Coraz więcej miast i instytucji publicznych na świecie wdraża rozwiązania, które mają na celu szerokie udostępnianie własnych zasobów danych. Jak na tym polu wyglądają polskie miasta?

O tym co to są otwarte dane publiczne oraz po co je udostępniać pisałem tutaj.

AKTUALIZACJA 18.07.2017 – GDYNIA

Gdynia – Otwarte Dane

Adres: otwartedane.gdynia.pl/pl/ 

Uruchomiony w czerwcu 2017 roku portal otwartych miasta Gdynia udostępnia 115 zbiorów danych w 21 kategoriach (m.in.: bezpieczeństwo, transport, woda i usługi sanitarne, edukacja, odpady stałe, wartości odniesienia, zdrowie, administracja, budownictwo, gospodarka, telekomunikacja i innowacje, podmioty gospodarcze). Na portalu udostępniane są wskaźniki miejskie, w tym wskaźniki ISO37120. Portal umożliwia przeglądanie danych z wykorzystaniem intuicyjnej przeglądarki oraz pobieranie danych w formatach CSV, JSON oraz z wykorzystaniem API.

Na plus:

 • Możliwość podglądu i wizualizacji danych
 • Intuicyjny interfejs portalu
 • Znaczący zakres udostępnianych ogólnych wskaźników dla miasta, w tym wskaźników zgodnych z ISO37120
 • Dostępność dokumentacji serwisu, w tym API

Na minus:

 • Niewielka liczba udostępnianych szczegółowych danych źródłowych oraz surowych zbiorów danych
 • Serwis nie udostępnia zbiorów danych przestrzennych

Coraz więcej miast i instytucji publicznych na świecie wdraża rozwiązania, które mają na celu szerokie udostępnianie własnych zasobów danych. Jak na tym polu wyglądają polskie miasta?

O tym co to są otwarte dane publiczne oraz po co je udostępniać pisałem tutaj.

Otwarty Gdańsk

gdansk_logo

 

Adres: otwartygdansk.pl

W serwisie otwartych danych Gdańska można znaleźć 24 systematycznie aktualizowane zbiory danych, które zostały pogrupowane w 5 kategorii.  Są to m.in. Środowisko, Transport i Przejrzystość. Właśnie ta ostatnia kategoria zasługuje na szczególną uwagę ponieważ Gdańsk udostępnia zarówno rejestr wydatków miejskich. Gdańsk nie ogranicza się do udostępniania danych ale również edukuje innych! W ramach polityki otwartości przygotowano i udostępniono  m.in.: kompleksowy poradnik „Otwarte dane w miastach”, który powinien być obowiązkową lekturą polskich samorządowców.

Na plus:

 • Zakres udostępnianych danych, w tym rejestr wydatków czy gminna ewidencja zabytków
 • Udostępniana treść edukacyjne (e-book, pytania i odpowiedzi)
 • Dostępność nietechnicznych opisów danych
 • Możliwość podglądu i wizualizacji części danych
 • Intuicyjny interfejs portalu

Na minus:

 • Podział na kategorie tematyczne mógłby być bardziej intuicyjny (nie są wyodrębnione wszystkie tematy, których dotyczą udostępniane dane)
 • Przeglądarka danych nie posiada polskiego interfejsu i dokumentacji pomocy

Otwarte dane Wrocław

logo-otwarte-dane

Adres: www.wroclaw.pl/open-data/ 

Na portalu można znaleźć dane w podziale na 10 kategorii takich jak: Urząd Miejski (m.in. pozwolenia na budowę), Transport, Edukacja, Dane przestrzenne (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ortofotomapa) czy Demografia (np. zbiór meldunków w podziale na dzielnice czy wiek).  Co ważne wszystkie dane są systematycznie aktualizowane w częstotliwości uzależnionej od potrzeb (od 10 min dla danych pogodowych po aktualizacje kwartalne dla danych demograficznych).

Na plus:

 • Intuicyjny interfejs portalu
 • Znaczna ilość udostępnionych danych przestrzennych
 • Większość danych udostępniana jest w formie plików (np. CSV), co sprawia, że dane mogą być wykorzystywane przez nietechnicznych użytkowników

Na minus:

 • Brak możliwości podglądu danych (choć dane przestrzenne są równolegle udostępniane do podglądu przez miejski geoportal)
 • Zakres udostępnianych w przypadku niektórych kategorii jest niewielki (np. w zakresie środowiska)
 • Przydatny byłby pełniejszy opis udostępnianych danych
 • Część danych nie jest udostępniana w otwartych formatach danych

Otwarte dane czyli dane po warszawsku

zakochaj-sie-w-wawie

Adres: api.um.warszawa.pl

Serwis udostępnia bardzo szerokie spektrum danych pogrupowanych w 13 grup tematycznych. Są to m.in.: transport miejski, ekologia, bezpieczeństwo i interwencje (w tym dostęp do bazy danych systemu 19115 czyli zgłoszeń mieszkańców),ekologia (np. lokalizacja i cechy zinwentaryzowanych drzew),  kultura, historia i religia oraz dane przestrzenne (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy fotoplany). Warty podkreślenia jest fakt, że udostępniane dane są na bieżąco aktualizowane (a niektóre są aktualizowane niemal na żywo (30 sekund)).

Na plus:

 • Bardzo duża ilość zbiorów danych z różnych dziedzin, w tym danych udostępnianych niemal na żywo (np. położenie tramwajów)
 • Znaczna ilość udostępnionych danych przestrzennych
 • Dostępność dokładnych metadanych dla udostępnionych zbiorów danych
 • Jednolitość dostępu do danych
 • Dane dostępne przez udokumentowane API

Na minus:

 • Użyteczność strony (np. problemy z nawigowaniem po stronie oraz korzystaniem z plików PDF zawierających opis udostępnianych danych)
 • Brak możliwość podglądu danych i pobierania danych w inny sposób niż przez API, co może być problemem dla nieprogramujących użytkowników danych

Przedstawione wyżej przykłady to zdecydowanie dobre praktyki w zakresie otwierania zasobów danych miejskich i źródło inspiracji dla innych miast.

Nie koniecznie trzeba budować własne rozwiązania typu open data by otwierać miejskie dane publiczne. Istnieje również możliwość publikowania miejskich zasobów danych korzystając z serwisu www.danepubliczne.gov.pl z czego korzystają m.in. Lublin czy Poznań.

Należy również wspomnieć, że wiele polskich miast udostępnia swoje zasoby mapowe z wykorzystaniem geoportali oraz usług danych przestrzennych znacząco przyczyniając się w ten sposób do zwiększania dostępności danych publicznych. O miejskich geoportalach będę pisał w jednym z najbliższych wpisów.