Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 będzie międzynarodowym, dwudniowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i prezentacje ekspertów oraz pytania i komentarze wygłaszane przez uczestników

Dobre praktyki, w których zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będą przedstawiać osiągnięcia reprezentowanych przez siebie miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych

Dyskusje,zgodnie z sugestiami uczestników poprzedniej edycji, po każdej ze szczegółowych sesji tematycznych, dłuższy, dedykowany czas zarezerwowany będzie na rozwijające dyskusje

PROGRAM KONFERENCJI:

27 września

Otwarcie konferencji: Pierre Lévy – Ambasador Francji, Minister Środowiska (tbc), Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tbc), Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa

Sesja otwierająca “Jakość środowiska stymulatorem rozwoju miasta”   

Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Eco-miasto

Sesja tematyczna:
• Budowanie szkieletu miasta – infrastruktura
• Mobilność w mieście
• Budynek, naturalnie! Rola efektywności energetycznej i OZE
• Zielona i błękitna infrastruktura

Networking

28 września

Sesja tematyczna:
• Zrównoważone miasto jako kopalnia surowców
• Jak zbierać odpady by nie tracić cennych surowców?
• Strategia gmin w obliczu rozszerzonej odpowiedzialności producentów
• Symbioza w mieście i regionie – współpraca klastrowa

Sesja tematyczna:
• Narzędzia rozwoju miast. Jak uczynić miasto lepszym miejscem do życia?
• Uwolnij potencjał, sięgnij po dane!
• Miasto oczami mieszkańca
• Nowe modele finansowania rozwoju miast