W dniach 5 i 6 października 2017 w Katowicach odbędzie się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Jest to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.

15 równoległych konferencji

XV jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów już po raz trzeci odbędzie się
w najnowocześniejszym w Polsce Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło niepowtarzalną platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Piętnasta edycja Forum obejmie aż 15 równoległych konferencji oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Każda z konferencji będzie podzielona na bloki programowe dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dotykających samorządy. Podczas dwóch dni sesji tematycznych omówimy m.in. kwestie finansów w samorządach, tworzenia inteligentnych metropolii oraz infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonej energii oraz mobilności jak również finansowania rozwoju mieszkalnictwa oraz rewitalizacji wraz z kluczowymi zadaniami w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Poruszymy też tematy związane z gospodarką komunalną, techniką, cyberbezpieczeństwem, reformą edukacji, polityką senioralną czy też służbą zdrowia.

Holistyczne podejście do zarządzania w JST

Przemiany w samorządach dotykają wielu aspektów życia, począwszy od transportu i mobilności, poprzez ekologię i zarządzanie zasobami środowiska, energetykę, budownictwo, po edukację, inteligentny styl życia i komunikację z mieszkańcami. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów daje możliwość spotkania
z decydentami szczebla samorządowego, prezesami największych firm, naukowcami, znanymi praktykami
i cenionymi ekspertami. Jest też jedyną w Polsce inicjatywą poświęconą holistycznemu podejściu do zarządzania w JST i rozwoju polskich miast. Obok konferencji „Miasto Przyszłości” polecamy platformę dialogu
i współpracy biznesu z administracją samorządową – SMART CITY VISIONS, czyli kompleksowy projekt prezentujący REGIONY I MIASTA, które implementują innowacyjne rozwiązania technologiczne. Transfer wiedzy i informacji o działaniach w kluczowych dziedzinach zarządzania miastem oraz doświadczenia i dokonania zwiększające konkurencyjność dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, co pozwoli samorządom lokalnym poznać nowe rozwiązania stosowane w praktyce, a także opinie o ich skuteczności w kwestii rozwoju inteligentych miast dostosowanych do oczekiwań mieszkańców.

Pierwszy dzień Forum zwieńczy też Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłosimy wyniki rankingu „WSPÓLNOTY” opracowanych przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS, dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo „WSPÓLNOTA”. Laureaci rankingów zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Forum to 2 dni spotkań, 500 wystąpień, 90 paneli, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” oraz miesięczników „Wspólnota Mieszkaniowa” i „Pracownik Samorządowy” a współgospodarzem Forum jest Miasto Katowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Blog smartcity-expert.eu jest partnerem medialnym wydarzenia. 

Znacząca rola idei smart city

Program XV Samorządowego Forum Kapitału i finansów obejmie ponad 90 paneli i debat, które będą składać się na takie ścieżki tematyczne, jak: „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się 5 nowych konferencji takich jak: „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Więcej informacji na www.samorzadoweforum.pl

Zapraszam!