Gdynia uzyskała recertyfikację ISO37120– tym razem na poziomie platynowym, czyli najwyższym z możliwych.

W 2017 roku Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, poddała się weryfikacji wskaźników miejskich dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania miasta, na postawie międzynarodowego standardu ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. W efekcie tych działań Gdynia otrzymała certyfikat na poziomie aspirującym. W tym roku udało się zweryfikować 95 wskaźników, co pozwoliło na uzyskanie  certyfikatu na najwyższym poziomie – platynowym.

Procedura certyfikacji przebiegała podobnie jak w poprzedniej edycji, tym razem jednak samodzielnie – bez wsparcia zewnętrznego, co potwierdza, że miasto potrafi właściwie zidentyfikować wskaźniki miejskie oraz posiada wiedzę na temat obszarów opisywanych przez normę. Świadomość ta została potwierdzona przez niezależnego audytora reprezentującego kanadyjską organizację World Council on City Data (WCCD).

Analizie poddano ponownie m.in. gdyńską edukację, transport, środowisko czy bezpieczeństwo. Wszystkie wskaźniki opublikowane zostały na międzynarodowym portalu danych www.dataforcities.org, który prezentuje zarówno gdyńskie wskaźniki, jak i ponad 50 miast na całym świecie m.in Londynu, Barcelony, Los Angeles, Buenos Aires, Melbourne, Taipei czy Dubaju.

 

Zmierzenie efektów własnych działań jest dla wszystkich samorządów bardzo ważne, a dodatkowo robienie tego w sposób możliwy do zweryfikowania oraz porównywalny niezależnie od wielkości czy lokalizacji daje jeszcze większą korzyść. Dzięki ponownej certyfikacji możemy jednoznacznie stwierdzić, w którym miejscu znajduje się miasto, jaki jest poziom jakości życia w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi ośrodkami miejskimi na świecie oraz potwierdzić, że Gdynia rozwija się w sposób zrównoważony – mówi wiceprezydent ds. jakości życia, Bartosz Bartoszewicz.

Gdynia jest prekursorem nowych trendów w podejściu do zarządzania miastem. Dziś oprócz Gdyni cztery polskie miasta mogą pochwalić się certyfikatem zgodności z normą ISO 37120. Kielce i Warszawa uzyskały certyfikat w WCCD na poziomie platynowym (Warszawa całkiem niedawno, więcej informacji na ten temat już niebawem). Miasto Lublin certyfikowalo się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a Gdańsk w Polskim Rejestrze Statków.

Świadczy to o tym, że miasta te przy podejmowaniu kluczowych dla ich rozwoju decyzji kierują się twardymi, zweryfikowanymi przez niezależnych audytorów danymi na temat ich silnych i słabszych stron. Jednocześnie dzielą się tymi informacjami w sposób powszechny ze swoimi mieszkańcami.

Więcej na temat ISO37120 można znaleźć tutaj, tutaj i tutaj.