Skutki zmian klimatycznych, presja urbanizacyjna oraz bezpieczeństwo mieszkańców – to główne wyzwania współczesnych miast. W odpowiedzi na nie, z inicjatywy Centrum GovTech działającego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uruchamiamy projekt „Programuj Miasta”, który ma na celu wspieranie innowacyjności i adaptowanie nowych technologii, a także wzmocnienie zdolności miast do szybszej i sprawniejszej reakcji na kryzysy. 

W ramach cyklu odbędą się dwa hackathony wdrożeniowe, czyli maratony programowania, w których udział weźmie kilkuset uczestników, pracujących nad stworzeniem rozwiązań odpowiadających na wyzwania miast. Pierwsze wydarzenie w ramach cyklu – Hack2React – odbędzie się w już w dniach 16 – 18 czerwca, a kolejny hackathon, HackSQL – w październiku 2023 roku.

Nabór miejskich wyzwań już trwa! Wyzwania można zgłaszać w jednym z obszarów: dobrostan mieszkańców, gospodarka przestrzenna, zarządzanie kryzysowe i zmiany klimatyczne. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną cztery najciekawsze wyzwania miejskie, z którymi zmierzą się najlepsi programiści z całej Polski i w ciągu 48 opracują innowacyjne rozwiązania gotowe do wdrożenia w warunkach miejskich. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody o łącznej wartości 140 000 złotych, które pokryją koszty przetestowania szytych na miarę rozwiązań w partnerskich samorządach. Miasta, oprócz możliwości stworzenia szytej na miarę aplikacji, otrzymają także merytoryczne wsparcie przy procesie implementacji innowacji oraz będą miały okazję do popularyzacji miasta wśród młodych talentów.

Wyzwania można przesyłać najpóźniej do 21 maja 2023 roku. Po zakończonym naborze zaprosimy przedstawicieli miast na dedykowane warsztaty oraz poprosimy o przygotowanie danych niezbędnych do pracy zespołów. Więcej informacji na temat projektu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie https://programujmiasta.pl