Gdy rozmawiamy o przestrzeniach publicznych w polskich miastach, wyzwaniach związanych z planowaniem przestrzennym czy ładem krajobrazowym to dochodzimy do wniosku, że konieczne jest już od najmłodszych lat edukować mieszkańców miast, podnosić ich świadomość w tym zakresie, ale również angażować w procesy planowania przestrzeni miasta. Bez tego typu działań możemy (lub już mamy?) mieć do czynienia z pewną znieczulicą odnoszącą się do jakości przestrzeni miejskich. 

Tym bardziej warto zapoznać się z tym jak Rzeszów angażuje swoich najmłodszych mieszkańców w życie miasta. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce przystąpiło do realizacji projektu pn: Baw się i koduj z Minecraftem.

Celem projektu było zorganizowanie we wszystkich szkołach podstawowych w Rzeszowie  zajęć pozalekcyjnych z informatyki, których przedmiotem była nauka programowania w oparciu o jedną z najpopularniejszych gier na świecie Minecraft: Education Edition, która tak naprawdę jest narzędziem edukacyjnym wykorzystującym popularną grę w procesie nauczania.

Kodowanie w oparciu o popularną grę to nie tylko świetna zabawa, ale także rozwój kreatywności oraz logicznego i twórczego myślenia a umiejscowienie gry w rzeczywistości trójwymiarowej, to także rozwijanie orientacji przestrzennej u dzieci i młodzieży. Co naturalnie przygotowuje uczniów do poruszania się w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie. Jak również możliwość odnalezienia się na przyszłym rynku pracy opartym na przemyśle 4.0. 

 Udział mieszkańców Rzeszowa w projekcie

Rozpoczęcie projektu nastąpiło 17 czerwca 2019 r. w rzeszowskim ratuszu, gdzie ponad 50 rzeszowskich uczniów szkół podstawowych mogło spróbować swoich sił w programowaniu w Minecraft. Podczas wydarzenia najmłodsi mogli zrealizować w grze najśmielsze pomysły z zakresu Smart City.  Minecraft daje bowiem nieograniczone możliwości,  a można zbudować w nim wszystko co podpowie nam wyobraźnia. Łącząc to z wiedzą z podstaw programowania najmłodsi mieszkańcy Rzeszowa mogli stworzyć mini-symulację Rzeszowa z przyszłości. Na potrzeby Minecraft Demo Day została stworzona specjalna mapa w grze, odwzorowująca rzeszowską starówkę – na jej bazie uczniowie  tworzyli własne projekty i programowali wirtualnych miejskich pomocników. 

Ciąg dalszy nastąpił w rzeszowskim Urban Lab…

 Jedną z wybranych ścieżek wdrażania projektów Innowacyjnej Edukacji i Minecrafta było wykorzystanie działalności nowo powstałego podmiotu Urban Lab Rzeszów, gdzie przeszkolono nauczycieli informatyki i przeprowadzono pierwsze zawody informatyczne dla uczniów, reprezentantów szkół.
Rzeszów, jako pierwsze z polskich miast może pochwalić się również projektami miejskimi tworzonymi w Minecraft i drukowanymi po raz pierwszy na drukarkach 3D.  Projekty powstawały z udziałem uczniów podczas licznych  hackhatonów, zajęć wakacyjnych i zimowych w siedzibie Urban Lab Rzeszów.

Dodatkowym elementem uzupełniającym projektowanie przestrzeni miejskiej jest wykorzystanie robotyki, nauk ścisłych i nowoczesnych technologii, jako szansy na najlepszą przyszłość dla młodych uczniów. Projekty skierowane są do dzieci szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Ważnym elementem projektu jest zaangażowanie dzieci w prace nad poprawą, jakości życia w mieście.

W zajęciach Minecraft, druku 3D oraz robotyki od grudnia 2019 roku wzięło udział ponad 4000 uczniów ze szkół podstawowych z ternu Gminy Miasta Rzeszowa. Zajęcia były prowadzone w formie stacjonarnej oraz online. Efekty prac dzieci można podziwiać nie tylko na stronach www Miasta Rzeszowa, ale przede wszystkim w przestrzeni miejskiej Urban Lab Rzeszów.

Rzzeszów wyróżnia się wśród innych samorządów sporą liczbą organizowanych wydarzeń dla dzieci – turniejów, hackathonów oraz warsztatów dla  w przestrzeni Urban Lab Rzeszów. Koncepcja Urban Lab Rzeszów jako projektu pilotażowego powstała we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

O UrbanLabach pisałem m.in. tutaj i tutaj.

 

Dziękuję pracowników Urban Lab Rzeszów za pomoc w przygotowaniu artykułu.