadczeń i osiągnięć miasta Kielce związanych z wdrażaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Prezentacja „Sustainable Smart City Management using Urban Geographical Information System in City of Kielce, Poland” – (tłum. „Zarządzanie zrównoważonym miastem inteligentnym z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w mieście Kielce”) spotkała się z znaczącym zainteresowaniem a prezentowane rozwiązania wpisały się w najnowsze europejskie trendy i zamierzenia wiodących europejskich miast i regionów.

Prezentacja została przygotowana wspólnie przez Szymona Ciupę, eksperta zewnętrznego ds. Smart City i GIS oraz  pracowników Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Urzędu Miasta Kielce.