Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął nabór do innowacyjnego programu edukacyjnego dla samorządowców. Akademia Miast Przyszłości, który przygotuje urzędników do budowania miasta świadomego swojej sytuacji, potrafiącego wykorzystywać drzemiący w nim potencjał i gotowego na planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań. W rezultacie uczestnicy wrócą do swoich społeczności z projektami gotowych do wdrożenia projektów. Bezpłatny program skierowany jest do przedstawicieli miast średnich (20-100 tys. mieszkańców), a zgłoszenia można wysyłać do 4 września.

Akademia Miast Przyszłości wraca w nowej odsłonie, przystosowanej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i do nowej rzeczywistością polskich samorządów, w których pandemia wymogła potrzebę zmiany dotychczasowych planów. Skutki Covid-19 najboleśniej odczuły miasta średniej wielkości, które już wcześniej musiały mierzyć się z szeregiem niekorzystnych tendencji, jak np. szybka depopulacja czy drenaż talentów. Nowa sytuacja wymaga nowych rozwiązań i otwarcia na nowe technologie.

Akademia Miast Przyszłości skierowana jest do przedstawicieli miast średnich (20-100 tys. mieszkańców), chcących zdobyć nowe kompetencje, które umożliwią im kierowanie innowacyjnymi projektami w swoim urzędzie. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie 60 uczestników – urząd może zgłosić maksymalnie dwóch swoich przedstawicieli.

Rekrutacja do Akademii Miast Przyszłości PFR rusza 11 sierpnia i potrwa do 4 września. Dedykowana jest urzędnikom z miast średniej wielkości, tj. między 20 a 100 tysięcy mieszkańców.

Cieszę się, że będę mógł podzielić się swoim doświadczeniem w ramach Akademii jako i współprowadzący i odpowiedzialny za blok „Zarządzanie miastem”. W ramach niego uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:

  • Rola zarządzania strategicznego w zarządzaniu miastem. Integracja działań strategicznych i operacyjnych. Strategia Smart City. Ocena dojrzałości miasta inteligentnego. Monitorowanie stanu i rozwoju miasta z wykorzystaniem wskaźników
  • Open data. Cele i korzyści otwierania danych publicznych. Jak otwierać dane publiczne – plan działań i dostępne narzędzia
  • Partycypacja lokalnych interesariuszy w podejmowaniu decyzji
  • Zarządzanie danymi miejskimi. Rola danych miejskich w budowie polityk i zarządzaniu miastem. Warunki zarządzania miastem w oparciu o dane. Źródła i zastosowania danych cyfrowych. Wdrażanie systemów informacyjnych
  • Biuro Miasta Inteligentnego – rola, zadania i kompetencje.
  • Centra usług wspólnych. Cel powołania CUW. Modele funkcjonowania CUW. Zadania CUW Smart City. Korzyści z powołania CUW

Partnterami Akademii Miast Przyszłości są m.in.: Związek Miast Polskich, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Magazyn Miasta. Cieszę się w tym gronie jest równiez blog smartcity-expert.eu.