11.02 we Wrocławiu, 13.02 w Poznaniu, 17.02 w Opolu, 19.02 w Katowicach i 21.02 w Krakowie odbędą się szkolenia z cyklu “Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)”.

O czym?

Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych zasad przetwarzania danych osobowych w systemach dozoru wizyjnego. Jego uczestnicy dowiedzą się kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne jest rejestrowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej, jakie obowiązki spoczywają na administratorze systemu oraz w jaki sposób chronić zarejestrowane nagrania. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowe zasady stosowania dozoru wizyjnego w wybranych miejscach i sytuacjach (zakład pracy, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna, inne). Uczestnicy szkolenia poznają również najświeższe stanowiska i zalecenia w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego (monitoring) wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych. Przywołane zostaną również wyniki przeprowadzanych kontroli oraz wyroki sądów krajowych i europejskich.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim administratorom i użytkownikom systemów dozoru wizyjnego, przedstawicielom urzędów gmin i miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zarządcom mienia państwowego i obiektów komunalnych, dyrektorom szkół i placówek oświatowych, kierownikom obiektów sportowych, przewoźnikom publicznym, przedstawicielom straży gminnych (miejskich), a także wszystkim przedsiębiorcom i pozostałym pracodawcom.

Program szkolenia:

Część I. Ogólne zasady stosowania monitoringu wizyjnego

 • W jakim zakresie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wpływa na możliwość stosowania systemów dozoru wizyjnego?
 • Jakiej ochronie w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podlega wizerunek osób fizycznych?
 • Jakie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie w systemach dozoru wizyjnego?
 • Jakie zasady stosowania dozoru wizyjnego obowiązują w wybranych miejscach i sytuacjach (przepisy sektorowe)?

Część II. Stosowanie monitoringu wizyjnego w wybranych miejscach i sytuacjach

 • Zakład pracy
 • Szkoły i placówki
 • Podmioty lecznicze
 • Obiekty komunalne
 • Przestrzeń publiczna
 • Transport publiczny
 • Imprezy masowe

Część III. Obowiązki administratorów systemów dozoru wizyjnego

 • Kiedy administrator systemu dozoru wizyjnego musi przeprowadzić analizę ryzyka, a kiedy ocenę skutków dla ochrony danych?
 • Jakie podmioty i na jakiej podstawie prawnej mogą przetwarzać dane osobowe w systemach dozoru wizyjnego?
 • Jakie miejsca nie powinny być co do zasady dozorowane przy pomocy kamer ze względu na potrzebę ochrony prywatności?
 • Co powinien zawierać i jak spełnić obowiązek informacyjny o prowadzonej rejestracji obrazu (i dźwięku)?
 • Jak długo można przechowywać nagrania z systemów dozoru wizyjnego i kiedy te terminy można przedłużyć?
 • Jakie prawa posiadają osoby, które zostały zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
 • Komu i w jaki sposób można udostępnić zdjęcia lub nagrania zarejestrowane przez system dozoru wizyjnego?
 • Jakie nieprawidłowości w zakresie stosowania systemów dozoru wizyjnego występują najczęściej (studia przypadków)?

Szkolenie poprowadzi:

Sergiusz Parszowski – lider zespołu eksperckiego Instin.pl. Konsultant w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania kryzysowego. Audytor i szkoleniowiec. Jest ekspertem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownikiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Audytor i szkoleniowiec. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych: „Ochrona Mienia i Informacji”, „Security&Alarm Systems”, „A&S Polska”. Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia wynosi 375 zł netto i obejmuje także materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, przerwy kawowe i obiad.

W celu zgłoszenia uczestnictwa lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 737-393-280, sergiusz.parszowski@instin.pl