Pod koniec października na zaproszenie firmy Husqvarna Polska brałem udział w konferencji „Living City 2022”, która odbyła się w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie.

Podczas konferencji odbyła się premiera bardzo ciekawego raportu „Re:thinking urban green spaces – from nice to necessary”, który podejmuje temat wyzwań w utrzymaniu i zarządzaniu zielenią miejską. Ten temat zawsze interesował, ale głównie z racji mojego spaczenia zawodowego, koncentrowałem się na danych cyfrowych, które umożliwiają skuteczne zarządzanie zielenią (np. skanowanie laserowe, zarówno to z perspektywy podniebnej jak i coraz bardziej popularne z perspektywy ulicy) oraz systemów informatycznych. Podczas konferencji sporo dowiedziałem się o technikach utrzymania zieleni miejskiej, ze szczególnych uwzględnieniem postępującej automatyzacji, ale również pielęgnacji drzew, która wymaga szczególnych umiejętności i narzędzi. Podkreślono również kwestie zintegrowanego podejścia do zarządzania zielenią obejmującego wizję, kompetencje specjalistów, wykorzystanie danych oraz efektywnych urządzeń (cichych, wydajnych i zeroemisyjnych).

Wróćmy jednak do raportu, którego tytuł można przetłumaczyć na „Zieleń miejska od nowa nie tylko ładna, ale niezbędna”, Husqvarna rozmawiała z ekspertami, profesjonalistami i mieszkańcami z sześciu krajów Europy, by dowiedzieć się, jaką rolę odgrywać będą w przyszłości tereny zieleni miejskiej i w jaki sposób wpłynie to na branżę i wykorzystywane w niej narzędzia. 

Przewiduje się, że w przyszłości zieleń miejska będzie odgrywała znacznie ważniejszą rolę – pomagając w zapobieganiu powodziom, obniżaniu temperatury i zwiększaniu bioróżnorodności. Większy nacisk na zrównoważony rozwój wiąże się z nowymi oczekiwaniami w stosunku do osób zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni, które będą musiały zdobyć nowe umiejętności oraz korzystać z nowych rodzajów narzędzi.

Nowy europejski raport Husqvarna, który obejmuje Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Belgię i Holandię, przedstawia sposób, w jaki ewoluować mogą tereny zieloni na przestrzeni najbliższych lat. Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju oznacza między innymi, że producenci nowych elektronarzędzi do pracy w terenie będą musieli przyspieszyć z wdrażaniem w swoich maszynach ekologicznych źródeł zasilania – 44% użytkowników profesjonalnych z branży spodziewa się, że maszyny zasilane benzynowo zostaną wycofane z użycia do roku 2027.  

– Rozwój miast trwa, a rola zieleni miejskiej ewoluuje. W firmie Husqvarna jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzać innowacje idące w kierunku uniezależniania nas od paliw kopalnych. Spodziewamy się, że w bliskiej przyszłości nasza działalność koncentrować się będzie na narzędziach elektrycznych i rozwiązaniach autonomicznych, mówi Yvette Henshall-Bell, prezes Global Professional Business Unit w Husqvarna. 

Nowi bohaterowie i nowe umiejętności 

Kiedy pytamy o przyszłość, 66% respondentów zajmujących się profesjonalną pielęgnacją terenów zieleni uważa, że więcej drzew w przestrzeni miejskiej to jedna z kluczowych zmian, które wpłyną na rynek w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Pomimo, że jest to zobowiązanie na lata, sadzenie nowych drzew będzie konieczne dla miast przyszłości, a ich rolą będzie obniżanie temperatury i wspieranie coraz lepiej funkcjonującego ekosystemu. 

Drzewa trzeba nie tylko sadzić, ale również pielęgnować, ponieważ stare osobniki są znacznie cenniejsze w walce ze zmianami klimatycznymi i w promowaniu bioróżnorodności niż te młode. Stanowi to wyzwanie dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni, które muszą poszerzać wiedzę z zakresu pielęgnacji drzew i możliwości tworzenia optymalnych warunków do rozwoju bioróżnorodności w przestrzeni zieleni miejskiej. 60% profesjonalistów uważa, że w najbliższej przyszłości będziemy przywiązywać znacznie większą wagę do bioróżnorodności. 

Przeszkody i rozwiązania

Niedobór pracowników to duże wyzwanie, z którym mierzy się obecnie branża profesjonalnej pielęgnacji terenów zieleni. 37% użytkowników profesjonalnych uważa, że jest to największa przeszkoda dla rozwoju obszarów zieleni w ich miastach. Rozwiązaniem jest zastosowanie robotów koszących i innych autonomicznych rozwiązań, które przejmą wykonywanie nużących zadań, co pozwoli użytkownikom odpowiadającym za profesjonalną pielęgnację terenów zieleni zająć się bardziej wymagającymi pracami. 

– Ponieważ tak wielu przedsiębiorców zajmujących się pielęgnacją zieleni ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, oczywiste jest, że niezbędne w przyszłości będą autonomiczne urządzenia, które uzupełnią te braki. Rozwiązania autonomiczne pomogą również w dwóch innych ważnych wyzwaniach przyszłości – konieczności redukowania emisji dwutlenku węgla i hałasu.  Będzie to pozytywna zmiana dla specjalistów w dziedzinie pielęgnacji zieleni, którzy będą mogli skupić się na mniej monotonnych zajęciach i rozwijaniu nowych umiejętności, a jednocześnie przebywać w bardziej przyjaznym środowisku pracy – wyjaśnia Yvette Henshall-Bell, prezes Global Professional Business Unit w Husqvarna. 

Zielona mozaika przyszłości

39% respondentów zajmujących się profesjonalną pielęgnacją zieleni uważa, że konkurencja ze strony właścicieli nieruchomości i obiektów komercyjnych jest dużą przeszkodą w rozwoju zrównoważonych terenów zieleni. Podobny odsetek osób za przeszkodę uznaje brak interesu politycznego.

38% ekspertów i użytkowników profesjonalnych spodziewa się w ciągu pięciu lat wprowadzenia restrykcyjnych przepisów, dotyczących prawa dostępu do terenów zieleni w sąsiedztwie dla wszystkich obywateli, co będzie motywować miasta do planowania mniejszych skwerów i projektowania zieleni w nowy sposób.

W przyszłości 49% profesjonalistów spodziewa się rozpowszechnienia „parkletów” (mikroparków), a 41% z nich wierzy w rosnącą popularność zielonych dachów. Liczne, rozdrobnione tereny mogą jednak być bardziej czasochłonne w pielęgnacji, ze względu na transport. Autonomiczne rozwiązania znowu wychodzą tutaj naprzeciw potrzebom, ponieważ koszenie trawnika czy jego nawadnianie może przebiegać niemal bezobsługowo, jeżeli zaplanuje się je odpowiednio.

Z raportem można zapoznać się tutaj:

Tekst powstał we współpracy z firmą Husqvarna.