„Drogi przyszłości” to tytuł tegorocznego V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. Konferencja obradować będzie w hotelu Zamek Ryn w dniach 24-25 września. Swego rodzaju prologiem konferencji będzie piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży 23 września na rynku Starego Miasta w Olsztynie.

Podczas Forum zaplanowano kilka sesji poświęconych różnym aspektom transportu drogowego w przyszłości. Będzie mowa o kierunkach rozwoju technologii budowy dróg, wizji nowoczesnego zarządzania drogami, bezpieczeństwie na drogach przyszłości. Tematem prezentacji będą także wizje miast przyszłości, tego jak będziemy się po nich poruszali oraz pojazdy przyszłości.

Drogi przyszłości to będzie również temat pikniku edukacyjnego, który tradycyjnie już otwiera Warmińsko-Mazurskie Forum. Celem pikniku edukacyjnego jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachowań pro-ekologicznych oraz zaprezentowanie najnowszych trendów i osiągnięć branży drogowej. Piknik odbędzie się na olsztyńskim Starym Mieście – wokół budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Stary Ratusz)i na scenie staromiejskiej. Kulminacyjnym punktem pikniku będzie budowa ogromnej makiety nowoczesnej drogi przez dzieci biorące wcześniej udział w grze miejskiej. Gra będzie polegała na odwiedzaniu stoisk wystawionych przez partnerów przedsięwzięcia.

zdj z http://kongresdrogowy.pl/konferencja/27-iv-warminsko-mazurskie-forum-drogowe-ostroad-2017#galeria

Program:

Opcjonalnie:

23 września (niedziela):

13:00 – 17:00 piknik edukacyjny „Drogi przyszłości” na scenie staromiejskiej i wokół budynku WBP na Starym Mieście w Olsztynie (konkursy, gra miejska, budowanie makiety drogi przyszłości, występy artystyczne)

19:00 kolacja na Zamku w Rynie

Program Forum:

24 września 2018 (poniedziałek):

Sesja Inauguracyjna

9:30 Otwarcie Forum, przywitanie uczestników – Zbigniew Tabor, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9:40 Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (w trakcie potwierdzania)

9:45 25 lat działalności firmy GZD – Krystyna Giera, właściciel firmy GZD, dawniej „Giera Znaki Drogowe”

9:50 Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony Drogowiec Warmii i Mazur”

SESJA I Drogi przyszłości

10:00 TRA 2018: wnioski dla zarządców dróg – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych (25’)

10:25 Transport przyszłości: autonomia ruchu, elektromobilność, car sharing – prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz, Politechnika Wrocławska (25’)

10:50 Nowe koncepcje kształtowania bezpiecznych dróg – dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, dr hab. prof. nadzw. PG Joanna Żukowska, doc. dr hab. inż. Lech Michalski, Politechnika Gdańska (25’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

11:30 – 11:50 przerwa kawowa

SESJA II Bezpieczeństwo dziś i jutro

11:50 Kryterium bezpieczeństwa w projektowaniu infrastruktury drogowej: wyzwania przyszłości – prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, współprzewodniczący Komitetu Technicznego BRD i Inżynierii Ruchu PKD (25’)

12:15 Nowe technologie w zarządzaniu utrzymaniem infrastruktury – Sebastian Chyła ELDRO (20’)

12:35 Projekt INZNAK: opracowanie inteligentnych znaków drogowych – dr hab. inż. prof. zw. PG Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska (25’)

13:00 Innowacyjne urządzenia bezpieczeństwa drogowego a akcje ratownicze na drogach – Jacek Pasikowski, ProWerk (20’)

13:20 Model korporacyjny w ewidencji i analityce brd – Adam Ramza Comarch SA (20’)

13:40 Ocena ryzyka zagrożeń poważnymi wypadkami drogowymi na sieci dróg samorządowych w Polsce w latach 2014–2017 – dr inż. Wojciech Kustra, dr hab. inż. prof. nadzw. PG Kazimierz Jamroz, mgr inż. Anna Gobis, dr inż. Joanna Wachnicka, Politechnika Gdańska (20’)

14:00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – prezentacja Saferoad RRS (20’)

pytania i odpowiedzi, dyskusja (10’)

14.30 – 15.30 obiad

SESJA III Materiały i technologie w drogownictwie

15:30 Rejonizacja kruszyw krajowych z uwagi na reaktywność alkaliczną: wyniki badań w projekcie ASR-RID – dr inż. prof. ICiMB Albin Garbacik, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (20’)

15:50 Sposoby zapobiegania skutkom reakcji alkalicznej kruszyw dla kruszyw o różnym stopniu reaktywności: wstępny projekt wytycznych technicznych GDDKiA – dr inż. Zdzisław Naziemiec, ICiMB (20’)

16:10 Nowoczesne nawierzchnie betonowe – dr inż. Aleksandra Kostrzanowska – Siedlarz, Politechnika Śląska (20’)

16:30 Beton oczyszczający powietrze – mgr inż. Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement S.A. (20’)

Pytania i odpowiedzi (10’)

17:00 – 17:15 przerwa kawowa

SESJA IV Drogowe innowacje

17:15 Make Roads Great Again: odcinek 2 – dr inż. Igor Ruttmar, TPA, przewodniczący Komitetu Technicznego Nawierzchni Asfaltowych PKD (20’)

17:35 Innowacyjne technologie asfaltowe – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt (20’)

17:55 Polepszenie parametrów użytkowych konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym – Małgorzata Garbacz, Nascon sp. z o.o. (15’)

18.10 Trwałe nawierzchnie betonowe jako rozwiązanie dla dróg lokalnych – Marek Surowiec, Grupa Ożarów (20’)

18.30 pytania i odpowiedzi (10’)

19:00 „Wszystkie znaki na niebie i ziemi” – koncert jubileuszowy GZD w wykonaniu muzyków Filharmonii Olsztyńskiej (dziedziniec zamkowy)

20:00 uroczysta kolacja

25 września 2018 (wtorek)

Sesja V Zarządzanie drogami przyszłości

9.30 Zarządzanie krajobrazem w mieście inteligentnym. Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast? – Szymon Ciupa, www.smartcity-expert.eu (20’)

9:50 Strategiczne planowanie przedsionkiem do przyszłości – dr inż. Sławomir Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH (25’)

10:15 Mosty przyszłości – dr hab. inż. prof. IBDiM Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów (25’)

10:35 Mosty do przyszłości z technologią BIM – dr hab. inż. prof. nadzw. PŚl. Marek Salamak, Politechnika Śląska (20’)

10:55 Przyszłość i kierunki rozwoju systemów ITS – Rafał Ogonowski, Sprint (20’)

11:15 Kluczowe instrumenty wspierające zarządców dróg w procesie strategicznego zarządzania – prezentacja Smart Factor (20’)

11:35 dyskusja

11:45– 12:00 przerwa kawowa

SESJA VI Pojazdy przyszłości

12:00 Rozwój pojazdów elektrycznych: czy, dlaczego i w którym kierunku – Tomasz Detka, kierownik Zakładu elektromobilności, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (25’)

12:25 Badanie prędkości jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego – Maria Dąbrowska-Loranc, Instytut Transportu Samochodowego (20’)

12:45 Oznakowanie dróg – materiały infrastrukturalne współpracujące z pojazdami autonomicznym – Michał Kowalski 3M Poland (15’)

13:00 Człowiek w pojeździe elektrycznym – Dominika Majchrzak, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ambasadorka kampanii „Kobieta za kółkiem elektryka” (15’)

13:15 Nowoczesne samochody marki Volkswagen – prezentacja Auto Wimar Warmia (15’)

13:30 dyskusja

13.40 -14.00 przerwa kawowa

SESJA VI

Nowoczesne zarządzanie drogami – gdzie jesteśmy w 20. roku po reformie samorządowej

14:00 debata panelowa

Uczestnicy: Marcin Kuchciński, członek Zarządu woj. warmińsko-mazurskiego, Witold Wróblewskiprezydent Elbląga, uczestnicy Konwentu Dyrektorów ZDW, Małgorzata Ostrowska, dyrektor ZDP w Ostródzie, Karol Łomecki dyrektor ZDP w Bartoszycach

15.30 Obiad