„Urban Lab – narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” to tytuł książki autorstwa Magdaleny Bień, Wojciecha Jarczewskiego oraz Bartosza Piziaka, która ukazała się na początku grudnia 2020 roku wydana przez Instytut Rozwoju Miasta i Regionów. Ja osobiście traktuję tę książkę nie jako zwykłą publikację, ale inspirujący zapis doświadczeń zespołu Instytutu Rozwoju Miast zarówno z pracy nad tworzeniem koncepcji polskiego Urban Labu jak i jej wdrożenia w Gdyni oraz Rzeszowie. Byłem świadkiem części działań realizowanych przez zespół i wiem ile wysiłku i zaangażowania w nie włożono. Patrząc jednak jak dobrze funkcjonują laboratoria miejskie we wspomianych miastach i ile już dokonały można powiedzieć z pełnym przekonaniem – kawał dobrej roboty! Ale wracając do książki…

Publikacja podzielona jest na 4 rozdziały:

  • Urban laby – co to jest i jak to działa? Rozdział, który zawiera przegląd definicji laboratorium miejskiego (z analizą tego na co w każdej z nich kładziony jest nacisk), opisuje koncepcję urban labu wypracowaną przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (więcej o niej pisałem tutaj: http://smartcity-expert.eu/urban-lab-od-miejskiej-idei-do-jej-wdrozenia/) oraz przedstawia interesariuszy laboratoriów, relacje między nimi, a także opisuje modele ich działania i finansowania.
  • Zakresy działania. Ten rozdział to spora pigułka wiedzy o otwartych danych, inkubatorach innowacji, innowacjach technologicznych, innowacjach społecznych oraz zarządzaniu przestrzenią czyli o głównych obszarach działania urban labów.
  • Etapy działania. Ta część książki opisuje ścieżki postępowania podczas realizacji projektów przez urban laby (zarówno te wdrażane zgodnie z koncepcją IRMIR jak i innych).
  • Dobre praktyki. Obszerny przegląd case studies m.in. z Wiednia, Malmo, Meksyku, Erywania czy Nashville.

W każdym rozdziale znajduje się opis tego jak z poruszanymi wyzwaniami radzą sobie Gdynia i Rzeszów w realizowanych we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów Urban Labach.

 Książka „Urban Lab – narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” to kompendium wiedzy o tym czym są urban laby, jak je zorganizować i jak prowadzić w nich projekty.

Dla kogo jest ta książka? Myślę, że okaże się ona wartościowa zarówno dla liderek i liderów miast, pracowników samorządowych, przedstawicieli ruchów miejskich, ale również przedstawicieli biznesu tworzących rozwiązania smart city, konsultantów samorządowych jak i studentów kierunków takich jak gospodarka przestrzenna czy urbanistyka.

Na docenienie zasługuje nie tylko treść książki, ale również oprawa graficzna – przejrzysta, bogata w infografiki i diagramy.

Uwaga konkurs!

Książkę w formacie PDF możecie pobrać tutaj. Jednak jeśli chcielibyście otrzymać książkę w wersji papierowej (a zapewniam, że jest wydana jest elegancko 😉) to zapraszam do kontaktu. Dla czytelników smartcity-expert.eu, dzięki uprzejmości Urbanlab.net mam 10 książek. Jeśli chcesz otrzymać jedną z nich napisz: szymon.ciupa@smartcity-expert.eu (koniecznie podaj dane do wysyłki).