Zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenie „Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym – ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”. Szkolenie odbędzie się 15.11.2017 w Warszawie. Podczas szkolenia przedstawię aspekty prawne, techniczne oraz praktyczne informatyzacji dokumentów planistycznych w kontekście wdrażania idei miasta inteligentnego.

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
  • Projektowanymi zmianami w prawie wpływającymi na informatyzację MPZP
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi
  • Rolą danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym

W dotychczasowych edycjach szkolenia wzięło udział kilkadziesiąt osób m.in. z:

Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Warszawie – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – – Biuro Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim – Biura Rozwoju Gdańska – Urzędu Miasta Bełchatów – Urzędu Miasta Bielsko – Biała – Urzędu Miasta Bytów – Urzędu Miasta Chocianów – Urzędu Miasta Chorzów – Urzędu Miasta Ełk – Urzędu Miasta Gniew – Urzędu Miasta Gniezno – Gmina Miasta Gostynina – Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój – Urzędu Miasta Legnica – Urzędu Miasta Olsztyn – Urzędu Miasta Polkowice – Urzędu Miasta Starogard Gdański – Urzędu Miasta Sztum – Urząd Miasta Skierniewice – Urząd Miasta Słupsk – Urzędu Miasta Tarnów – Urzędu Miasta Zawiercie – Urzędu Miasta Zabrze – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

100% dotychczasowych uczestników szkoleń oceniło je wysoko lub bardzo wysoko.

Więcej informacji:

Od wielu lat, jako konsultant, kierownik projektów i trener wspieram przedstawicieli administracji samorządowej i urbanistów w projektach związanych z informatyzacją MPZP. Moje doświadczenie:

Lokalizacja szkolenia:

Szkolenie: Cyfrowe MPZP w mieście inteligentnym (Warszawa, Ul. Pankiewicza 3)