9 listopada w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”. 

Jest to jedyne w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Proponowana tematyka kongresu:

 1. Debata otwierająca – Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
 2. Sesja plenarna – Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 3. Panel dyskusyjny – Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
 4. Panel dyskusyjny – Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura i transport.

Podczas najbliższej edycji kongresu, głos zabiorą m.in:

Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie, Angelika Jarosławska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0, Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Andrzej Guła – Prezes, Instytut Ekonomii Środowiska, Włodzimierz Pomierny – Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu, Marek Mroczkowski – Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, dr hab. inż. Waldemar Skomudek – Profesor Nadzwyczajny, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Politechnika Opolska, Dr Krzysztof Buczkowski – socjolog, ekonomista, twórca i redaktor naczelny portalu www.multimodalny.pl, Łukasz Franek – Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, dr inż. Jacek Malasek – Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Małgorzata Durda – Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o., Tomasz Dowgielewicz – Marlo Poland Sp. z o.o., Witold Kuźnicki – Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o., ​Rafał Misztalski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Systemy Autobusowe Sp. z o. o.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu upoważnieni są:

 • władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorzy krajowi i zagraniczni / – przedsiębiorcy / media branżowe
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują:

 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Macek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Prezydent Miasta Kraków
 • Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Prezydent Miasta Katowice
 • Prezydent Miasta Tarnowa

oraz:

Ambasada Szwecji, Ambasada Niemiec, Narodowa Agencja Poszanowanie Energii, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Polski Związek Pracodawców Ochrony.

Partnerzy konferencji: VOLVO Polska, MGGP AERO, GRADIS, Marlo Poland, Systemy Autobusowe.

smartcity-expert.eu jest partnerem medialnym wydarzenia. 

Więcej informacji na stronie: www.successpoint.pl/smart-2017-krakow

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl