Niewiele jest inicjatyw, które podniosły by świadomość polskich miast o idei smart city jak konkurs Human Smart Cities organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wiele samorządów mocno zaangażowało się w identyfikację swoich potrzeb i tworzenie wniosków.

Do konkursu można było zgłaszać projekty polegające  przygotowaniu do wdrożenia inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie uczynią miasto miejscem przyjaźniejszym do życia.

Głównym celem Konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło ocenę wniosków w II etapie konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”. Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej 69 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, w dniu 19 lutego 2019 roku Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dotacji 25 projektom w podziale na trzy kategorie miast (2 miasta duże; 15 miast średnich; 8 miast małych).

Najwyżej ocenione projekty

Duże miasta

1. Kielce – System monitorowania efektywności miasta inteligentnego (566)

2. Lublin – Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030. (559)

Miasta średnie

1. Krosno – Zangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiazania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (582)

2. Mińsk Mazowiecki – Tworzenie dobrych dzielnic podmiejskich (smart districts) o dobrym środowisku zamieszkania w oparciu o metody analizy potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników oraz audyt usług społecznych i przestrzeni publicznych w Mińsku Mazowieckim (554)

3. Tomaszów Mazowiecki – Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim (546)

4. Kołobrzeg – KOŁOBRZEG.HUMAN,PART and SPACE (541)

5. Kłodzko  – Smart Kłodzko (SMAK) (537)

6.Zamość – Ekotechnologie i ekorowiązania podstawą inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju Miasta Zamość (535)

7. Ełk  – Bezpieczne przestrzenie publiczne w Ełku (524)

8. Nowa Ruda – Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda (512)

9.Nakło n. Notecią  – Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło n. Notecią (508)

10. Ostróda – Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities (508)

11. Rawicz  – Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2015 – 2020 (505)

12. Pleszew – SMART Pleszew (503)

13. Sierpc – Sierpc 2.0 – Inteligentne rozwiązania z zakresu zarządzania miastem i komunikacji z mieszkańcami (497)

14. Zduńska Wola – 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej (496)

15.Siemianowice Śląskie – Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich (495)

Miasta małe

1. Żuromin – Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarzadzania, mionitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej (566)

2.Siechnice – Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy (544)

3.Kępice – Kępickie śmieci w Ekosieci – innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami (537)

4.Krynica Zdrój – Dialog. Działanie, innowacja, aktywność, Ludzie, \otwartość, gotowość (530)

5.Zakliczyn – Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie (524)

6.Boguchwała –  Boguchwała Smart City- rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa (500)

7.Podkowa Leśna – Podkowa Leśna = Human Smart Town (495)

8.Sędziszów – Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Sędziszów z uwzględnieniem strategii rozwoju 2013-2020 i programu rewitalizacji. Podtytuł: Implementacja inteligentnych rozwiązań dla rozwoju Sędziszowa (477)

Wielkie gratulacje dla wszystkich zwycięskich miast.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wyniki-konkursu-human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow/