Umiejętne wykorzystanie danych w zarządzaniu miastem, w tym we wspieraniu procesów decyzyjnych, administracyjnych i operacyjnych to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed współczesnymi miastami. Z myślą o nich przygotowany został podręcznik „Zarządzanie danymi w miastach”, którego jestem współautorem.

Zarządzanie danymi w miastach to zespół interoperacyjnych zadań wymagających zróżnicowanych kompetencji i angażujących wiele jednostek organizacyjnych. Dlatego też podręcznik porusza wiele istotnych tematów – od transformacji cyfrowej, źródła danych miejskich i możliwości ich zastosowania, dobre praktyki, organizację procesu zarządzania danymi, zasad udostępniania danych po otwieranie danych miejskich.

Staraliśmy się, aby podręcznik poruszał kluczowe kwestie, istotne wskazówki i praktyczne narzędzia, które znajdą zastosowanie w miastach różnej wielkości, w tym tych małych i średnich, które chcą czerpać z potencjału jaki kryje się w danych miejskich. Zapraszam do lektury!

Spis rozdziałów:

  • Wstęp (Wojciech Łachowski, Karol Janas)
  • Transformacja cyfrowa miasta (Szymon Ciupa)
  • Rola danych w zarządzaniu miastem (Szymon Ciupa)
  • Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi (Aleksander Orłowski)
  • Struktura organizacyjna urzędu w zakresie zarządzania danymi (Szymon Ciupa)
  • Zasady pozyskiwania i udostępniania danych (Leszek Kotulski, Maciej Gnela)
  • Zarządzanie rejestrami i ewidencjami gromadzonymi przez urząd miejski (Wojciech Łachowski)
  • Otwarte dane (Anna Gos, Iwona Szelenbaum, Dominik Sybilski, Mikołaj Garstka, Sylwia Pichlak-Pawlak)
  • Podsumowanie (Wojciech Łachowski)
  • Załącznik. Inwentaryzacja danych miejskich z wykorzystaniem formularza inwentaryzacji.

Wersja papierowa podręcznika również jest dostępna i będzie można ją za darmo otrzymać. Szczegóły już niebawem na blogu.

Zapraszam również na premierę podręcznika, która odbędzie się 20.10.2021. Szczegóły znajdują się tutaj. 

Podręcznik opracowany został w ramach projektu predefiniowanego pt. Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju – projekt doradczo-szkoleniowy wspierający realizację komponentu grantowego Programu Rozwój Lokalny, realizowany wspólnie przez Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, OECD oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Operatorem Programu Rozwój lokalny (2019–2024) jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.