Zapraszam do udziału w kolejnym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Airport Hotel**** Okęcie w Warszawie i będzie stanowił otwarcie drugiej dekady działalności Stowarzyszenia ITS POLSKA. Od ponad 10 lat Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, wspólnie z dynamicznie rozwijającą się branżą współtworzy rynek ITS w Polsce, czyli niemal od samego początku jego istnienia.

Tematyka kongresu dotyczy szerokiego zakresu rozwijania i wdrażania aktualnych rozwiązań ITS w Polsce.

 

POLSKI KONGRES ITS na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Co roku w wydarzeniu bierze udział wielu mówców i ekspertów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. ITS POLSKA wierzy, że kolejna edycja zainteresuje i zrzeszy jeszcze większą liczbę reprezentantów świata biznesu, nauki i samorządów i to przyczyni się do ulepszania całego sektora transportu w Polsce.

Analiza sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań ITS doprowadziła do propozycji dwóch wiodących w 2018 roku tematów.

Pierwszy z nich to rozwój współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) i wdrażanie w Polsce  dostępnych rozwiązań ITS we wszystkich gałęziach transportu. Nie ulega wątpliwości, że jest konieczne bardziej aktywne, niż dotąd, włączenie się środowisk i podmiotów sektora publicznego i prywatnego w działania dotyczące C-ITS.

Drugi makro-temat to ocena sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu elementów ITS w gałęziach transportu w Polsce. Konieczna jest identyfikacja barier powodujących, np. ograniczony wciąż zakres wdrażania znanych od lat rozwiązań w dziedzinach takich, jak zarządzanie ruchem drogowym.

Zapraszam do rezerwacji udziału w tym dorocznym wydarzeniu branży ITS – dla przypomnienia koszty udziału w kongresie:
• Reprezentanci administracji publicznej ( 2 osoby) – bezpłatnie
• Osoby niezrzeszone w ITS POLSKA – 1 800 zł netto
• Członkowie ITS POLSKA – 900 zł netto
• Przedstawiciele uczelni i studenci -400 zł netto

W cenę wliczone jest: uczestnictwo w dwudniowym kongresie, komplet materiałów kongresowych, lunch i przerwy kawowe oraz wieczorne przyjęcie.