Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zapraszają na konferencję „Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu”.

Konferencja odbędzie się 4 lutego 2020 w Przestrzeni Facebooka  (ul. Koszykowa 61, Warszawa)

Czy polskie miasta są przygotowane na nagłe kryzysy? Co robić, aby tez związane ze zmianą klimatu były jak najmniej odczuwalne? Jaką rolę w koncepcji „urban resilience” pełni przywództwo?  Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas konferencji Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu, która odbędzie się 4 lutego w Przestrzeni Facebooka w Warszawie. Konferencję dedykujemy szczególnie przedstawicielom władz samorządowych, ekspertom i liderom miast, którzy zainteresowani są tematem odporności miejskiej.

„Gdy spytamy, jak cywilizacja ludzka będzie się rozwijać w XXI wieku, odpowiedzią są miasta” – pisze Jonathan F.P. Rose, autor książki „Dobrze nastrojone miasta”. To entuzjastyczne i odważne stwierdzenie wymusza jednak pytanie jakie będą miasta, jakie będą mieć podstawy i czy udźwigną wyzwania, które stawia przed ludzkością przyszłość?

 W 2013 roku powstała inicjatywa 100 Resilient Cities (100RC) w ramach której panel ekspertów opracował fundamenty miast odpornych opartych na czterech filarach: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrobyt i zdrowie oraz  ekonomia i społeczeństwo.

 

Urban/city resilience[1] to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków, długookresowy rozwój. Wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa. Daje szansę na to, żeby spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy, uwzględniając ich wielowymiarowy charakter, potencjał rozwojowy, a także zwrócić uwagę na dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala także zrozumieć i przewidzieć trajektorie zmian, jednocześnie umożliwiając budowę mechanizmów, które mogą  im zapobiegać lub je niwelować . Choć w Polsce nie jest jeszcze tematem tak popularnym jak smart city, znajduje coraz większe grono entuzjastów wśród ekspertów.  

W ramach konferencji Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu proponujemy, by spojrzeć na przyszłość polskich miast przez pryzmat dwóch filarów koncepcji urban resilience:  przywództwa oraz środowiska/klimatu. Podczas wydarzenia przyjrzymy się jak koncepcja ta realizowana jest za granicą w małych i dużych miastach (Vejle, Paryż) i czy zmiana myślenia o mieście jako „fabryce” na rzecz „miasta – organizmu[2] przynosi rezultaty. Dowiemy się także jaką politykę wobec polskich miast przyjmie nowopowstałe Ministerstwo Klimatu w Polsce oraz co już dzieje się w Poznaniu i Łodzi w tym obszarze, a także jak megatrendy mogą wpływać realnie na nasze najbliższe otoczenie.

Konferencja dedykowana jest szczególnie władzom samorządowym, a także liderom miejskim i ekspertom.

Podczas wydarzenia będzie prowadzona sprzedaż książek wydawnictwa Bęc Zmiana z zakresu wiedzy o mieście.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska.

Konferencja odbywa się pod patronatem smartcity-expert.eu! A ja będę miał przyjemność moderować sesję „Strategia i przywództwo w odpornym mieście”. Zapraszam!

 

[1] Koncepcja, jest na tyle nowa, że zyskuje dopiero polską nazwę – miejskiej odporności/ miejskiej prężności lub po prostu miejskiej rezyliencji

[2] L. Świątek; Miasta spustoszone. Koncepcja rezyliencji w procesie rewitalizacji małych i średnich miast; Przestrzeń i Forma nr 23; zeszyt 1; 2015; s. 118