Rusza najnowszy program Polskiego Funduszu Rozwoju „PFR dla miast”. Program składa się z trzech zintegrowanych rozwiązań:

 • Bazy miejskich innowacji, gdzie znajdziecie rozwiązania wdrożone przez polskie (i nie tylko) miasta różnej wielkości
 • Programu Edukacyjnego, w trakcie którego przedstawiciele średnich miast będą mogli szkolić się i pracować nad swoimi pomysłami na inteligentne rozwiązania
 • Konkursu Miasto Przyszłości, w którym zwycięskie miasto ma szansę na sfinansowanie innowacyjnych rozwiązań

PFR dla Miast powstał w odpowiedzi na współczesne wyzwania samorządów, koniecznością  podnoszenia jakości życia mieszkańców, funkcjonowaniem w dobie cyfrowej rewolucji czy poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania. O barierach i wyzwaniach dla miasta inteligentnego pisałem tutaj.

Program PFR dla miast skierowany jest do samorządów, które chcą zwiększać kompetencje swoich pracowników, tworzyć struktury organizacyjne do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i myśleć strategicznie o przyszłości swoich miast. Program oparty jest na trzech filarach – edukacjidoradztwie finansowaniu, które razem tworzą pełną ścieżkę rozwoju inteligentnych rozwiązań od inspiracji, poprzez opracowanie pomysłu, aż po strategię stworzoną przy wsparciu ekspertów i szansę na jej sfinansowanie.

Silna gospodarka oraz wysoka jakość usług publicznych wymaga nie tylko tworzenia nowych technologii, ale także umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań w miastach poprawia jakość życia mieszkańców, pozwala skuteczniej zarządzać miastem i, co ważne – może mieć wpływ na zatrzymanie procesu depopulacji, dając lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowy.

Paweł Borys

Prezes, PFR

Na platformie pfrdlamiast.pl PFR udostępnił bazę miejskich innowacji, gdzie prezentowane są przykłady inteligentnych rozwiązań, które powstały i z powodzeniem działają w małych, średnich i dużych miastach. Przykłady zawierają opis projektu, problemy, które dzięki niemu zostały rozwiązane, korzyści z jego zastosowania, czy rekomendacje, dzięki czemu mogą być narzędziem inspiracji dla innych miast. Samorząd, który zrealizował innowacyjny projekt i chciałby pokazać go całej Polsce, w każdej chwili może dodać go do bazy.

Zanim stworzyliśmy ramy programu PFR dla Miast zapytaliśmy grupę polskich samorządów, czego potrzebują do wdrażania inteligentnych rozwiązań w swoich miastach. Większość wskazała na brak odpowiedniej wiedzy i finansowania. Uznaliśmy więc, że samorządom przyda się profesjonalny program edukacyjny, w którym czołówka polskich ekspertów przekaże im swoją wiedzę m.in. o tym jak finansować inwestycje w samorządach, jak wykorzystać potencjał danych miejskich i usług chmurowych, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w administracji poprzez GovTech Polska, nową formułę w prawie zamówień publicznych. Tak powstała Akademia Miast Przyszłości – bezpłatny cykl szkoleń, podczas których mamy nadzieję wykształcić przyszłych liderów projektów technologicznych w polskich miastach.

Eliza Kruczkowska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji , PFR

Pilotażowa edycja Akademii Miast Przyszłości skierowana jest do przedstawicieli 45 średnich miast (między 50 a 100 tysięcy mieszkańców), mającym przygotować samorządowców na wyzwania związane z cyfrową transformacją gospodarki. W trakcie łącznie 17 dni szkoleń, które będą odbywać się między 2 kwietnia i 19 listopada 2020 roku, uczestnicy pozyskają umiejętności niezbędne do opracowania strategii rozwoju swojego miasta w ośmiu obszarach:

 • zarządzaniu miastem,
 • mobilności miejskiej,
 • energetyce i środowisku,
 • biznesie i przedsiębiorczości,
 • edukacji,
 • mieszkalnictwie,
 • bezpieczeństwie
 • oraz ochronie zdrowia.

Cieszę się, że będę mógł podzielić się swoim doświadczeniem w ramach Akademii jako i współprowadzący i odpowiedzialny za blok „Zarządzanie miastem”. W ramach niego uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:

 • Rola zarządzania strategicznego w zarządzaniu miastem. Integracja działań strategicznych i operacyjnych. Strategia Smart City. Ocena dojrzałości miasta inteligentnego. Monitorowanie stanu i rozwoju miasta z wykorzystaniem wskaźników
 • Open data. Cele i korzyści otwierania danych publicznych. Jak otwierać dane publiczne – plan działań i dostępne narzędzia
 • Partycypacja lokalnych interesariuszy w podejmowaniu decyzji
 • Zarządzanie danymi miejskimi. Rola danych miejskich w budowie polityk i zarządzaniu miastem. Warunki zarządzania miastem w oparciu o dane. Źródła i zastosowania danych cyfrowych. Wdrażanie systemów informacyjnych
 • Biuro Miasta Inteligentnego – rola, zadania i kompetencje.
 • Centra usług wspólnych. Cel powołania CUW. Modele funkcjonowania CUW. Zadania CUW Smart City. Korzyści z powołania CUW

Program „PFR dla Miast” zakończy gala finałowa, w trakcie której uczestnicy Akademii wezmą udział w konkursie Miasto Przyszłości 2050 – prezentując wizję strategii rozwoju innowacji w swoim mieście. Jury wyłoni spośród nich najciekawszy ich zdaniem projekt, który otrzyma szansę na wdrożenie dzięki sfinansowaniu go przez Polski Fundusz Rozwoju.

Przedstawiciele miast średnich mogą wysyłać zgłoszenia do programu do 20 marca 2020 za pomocą specjalnego formularza.

Więcej informacji o PFR dla Miast znajduje się na dedykowanej stronie pfrdlamiast.pl.