Miasto Kielce uruchomiło nowe rozwiązanie publikujące aktualny zestaw danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Na zlecenie miasta Kielce w kwietnia wykonano nalot i pozyskano zestaw danych lotniczych – zdjęcia pionowe, zdjęcia ukośne oraz chmurę punktów. Na podstawie tych danych opracowano wysokorozdzielczą ortofotomapę oraz model 3D. Dane te, po raz pierwszy w Polsce, są dostępne w sposób zintegrowany w aplikacji Kielce 4D.

Publicznie dostępna aplikacja na platformie Idea Kielce oraz pod adresem 4d.kielce.eu.

Rozwiązanie to umożliwia oglądanie aktualnych danych także z opcją porównywania zmian historycznych. Stąd też jego nazwa – Kielce 4D, która odnosi się do możliwości oglądania Kielc w trzech wymiarach oraz w różnych latach. W jednym narzędziu możemy wyświetlać i porównywać dostępne dane: 11 ortofotomap z różnych lat (najstarsza z 1977 roku), zdjęcia ukośne 2011 – 2016 – 2019 oraz model 3D z lat 2016 i 2019. Poza tym aplikacja pozwala  dokonywać pomiarów w poziomie i w pionie oraz mierzyć powierzchnię. Nowością jest również możliwość zobaczenia na ortofotomapie potencjału solarnego dachów na wszystkich budynkach w Kielcach oraz przeanalizowania sytuacji na zdjęciach ukośnych i modelu 3D. Wszyscy użytkownicy nowego serwisu mogą analizować zacienianie, nasłonecznianie budynków i ich wzajemne relacje dla każdego dnia w roku.

Dzięki cyklicznemu pozyskiwaniu tego typu danych dla całego miasta uzyskuje się możliwość  analizowania zachodzących zmian, monitorowania kierunków rozwoju przestrzennego czy aktywnego wpływu na wygląd miasta i zrównoważoną politykę zagospodarowania terenu. Informacja przestrzenna, która posiada trzeci wymiar daje możliwość oglądania, analizowania dowolnego fragmentu miasta z wielu stron czy perspektyw.

Kielce należą do czołówki polskich miast gdzie wykorzystywane są interdyscyplinarnie narzędzia klasy GIS wraz z aktualnymi danymi przestrzennymi. Od wielu lat Urząd Miasta Kielce rozwija Miejskie System Informacji Przestrzennej. W codziennej pracy urzędników wykorzystywane są ortofotomapy, zdjęcia ukośne czy dane 3D jak np. chmury punktów. Dane te wykorzystywane są głownie w postępowaniach planistycznych,  budowlanych czy środowiskowych związanych z procesem inwestycyjnym, choć nie tylko.