10 kwietnia 2018 w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Celem wydarzenia jest budowa płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie „SMART CITY” między władzami samorządowymi a biznesem.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Związek Miast Polskich

Podczas Kongresu przewidziane są następujące bloki tematyczne:

I. DEBATA OTWIERAJĄCA – Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
II. SESJA PLENARNA – Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
III. PANEL DYSKUSYJNY – Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
IV. PANEL DYSKUSYJNY – Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura i transport. /Będę miał przyjemność moderować tę debatę/ 

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorów krajowych i zagranicznych / – przedsiębiorców / media branżowe
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie: www.successpoint.pl/smart-2018-warszawa

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Smartcity-expert-eu jest partnerem medialnym wydarzenia.