Pandemia wystawiła samorządy na próbę. Podejmij wyzwanie i pomóż miastom w walce ze skutkami COVID-19.

Aby lepiej przygotować samorządy na sytuacje kryzysowe, najlepsi programiści z całej Polski w ciągu 48 godzin opracują rozwiązania czterech najciekawszych wyzwań zgłoszonych przez średnie miasta (20-100 tysięcy mieszkańców).

Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120 000 złotych sponsorowane przez GovTech Polska oraz możliwość przetestowania pomysłów w samorządach przy wsparciu merytorycznym Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgłoszenia wyzwań

Jesteś przedstawicielem/przedstawicielką średniego miasta (20 – 100 tysięcy mieszkańców)? Zgłoś wyzwanie, przed którym stoi Twoje miasto w jednym z czterech obszarów tematycznych:

  • Bezpieczeństwo i zdrowie – Zarządzanie kryzysowe, monitoring bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu do zdalnej medycyny i profilaktyka zdrowotna
  • Ekologia i jakość życia – Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze miasta, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców
  • Zarządzanie miastem – Usprawnienie i optymalizacja zarządzania w mieście, lepsze wykorzystanie zasobów
  • Edukacja – Walka z wykluczeniem cyfrowym, wsparcie zdalnej nauki i nowe technologie w nauczaniu

Cztery samorządy z najciekawszymi zgłoszeniami zostaną partnerami hackathonu, podczas którego najlepsi programiści z całej Polski opracują innowacyjne rozwiązania gotowe do przetestowania w warunkach miejskich. 
Informacje na temat kryteriów selekcji wyzwań znajdują się w Regulaminie Hackathonu dla Miast.

Zgłoszenia uczestników

Jesteś gotowy/gotowa podjąć miejskie wyzwanie? Potrafisz programować, analizować dane, projektować UX albo masz zacięcie biznesowe?

Zgłoś swój zespół (3-5 osób) i zmierz się z jednym z czterech prawdziwych wyzwań średnich miast. Podczas 48-godzinnego hackathonu pod opieką doświadczonych mentorów opracujecie innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące miejskie dane, a następnie zaprezentujecie je przed jury złożonym z przedstawicieli miast oraz niezależnych ekspertów.

Zwycięskie zespoły otrzymają nagrodę pieniężną oraz dodatkowe wsparcie finansowe na przetestowanie pomysłu.