5 czerwca w Warszawie odbędzie się Kongres City Matters organizowany przez ZDG TOR oraz Placemakers. Jednym z wiodących tematów będzie kwestia ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach poprzez wprowadzanie stref czystego transportu.

Możliwość tworzenia stref czystego powietrza polskie gminy uzyskały 22 lutego dzięki przyjętej przez rząd ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Swoimi doświadczeniami podzieli się z uczestnikami Kongresu City Matters Mara Cavelier, przedstawicielka Bruxelles Environnement. W Brukseli strefa niskich emisji została wprowadzona od początku 2018 roku. Obecnie zakaz wjazdu dotyczy samochodów spełniających standard EURO 1, ale już w kolejnych latach będzie rozszerzany o następne grupy pojazdów (w 2019 obejmie normę EURO 2, w 2020 EURO 3, w 2022 EURO 4, a w 2025 EURO 5).

Nie chodzi o to czy zakaz poruszania się najstarszymi samochodami zostanie wprowadzony w największych polskich miastach, ale kiedy to się stanie. Chcemy zapytać przedstawicielkę Brukseli, miasta o największym udziale samochodów z napędem diesla jakie konsekwencje ma to dla miasta i jak radzą sobie z tym problemem – mówi Karina Koziej, dyrektorka programowa Kongresu City Matters.

Uczestnicy Kongresu będą rozmawiać o tym czy warto tworzyć strefy i jaki model najlepiej przyjąć, jak wprowadzić system opłat za wjazd do stref niskoemisyjnych, czy możliwy jest w Polsce zakaz wjazdu diesli do centrów miast oraz o tym jak zachęcać do przesiadki z samochodu do komunikacji miejskiej.

Wspólnym mianownikiem tematycznym Kongresu będzie szeroko rozumiana jakość życia w mieście. Wśród zagadnień, jakie zostaną poruszone znajdują się kwestie związane ze współpracą pomiędzy samorządem, inwestorami a stroną społeczną, rozwiązania mające na celu zmniejszenie ubóstwa mieszkaniowego, a także estetyka przestrzeni publicznych, zieleni oraz mobilnością. Na zakończenie Kongresu zostanie powołana Federacja Piesza Polska, w której skład wejdą podmioty działające na rzecz dostosowania miast do potrzeb pieszych.

Kongres City Matters odbędzie się 5 czerwca w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Unia Metropolii Polskich. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla przedstawicieli stowarzyszeń i inicjatyw zaangażowanych w działania mające na celu poprawę jakości życia w miastach oraz samorządów.

Rejestracja uczestników, program oraz więcej informacji o Kongresie na stronie: www.citymatters.pl.