23.01.2020 w Warszawie (BRAIN EMBASSY, al. Jerozolimskie 181B) odbędzie się seminarium Nowe technologie w optymalizacji zarządzania funkcjami miasta w obszarze mobilności i zarządzania transportem.

W trakcie seminarium zostaną przedstawione najnowsze technologie pokazując możliwości automatycznego pozyskiwania danych, które pozwalają optymalizować systemy transportowe i komunikację w JST.  Poszczególne prezentacje mają dać odpowiedź jak rozwiązano zaadresowane zadania w wymiarach innowacyjnym, ergonomicznym, ekonomicznym oraz jak dane rozwiązania wpisują się w transformację cyfrową miast. W oparciu o zebrane doświadczenia omówione zostaną korzyści wynikające ze stosowania konkretnych rozwiązań, przedstawione zostaną ich koszty  oraz aspekty prawne związane z zakupem i utrzymaniem innowacyjnych rozwiązań. Spotkanie jest organizowane przez firmy Dell Technologies oraz Intel i odbywa się pod patronatem Związku Miast Polskich oraz bloga smartcity-expert.eu Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Agenda:

09:30 – 10:00 – Rejestracja, powitalna kawa 10:00 – 11:00 – Wprowadzenie do tematyki seminarium
 • Intel – Sztuczna Inteligencja w zaawansowanych projektach miejskich
 • Dell – Platforma Internetu Rzeczy dla miast
 • Pixel – informacja pasażerska
 • Vimetrica – Statystyki miejscie na podstawie analizy wideo
11:00 – 12:00 – Panel dyskusyjny przy kawie / demonstracje 12:00 – 13:00 – Rozwiązania dla miast
 • Solwena – zarządzanie energią w budynkach publicznych
 • Elmodis – optymalizacja eksploatacji pojazdów elektrycznych
 • Smart Factor – monitoring stref parkingowych, inwentaryzacja dróg publicznych
13:00 – 14:00 – Aspekty prawne nowych technologii
 • Kancelaria prawna NTT – nowe technologie i zamówienia publiczne
 • Panel dyskusyjny przy kawie
14:00 – 14:15 – Podsumowanie

Więcej o prezentowanych rozwiązaniach:

 1. Sztuczna Inteligencja  oraz uczenie maszynowe – co to jest, jak ta dziedzina rozwiązuje konkretne  problemy z obszaru transportu.  Realne przykłady i wykorzystanie w obszarze rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych w transporcie.  Zastosowanie  sztucznej inteligencji do optymalizacji rozkładów jazdy.
 2. Jakie są możliwości wymiany i łączenia danych, czy i jak możemy monitorować główne wskaźniki np. osiągniętych oszczędności energii. Czy obecnie istnieją  rozwiązania, które  integrują zasoby informacyjne miejskich struktur organizacyjnych w jeden przejrzysty „portal informacji o mieście”, przyjazny dla mieszkańców miast. Możliwość agregacji danych i wyciąganie wniosków dla tworzenia optymalnej siatki transportowej  w aglomeracjach miejskich
 3. Prezentacja systemów informacyjnych dla pasażerów,  tablice przystankowe o  bardzo niskim zużyciu energii, które można ograniczyć prawie do zera. Wykorzystanie elektroniki o niskim zapotrzebowaniu na energię w pojazdach elektrycznych.  Systemy  informacyjne  wspierające pasażera  i zespoły zarządzające transportem. Możliwości spójnej prezentacji danych z różnych środków komunikacji (linie miejskie, kolej podmiejska, prywatne środki komunikacji). Optymalizacja  zarządzania flotą transportu miejskiego .
 4. Prezentacja rozwiązań służących do kompletnego monitoringu oraz diagnostyki dynamiki pracy silników elektrycznych. Dzięki optymalnej architekturze prezentowane rozwiązania są możliwe do zaimplementowania w dowolnej liczbie i w każdym typie maszyn z napędem elektrycznym. System jako  rozwiązanie kompleksowe służący do monitoringu jakości i predykcji zakłóceń w pracy silników elektrycznych (tramwaje), a także w infrastrukturze zajezdni oraz w innych systemach miejskich. Wykorzystanie narzędzia do planowania przeglądów technicznych.
 5. Prezentacja rozwiązań z obszaru analizy video i monitoringu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Integracja systemów na pokładach autobusów z stacjonarnymi systemami CCTV w celu budowy modeli analitycznych dla obliczania potoków pasażerskich. Wykorzystanie analizy detektowanych osób w celu zrozumienia typu zachowania ze szczególnym uwzględnieniem zachowań potencjalnie niebezpiecznych. Przykłady oparte na materiałach z realnego systemu wykorzystywanego w transporcie.
 6. Rozwiązania dla budynków, ograniczające zapotrzebowania na energię. Uwarunkowania wpływające na zużycie i koszty energii. Połączenie oszczędności z monitorowaniem poprawności działania krytycznych urządzeń w różnego typu budynkach (zajezdnie autobusowe).
 7. Mobilne systemy monitorowania infrastruktury drogowej, zdalna inwentaryzacja infrastruktury drogowej. E-kontrole w Strefach Płatnego Parkowania. Możliwość analizy dostępności wolnych miejsc parkingowych.
 8. Aspekty prawne realizowanych projektów uwzględniające charakter innowacyjny w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz inne obszary prawne (RODO, prawa autorskie , gwarancje należytego wykonania i inne)

Forma seminarium

Każda z prezentacji  wprowadzi w kluczowe elementy danego rozwiązania tak, aby po każdych 3 prezentacjach umożliwić dyskusję  w celu  oceny przydatności rozwiązań w zarządzaniu mobilnością w mieście.  Będzie możliwość  bardziej szczegółowego omówienia wybranego tematu w aspekcie technicznym, ekonomicznym czy prawnym. Wybrane rozwiązania zostaną zaprezentowane „na żywo”. Osoby prezentujące mają doświadczenie w pracy akademickiej, prowadzą zajęcia na Politechnice Gliwickiej, Warszawskiej, współpracują  przy projektach badawczo rozwojowych z Instytutami Badawczymi oraz Uczelniami: m.in.: Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe. Prezenterzy uczestniczą w ramach prac badawczych Unii Europejskiej w międzynarodowych projektach w obszarach Inteligentne Miasto, Inteligentny transport.