Instytutu Rozwoju Miast i Regionów został partnerem strategicznym 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), a jednym z miejsc, za którego organizację odpowiada IRMiR we współpracy z katowicką Akademią Sztuk Pięknych, będzie strefa Miasto360, zlokalizowana w Rondzie Sztuki. Miejsce to będzie naturalnym łącznikiem między strefą „blue zone” – miejscem organizacji głównej części programu WUF11 – a centrum miasta. Odwiedzający będą mogli wziąć udział w zróżnicowanych wydarzeniach i aktywnościach, takich jak: panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty czy spotkania autorskie, a także obejrzeć wystawy artystyczne przygotowane w przestrzeniach Ronda Sztuki. Podczas WUF11 w strefie odbędzie się m.in. Forum Obserwatorium Polityki Miejskiej, Urban Lab Forum, sesja Human Smart Cities, a także zainaugurowana zostanie sieć współpracy miast – Urban Lab Network (ULNet).

Wydarzenie zapowiada się niezwykle ciekawie! Szczegóły poniżej.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STREFY MIASTO360

PL – sesja tylko w języku polskim

PL + ENG – sesja w języku polskim tłumaczona na język angielski

ENG – sesja w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

M – sesja z tłumaczeniem migowym do streamingu

S – sesja streamingowana

VID – sesja nagrywana

26.06.2022 (NIEDZIELA)

14:00-15:30LATO W MIEŚCIE – warsztaty dla małych kreatorów obowiązują zapisy [PL]  

Prowadzenie: Adam Chyliński

Wiek dzieci: 7-9 lat, liczba miejsc: max. 12 dzieci;

Drużyna: dziecko (lub rodzeństwo) + rodzic/e

Warsztaty „Lato w mieście” mają zachęcić dzieci do twórczych podróży po Katowicach w czasie wakacji szkolnych i do spoglądania na miasto, jak na przestrzeń „roboczą”, którą można zmieniać i którą można współtworzyć. Wykorzystując klocki Lego, dzieci będą mogły odtworzyć swoje ulubione miejsca aktywności i pobawić się w architektów, którzy biorą je na warsztat, żeby uczynić je jeszcze atrakcyjniejszymi. Zaczniemy od mapowania katowickich miejsc, w których dzieci najbardziej lubią spędzać czas latem. Następnie uczestnicy zbudują ich modele z klocków. W dalszej części warsztatów będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, co jest w nich fajnego, a co wymaga zmiany. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy można je jakoś zmodyfikować, coś dodać albo coś odjąć, jak można je ulepszyć, co konkretnie można usprawnić. W efekcie powstanie „projekt idealny”. Na koniec każdy uczestnik opracuje swój własny cel na nadchodzące lato – razem z rodzicami zastanowi się, co realnie może zmienić w swoim mieście (najlepiej w wybranym na początku miejscu), żeby je udoskonalić, jakie małe kroczki może wykonać, żeby to miejsce stało się jeszcze lepsze.

 

15:30-17:00MIASTO PRZYSZŁOŚCI – warsztaty dla małych kreatorów obowiązują zapisy [PL]  

Prowadzenie: Adam Chyliński

Wiek dzieci: 10-12 lat, liczba miejsc: max. 12 dzieci;

Drużyna: dziecko (lub rodzeństwo) + rodzic/e

Także i tym razem celem warsztatów będzie przekonanie dzieci do tego, że mają wpływ na to, jak wygląda ich miasto i że już dziś mogą zacząć kreować lepszą przyszłość Katowic. Uczestnicy wezmą na warsztat swoją najbliższą okolicę i, wykorzystując klocki Lego, zabawią się w architektów przyszłości. Przyszłość zaczyna się już dziś i rodzi się lokalnie, dlatego zaczniemy od zbudowania prostych makiet najbliższego sąsiedztwa uczestników. Będzie to pretekst do rozmowy o plusach i minusach konkretnych przestrzeni oraz do oceny ich atrakcyjności. Wyposażeni w przemyślenia na temat ich jakości, popuścimy wodzę fantazji i przeniesiemy się w przyszłość. Dzieci będą miały za zadanie zastanowić się, jak wybudowana przez nich okolica zmieni się w ciągu najbliższych 50 lat, a następnie poproszone zostaną o przebudowanie swoich modeli. Co się zmieni? A co nie ulegnie zmianie? Czy taka przyszłość jest atrakcyjna? Czy chcielibyśmy żyć w takich miejscach? Czy jest w nich wystarczająco dużo zieleni, wody, miejsc do zabawy? Warsztat zakończymy krótką rozmową o tym, co możemy zrobić już dziś, żeby świat za 50 lat był lepszym miejscem do życia.

 17:00-19:00Miasto360 LIVE; [PL+S+M]

Prowadzenie: Marcin Żebrowski (Urbcast)

Goście: przedstawiciele IRMiR, MFiPR, GZM, ASP

W niedzielę otwarte zostanie wirtualne studio Miasto360, w którym Marcin Żebrowski z Urbcast – podcast o miastach będzie rozmawiał z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – gospodarzami strefy Miasto360, także Gośćmi, którzy pojawią się w strefie podczas kolejnych wydarzeń w ramach strefy.

 19:30-20:30Spotkanie autorskie z Magdaleną Okraską – autorką książki “Nie ma i nie będzie”; [PL+S+M]

Prowadzenie: Adrian Chorębała (ASP Katowice)

Kontrowersyjna i głośna opowieść o mniejszych miastach, ofiarach transformacji, w Polsce. Reportaż, który wzbudza burzliwe dyskusje. Esej, który powoduje, że już inaczej będziemy patrzeć na Myszków czy Tarnobrzeg. To nie jest podróż śladem Polski B czy Polski C, bo nie ma sensu dodawać kolejnych liter. To po prostu Polska – oszukana przez Balcerowicza, zachłyśnięta wczesnym kapitalizmem, łatana bez ładu i składu przez kolejne ekipy polityczne. W ‘Nie ma i nie będzie” autorka jedzie do miast, o których wszyscy słyszeli, ale nikt ich nie odwiedza. Pyta o przemysł, pracę, ale przede wszystkim po prostu o życie. Opowiada o Polsce, która tkwi pomiędzy dawnym a nowym.

 27.06.2022 (PONIEDZIAŁEK)

8:45-9:45 Śniadanie z WUFem; [S+M]

Prowadzenie: Martyna Obarska (Magazyn Miasta) i Marcin Żebrowski (Urbcast);

 14:30-16:00Zrównoważona mobilność miejska i zintegrowane planowanie – jak radzić sobie z inflacją dokumentów strategicznych? [PL+M+VID]

Prowadzenie: Paweł Pistelok (Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR)

Goście:

dr Michał Beim – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, stały współpracownik IRMiR 

Maria Perkuszewska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  

Justyna Suchanek – Wydział Inwestycji, Referat Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Gdyni 

Monika Kozłowska-Święconek – Departament Infrastruktury i Transportu, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, UM Wrocławia  

Małgorzata Kubiszewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
Departament Programów Infrastrukturalnych  

Sesja poświęcona będzie dyskusji nad problematyką wdrażania zasad zrównoważonej mobilności w polityce miasta. Obecnie bowiem mamy do czynienia z inflacją rozmaitych dokumentów, które w mniejszym lub większym stopniu odnoszą się do tej zasady, co powoduje, iż pojawia się potrzeba uporządkowania debaty na ten temat. W ramach panelu porozmawiamy o doświadczeniach poszczególnych miast, zastanowimy się nad wzajemnymi powiązaniami i relacjami między różnymi typami dokumentów oraz wskażemy na znaczenie w polityce transportowej Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zastanowimy się też nad obecną i pożądaną rolą oraz formą takiego dokumentu. 

 16:00-17:00  HUMAN SMART CITIES czyli inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców – pierwsze rezultaty konkursu dla samorządów; [PL->ENG+S+M]

Formuła: moderowana dyskusja z udziałem 4 miast – dotacjobiorców konkursu HSC i przedstawiciela MFiPR, jako organizatora konkursu;

Moderator: Szymon Ciupa (smartcity-expert.eu, Związek Miast Polskich)

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Anna Dwurnik – Główny Specjalista, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City, Urząd Miasta Kielce;

Michalina Łagunionok – Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Zduńska Wola; 

Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca; 

Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew;

Kamil Wieder – Naczelnik Wydziału Wsparcia JST w Departamencie Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Stymulowanie twórczego zaangażowania mieszkańców w polepszanie jakości życia w miastach – przy użyciu inteligentnych rozwiązań – to jedna z idei, która przyświecała MFiPR przy ogłoszeniu konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” (HSC), realizowanego przy wsparciu Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Konkurs miał też na celu przygotowanie do wdrożenia w miastach pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu tkanką miejską i samym mieszkańcom.

Zakończenie większości z 24 projektów wyłonionych w konkursie przypada na 2022 r., co umożliwia zaprezentowanie pierwszych rezultatów tego przedsięwzięcia. Uczestnicy panelu – przedstawiciele wybranych miast – beneficjentów konkursu i przedstawiciel jego organizatora (MFiPR) podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażania projektów i zaakcentują najważniejsze osiągnięcia w procesie tworzenia inteligentnych i przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni miejskich.

Zarządzanie danymi w mieście, aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+ czy ekorozwiązania to tylko wybrane zagadnienia debaty.

 Więcej informacji o konkursie HSC: 

https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/projekty/projekty-human-smart-cities/

 17:00-18:30Guide to Good Urban Lab Ideas” – prezentacje dobrych praktyk przedstawicieli laboratoriów miejskich z Polski i zagranicy [URBAN LAB FORUM]; [ENG+S+M]

Prowadzenie i moderacja: Aleksandra Zemke

 Goście:

  1. Maximiallian Becker (Urban Lab Medellin-Berlin),
  2. Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia),
  3. Michał Kuszewski (Living Lab Warszawa),
  4. Siarhei Liubimau (Laboratory of Critical Urbanism, Wilno),
  5. Paul Manwaring (CITIXL Amsterdam),
  6. Justyna Puzio (Urban Lab Rzeszów),
  7. Juan Carlos Carvajal Bermudez (CityLab Berlin).

 W pierwszej części przedstawiciele zagranicznych oraz polskich laboratoriów miejskich opowiedzą o swoich doświadczeniach i zaprezentują dobre praktyki, które udało im się wypracować i dzisiaj mogą być inspiracją dla miast zainteresowanych zastosowaniem narzędzia urban labu.

Po prezentacjach naszych Gości zapraszamy do wspólnej dyskusji wszystkich zainteresowanych przyszłością funkcjonowania urban labów w Polsce i na świecie. Podejmiemy tematy kierunków rozwoju miejskich laboratoriów, różnych ścieżek ich realizacji w różnych krajach oraz możliwości współpracy w ramach sieci Urban Lab Network.

 18:30-19:30Debata ”Experimentation and co-creation in the Urban Lab Environment” [URBAN LAB FORUM]; [ENG+S+M]

Moderacja: Aleksandra Zemke

19:30-20:30Spotkanie autorskie online z Fredrikiem Kullbergiem – autorem książki „Wojna z pięknem. Reportaż o oszpecaniu Szwecji”; [ENG+S+M]

Prowadzenie: Marcin Żebrowski

Czy kraj taki jak Szwecja, słynący ze swojego ładu przestrzennego może borykać się ze sporymi problemami w swojej miejskiej tkance? Czy kraj znany ze swojej otwartości i prawnie zagwarantowanego dostępu do przyrody tzw. allemannsretten może również poświęcać naturę kosztem nowego budownictwa? Sformułowanie “Betonoza”, odbiło się w Polsce dość dużym echem. Książka ta krytykuje polskie podejście do betonowania przestrzeni publicznych polskich miast, często kosztem zieleni. Czy jednak jesteśmy sami w takim szkodliwym podejściu? Jak przedstawia szwedzki dziennikarz i autor: Fredrik Ludberg, mało przemyślane projekty to także domena wielu szwedzkich miast. Od przeskalowanego centrum handlowego w Kristianstad,  po wieże wiatrowe w pobliżu mniejszych miasteczek lub centrum logistyczne tuż przy starym kościele. O prawdziwym obliczu szwedzkiego planowania przestrzennego opowie sam autor. Rozmowę poprowadzi urbanista i autor podcastu Urbcast – Marcin Wojciech Żebrowski.

 28.06.2022 (WTOREK)

8:00-8:45Śniadanie z WUFem; [S+M]  

Prowadzenie: Martyna Obarska (Magazyn Miasta) i Marcin Żebrowski (Urbcast);

10:00-12:00Global Compact: A roundtable discussion: building sustainable cities of the future from theory to  practice – wydarzenie otwarte;

A roundtable discussion: building sustainable cities of the future from theory to practice (organized by UN Global Compact Network Poland, UNA Poland, This session will bring together experts and practitioners from Poland and the Netherlands. Through presenting case study success stories from Dutch and Polish cities, we aim to bring together decision makers (Mayors, business representatives, NGOs, activists) in order to create a platform of mutual resource, knowledge and best practices exchange. The session will focus on two thematic areas – energy efficiency with a particular focus on buildings and transportation and mobility with a particular focus on green and eco-friendly transportation.

12:00-14:00Warsztaty: „Jak mądrze wspierać oddolne innowacje w miastach?” obowiązują zapisy [PL]

Prowadzenie: Aleksandra Zemke (Fundacja Smilemundo, Barcelona)

Warsztaty praktyczne dla urzędników, aktywistów i projektantów. Co wspiera rozwój oddolnych innowacji w miastach? Jak mądrze projektować, na co zwracać uwagę, kogo i jak włączać w proces, jakich typowych wyzwań spodziewać się na każdym etapie planowania i wdrażania innowacji? Warsztat łączący prezentację praktycznych przykładów z pracą w grupach opartych na rozwiązywaniu konkretnych wyzwań.

 14:30-16:00 Seminarium Przestrzenie kreatywno-warsztatowe w polskich miastach” [URBAN LAB FORUM]; [PL->ENG+S+M]

 Prezentacja: „Oni skonstruują nasze jutro. Rola otwartych warsztatów MAKERSPACE w strukturze ekosystemu innowacji i kooperacji międzysektorowej. PCI ProtoLab regionalny warsztat prototypowania województwa podkarpackiego”,

 Prowadzenie: Grzegorz Belica (Podkarpackie Centrum Innowacji ProtoLab)

 Na przykładzie działalności PCI ProtoLab oraz 10-letnich doświadczeń z kilkudziesięciu fab labów i makerspace’ów, przedstawione zostaną skala oraz wpływ społeczności konstruktorów, wynalazców oraz rola, jaką otwarte pracownie odgrywają w procesach odnowy lokalnych społeczności, pobudzają wynalazczość oraz uzupełniają lukę pokoleniową w wykształceniu technicznym i praktycznym. W ten sposób pośrednio budują potencjał wiedzy i kompetencji nowych pokoleń. Na przykładzie PCI ProtoLab zaprezentowany zostanie jeden z pierwszych w Polsce makerspace’ów wpisanych w regionalną politykę innowacji.

 Promocja publikacji IRMiR i prezentacja wyników badań: „Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace’y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast” autorstwa Jacka Gądeckiego (AGH) i Bartosza Piziaka (IRMiR).

 Prowadzenie: Bartosz Piziak, Adrian Kłusek (IRMiR)

  Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości:

  1. Grzegorz Belica (ProtoLab Rzeszów),
  2. Magdalena Foltyniak (Warsztat Miejski Gliwice),
  3. Paweł Sielczak (Fundacja Stocznia).

Moderator: Bartosz Piziak

Przestrzenie kreatywno-warsztatowe typu makerspace, fab lab czy hackerspace można współcześnie znaleźć w różnych kontekstach przestrzennych: od dzielnic przemysłowych i poprzemysłowych, przez osiedla, ulice handlowe, po szkoły czy biblioteki. Zespół badawczy IRMiR interesują potencjalne, jak i faktyczne role, jakie przestrzenie te pełnią w realiach polskich miast. Jak mogliśmy się przekonać, mogą one spełniać liczne funkcje społeczne, w tym: integracyjną, poprawy jakości życia czy wyrównywania szans mieszkańców. Niezależnie, czy przestrzenie te są ulokowane w garażach, czy dzielone z muzeami, stanowią istotne zasoby publiczne służące budzeniu kreatywności, uczeniu się i otwartości. W trakcie dyskusji zastanowimy się także jak tego typu „miejsca trzecie”, o stosunkowo niskim progu wejścia dla mieszkańców, amatorów i przedsiębiorców, są w stanie przekształcić przestrzenie polskich miast i w jakim kierunku będą je zmieniać?

16:00-17:00 Prezentacje warsztatowe: “Jak zrobić Urban Lab w swoim mieście?” [URBAN LAB FORUM];
[PL->ENG+S+M]

Projekt pilotażowego wdrożenia urban labów w dwóch polskich miastach – Gdyni oraz Rzeszowie, pn. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” dobiegł końca. Zebrane doświadczenia i wypracowane dobre praktyki stanowią cenną bazę wiedzy do kontynuacji działań oraz dla innych miast, zainteresowanych wdrażaniem podobnego instrumentu. Jak działają pierwsze polskie urban laby po pół roku od zakończenia pilotażowego projektu, realizowanego na bazie koncepcji stworzonej przez zespół badawczy z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów? Jakie aktywności przyniosły najlepsze efekty i jaka była droga do ich osiągnięcia? O doświadczeniach Urban Labu Gdynia opowie jego kierowniczka – Joanna Krukowska, a Urban Labu Rzeszów – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – Sławomir Świder.

Prowadzenie: Joanna Krukowska (Urban Lab Gdynia):

Klimat na urban lab

Wykorzystanie metody urban labu w działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu w UrbanLab Gdynia  Podczas prezentacji warsztatowej „Jak zrobić urban lab”? Opowiem o jednym z wyzwań, które podejmowaliśmy podczas 3-letniego testu urban labu w Gdyni – adaptacji do zmian klimatu. Globalne wyzwanie było punktem odniesienia do interdyscyplinarnej i międzywydziałowej pracy (oraz międzysektorowej) przedstawicieli wielu specjalizacji w jednym celu – wspólnego namysłu nad tym, jak stawić czoła wyzwaniu globalnemu na lokalnym gruncie. Omówię kilka elementów urban labu oraz ich wykorzystanie w pracy nad tematyką klimatyczną, pokazując drogę, jaką przebyliśmy w ramach działań projektowych oraz potencjały wybranych elementów urban labu. 

 Prowadzenie: Sławomir Świder (Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa):

Otwarte dane miejskie w teorii i praktyce

Dzięki otwartym danym miejskim, samorządy mogą wdrażać zarządzanie na bazie wiedzy. Oznacza to, że po dokładnej inwentaryzacji danych można przeprowadzić dokładną ich analizę, która pomoże we właściwym zarządzaniu miastem. Korzyści jakie osiągną samorządy, a w rezultacie mieszkańcy, jest transparentność działań władz miasta. Buduje to zaufanie wobec działań samorządów. Dostępność takich danych daje również szereg korzyści w badaniach naukowych oraz biznesie.

17:15-18:15 Panel dyskusyjny: „Od dzielnicy do metropolii – zastosowanie urban labu w praktyce” [URBAN LAB FORUM]; [PL->ENG+S+M]

Prowadzenie: Adam Chyliński        

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości:

Bartosz Dominiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Urban lab to instrument mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast, ale czy jest on narzędziem skalowalnym, czy zarezerwowanym jedynie dla miast np. średniej wielkości? Czy laboratoria miejskie mogą efektywnie funkcjonować zarówno w mniejszej skali, np. dzielnicy, jak i działać w ramach metropolii? Czym powinny się różnić od tych typowo miejskich i jaką powinny przybierać formę, by efektywnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców dzielnic oraz metropolii?

 18:15-19:15 Debata “Jakich innowacji potrzebują polskie miasta?” [URBAN LAB FORUM]; [PL->ENG+S+M]

  Prowadzenie: Bartosz Piziak (IRMiR)

  W debacie wezmą udział zaproszeni Goście:

    Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia;             

Aleksandra Guzowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa

Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej

Coraz częściej inteligentne rozwiązania, które możemy obserwować w polskich miastach, mają postać innowacji społecznych, w których powstanie angażowani są nierzadko mieszkańcy. Między innymi także dlatego dyskusja na temat innowacyjnych rozwiązań dla miast nie musi ograniczać się do kwestii technologicznych czy gospodarczych. Również bardzo ważnych, ale czy jednak najważniejszych i sprawiających, że nasze miasta stają się przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców? Jaki jest uniwersalny przepis na społeczno-technologiczną metamorfozę polskich miast i czy taki w ogóle istnieje. zastanowimy się podczas finałowej debaty w strefie Miasto360.   

 19:30-20:30Spotkanie autorskie z Joanną Erbel wokół książki „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze”, [PL+S+M]

Prowadzenie: Filip Springer

Najnowsza książka Joanny Erbel to opowieści z życia innowatorki poszukującej lepszego świata, która dzieli się z nami swoimi doświadczeniami. Zachęca nas, żebyśmy nie pozostawali w sferze marzeń, ale testowali własne wizje, bo tylko w praktyce możemy rozstrzygnąć, czy dane rozwiązanie sprawdzi się, czy nie.

Żyjemy w czasach, gdzie zmiana myślenia jest konieczna. Trzeba zatrzymać katastrofę klimatyczną i przebudować system społeczno-ekonomiczny. Aby wymyślić świat na nowo, potrzebujemy nowych narracji opierających się na pozytywnych wizjach przyszłości, które będą służyć nam za drogowskaz i mobilizować nas do działania. Autorka prowadzi nas przez opowieści o miejskich projektach, pokazując, że nie ma jednej recepty na sukces, ale możemy szukać schematów działań, które zwiększą jego powodzenie.

“Wychylone w przyszłość” to książka o tym, że niewielkie lokalne działania przecierają drogę szerszym trendom i że prototypowanie rzeczywistości to sposób na testowanie idei. Kluczem do sukcesu jest współpraca – tylko dzięki połączeniu różnych kompetencji i perspektyw możemy przekraczać nasze ograniczenia. To zachęta do tego, żebyśmy zauważali zalążki lepszego świata i je pielęgnowali. Autorka szczególną uwagę poświęca miastom jako najlepszym przestrzeniom do wdrażania innowacji oraz projektom wykorzystującym potencjał społeczności lokalnych zarówno w kraju, jak i za granicą. To książka o optymizmie, niełatwym, ale potrzebnym.

Ta książka powinna być w każdym domu, firmie, organizacji i instytucji. Zaczytana, zmaltretowana, pozakreślana. Czytajcie ją, gdy myślicie, że przyszłość to już tylko mrok. A potem – do dzieła.” – Filip Springer.

 29.06.2022 (ŚRODA)

 8:00-8:45 – Śniadanie z WUFem; [S+M]  

Prowadzenie: Martyna Obarska (Magazyn Miasta) i Filip Górski (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)

 15:00-16:45Zintegrowane osiedla modułowe jako instrument polityki mieszkaniowej i krajowej polityki miejskiej [PL+ENG+M]  

Prowadzenie: Karol Janas – Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Zaproszeni Gości:

Kamil Nowak – Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Anton Kołomiejcew – Główny Architekt Miasta Lwowa

Kinga Racoń-Leja – Politechnika Krakowska

Maria Król – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Krystyna Wąchała-Malik – Członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Marek Materek – Prezydent Starachowic

Marta Majewska – Burmistrz Hrubieszowa

Sylwia Bielawska – Zastępca prezydenta Wałbrzycha

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz – Wiceprezes European Council of Modular Building Institute

Margo Didichenko – Kharkiv School of Architecture

Sesja dotyczyć będzie wyzwań mieszkaniowych przed jakimi stoi Polska w obliczu kryzysu uchodźczego i propozycji rozwiązań w perspektywie co najmniej średniookresowej, w której ważną rolę może odgrywać budownictwo modułowe. Jej scenariusz składa się z dwóch bloków, prezentacyjnego  
i dyskusyjnego.

W części prezentacyjnej omówiony zostanie raport OPM IRMiR: Kwestia mieszkaniowa a kryzys uchodźczy. Wspólne wyzwania i rozwiązania dla równoważenia sektora mieszkalnictwa w Polsce. Przedstawiona zostanie również koncepcja zintegrowanych osiedli modułowych dla uchodźców (ZOM). Głos zabierze także Główny Architekt Miasta Lwowa, który podzieli się refleksjami związanymi  
z zakwaterowaniem uchodźców z perspektywy ukraińskiej, wskazując na podejmowane już działania w tym zakresie. Blok ten zamkną wątki o doświadczeniach z realizacji projektów budownictwa modułowego i miniosiedli kontenerowych.

Po wystąpieniach rozpocznie się moderowana dyskusja, w której głównym tematem będzie ocena możliwości i zasadności realizacji koncepcji zintegrowanych osiedli modułowych w Polsce i w Ukrainie. 

 17:00-18:45 Rola Obserwatoriów Polityki Miejskiej w monitorowaniu i wdrażaniu NUP [ENG+M]

W World Urban Forum weźmie udział wielu ekspertów reprezentujących obserwatoria miejskie i inne instytucje gromadzące, przetwarzające i interpretujące dane miejskie. Celem wydarzenia odbywającego się w Strefie City360 (program wydarzeń towarzyszących WUF w Mieście) jest zapoznanie się, omówienie wspólnych wyzwań oraz promocja Globalnej Sieci Obserwatoriów Miejskich ONZ-Habitat jako platformy współpracy i wymiana wiedzy. Wszystkie zainteresowane organizacje będą miały możliwość krótkiej prezentacji, a następnie zostaną zaproszone do dyskusji.

 Goście:

Karol Janas – Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Carla-Leanne Washbourne – University College w Londynie

 London Robert P. Ndugwa, Dyrektor, Jednostka Danych i Statystyki, Oddział Wiedzy i Innowacji, Stosunki Zewnętrzne, Dział Strategii, Wiedzy i Innowacji

Dennis Mwaniki – Ekspert ds. danych przestrzennych w Dziale Danych i Analiz, UN-Habitat

Aref Alshamandy – Obserwatorium Miejskie Al Qassim

 Rashid Seedat – Obserwatorium Miejskie i Regionalne Gauteng

 Michele Acuto, Uniwersytet w Melbourne – Ośrodek dla Miast w Melbourne

Elsa Coslado – Perspectives Brussels

 Ponadto zapraszamy do strefy Miasta360 w celu obejrzenia wystawy pt.: „Utopie/Dystopie. Przyszłość Miasta” 

Godziny otwarcia: 13:00-22:00 

Opis wystawy: 

Zgodnie z przewidywaniami badaczy, w 2050 roku populacja w miastach wzrośnie do 68 %. Procesy urbanizacyjne nabiorą szczególnego przyśpieszenia w Azji i Afryce, jednak miasta europejskie również przeżywać będą pewną destabilizację, wynikającą z potrzeby otwarcia się na różnego rodzaju migracje oraz niezaistniałe wcześniej przemiany społeczne i kulturowe. Chociaż nie wszystkie z nadchodzących zjawisk są obecnie na tyle widoczne, by można je było opisać lub kontrolować, pewne przeobrażenia stają się już dzisiaj ewidentne, wymuszając konstruowanie strategii łagodzących negatywne efekty spodziewanych przemian.  

Symptomy zapowiadające redefinicję miasta pojmowanego zarówno jako postpolis, jak też postcivitas obecne są w licznych narracjach formułowanych przez współczesnych artystów i projektantów, posługujących się rozmaitymi mediami w celu komunikowania utopijnych vel dystopijnych wizji miast przyszłości. 

Wystawa, zatytułowana „Utopie/Dystopie. Przyszłość Miasta”, stawia sobie za cel prezentację tego rodzaju wizji, wykreowanych przez -wskazanych przez kuratorów – doktorantów studiów środowiskowych, które przez kilka ostatnich lat prowadzono na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Intencją organizatorów ekspozycji jest zaproszenie uczestników wspomnianych studiów oraz artystów działających w sztuce i projektowaniu do wykonania dzieł oscylujących wokół sześciu obszarów, zarysowanych jako pola semantyczne wyznaczające zagadnienia stanowiące punkt wyjścia do poszczególnych działań projektowych i artystycznych: 

1) mieszkanie w mieście (domy, przestrzenie publiczne i półpubliczne, tereny rekreacji, kwartały rozrywki, miasto jako urbs, miasto w sieci, cyberprzestrzeń, VR, AR); 

2) człowiek w mieście (antropofilia, antropofobia, antropocentryzm, mizantropia, gender, transgender, transhumanizm, wizje „nowego człowieka”, cyborg, antropohologram, humanoid, robot, bot, nanobot, AI, postczłowiek, ludzki relikt,  etc); 

3) przyroda w mieście (flora, fauna, permakultura, rolnictwo wertykalne, akwaponika, aeroponika, hydroponika, ekologia, rozwój zrównoważony, utylizacja odpadów, koncepcja „cradle to cradle” etc.); 

4) relacje (związki międzyludzkie, relacje przestrzenne, społeczeństwo, kultura, tożsamość, alienacja, więź, komunikacja, transport, sieci połączeń, Internet, kłącza, dezintegracja, segmentacja, organizacja, dezorganizacja, ekskluzywność, inkluzywność itp.); 

5) edukacja i praca (dydaktyka instytucjonalna, autodydaktyka, performatywność zawodowa, przystosowanie, zarobkowanie, samorealizacja, wegetacja, dehumanizacja, postkapitalizm, korporacjonizm etc.); 

6) horror metafizyczny w mieście (religia, zabobon, mit, absolut, transcendencja, rekonstrukcjonizm, szamanizm, świadomość postmortalna, skanowanie jaźni, transgresyjność etc). 

Artystki/artyści biorący udział w wystawie: Joanna Ambroz Lewandowska, Lena Achtelik, Antonina Konopelska, Daria Malicka, Agata Szymanek, Maciej Cholewa, Dominik Ritszel, Jerzy Rupik, Tomasz Strojecki, Mateusz Kokot, Marek Pośpiech, Max Brueck, Michalina Bigaj. 

Kuratorzy: Irma Kozina, Adrian Chorębała.