Właśnie opublikowano listę miast, które złożyli najlepsze zarysy projektów i przeszły do II etapu naboru w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 – 2021. A założeniach Programu pisałem tutaj. Daje on szansę na wdrożenie rzeczywistych zmian w średnich i małych miastach w długo smart city, zrównoważonego rozwoju i zintegrowanego zarządzania a przy tym zapewnia finansowanie zintegrowanego projektu na poziomie 10 mln euro.

Lista zawiera 54 miasta na liście rankingowej i 13 na liście rezerwowej:

Miasta, które zostały wybrane czeka intensywny etap pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Cieszę się, że jestem w tym gronie i będę mógł służyć miastom swoim doświadczeniem z zakresu smart city.