W dniach 23-24 maja w Darmstadt odbędzie się konferencja: INSPIRE and Beyond – Solutions for today and tomorrow. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń wśród instytucji sektora geinformacyjnego w Niemczech i w Europie. W szczególności tematyka konferencji będzie koncentrować się na zagadnieniach?

  • Zastosowaniach danych przestrzennych oraz INSPIRE (m.in. w zakresie tworzenia polityk przy współudziale społeczności, smart city oraz planowania przestrzennego)
  • Najnowszych trendach w zakresie wdrażania dyrektywy INSPIRE, interoperacyjności danych oraz zgodności usług
  • Metodach wdrażania rozwiązań INSPIRE

Podczas konferencji będę miał przyjemność przedstawić temat: Spatial data as the basis of integrated management in Smart City. Podczas wystąpienia przedstawię kwestię możliwości i potencjału wykorzystania danych miejskich pochodzących z różnych źródeł (rejestry i ewidencje, dane GIS, inwentaryzacje, dane z czujników, dane tworzone przez społeczność) w zarządzaniu miastem inteligentnym. Poruszę również problem interoperacyjności oraz świadomości wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji na szczeblu strategicznym i operacyjnym. Podczas prezentacji przedstawię dobre praktyki w zakresie zintegrowanego podejścia do wykorzystania danych dla wspólnych korzyści w skali miasta na przykładzie zarządzania infrastrukturą drogową, ITS oraz zarządzania krajobrazem.

Organizatorem konferencji jest firma WeTransform.

Program wydarzenia

Day 1 – 23.05.2018
09:00 – 10:00 Welcome Coffee and Registration
10:00 – 10:30 Keynote session I: INSPIRE – aktueller Stand und was können wir erwarten

Prof. Dr. Robert Seuss, Frankfurt University of Applied Sciences

10:30 – 11:00 Keynote session II: Where we want to be

Speaker to be confirmed

11:00 – 12:30 INNOVATION SESSION

WFS 3.0 (Michel Krämer, Fraunhofer IGD)

Visualisations for INSPIRE Data (Speaker to be confirmed)

Storytelling with Spatial Data (Speaker to be confirmed)

WORKSHOP DATA MODELLING

Thorsten Reitz, wetransform GmbH

In this workshop, we’ll look at current tools and processes for creating INSPIRE-compatible application schemas and profiles.

12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 BUSINESS SESSION

Getting what you need: Optimizing Procurement for INSPIRE solutions (Thorsten Reitz, wetransform GmbH)

INSPIRE and GDPR: Are they interoperable? (Anida Jusufovic, wetransform GmbH)

Business cases for INSPIRE services (Speaker to be confirmed

WORKSHOP DATA TRANSFORMATION
Simon Templer, wetransform GmbH
In this workshop, we will focus on advanced topics in data transformation in hale studio, such as the new capabilities for merging alignments
15:30 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 17:30 APPLICATIONS SESSION

INSPIRE Services for Participatory Policy Making (Veneta Ivanova, Fraunhofer IGD)

INSPIRE for Smart Cities (Szymon Ciupa)

XPlanung and INSPIRE (Speaker to be confirmed)

WORKSHOP DATA PUBLISHING
Andreas von Dömming, wetransform GmbH
The final tech workshop focuses on creating INSPIRE compliant View and Download services, including metadata, and provides clarification on some common questions related to compliance.
Day 2 – 24.05.2018
09:00 – 10:30 Open Panel („Ask Me Anything”)

In this session, we will set up expert panels on different topics. You can suggest topics and questions to which you’d like to have an answer.

10:30 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:30 Partners Session

Can You Stand Your Success? Testing Service Availability, Performance and Capacity (Spatineo) Title to be confirmed (Epsilon Italia)

Workshop: Groovy Scriping
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Closing session: One more thing