W dniach 16 – 18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 12 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Organizatorzy planują wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Warto skorzystać z doświadczenia innych, poznać sposoby na rozwój i nowe tendencje na rynku biznesowym.

Zgodnie z dominującymi w 2019 roku trendami w zarządzaniu i biznesie pośród tematów tegorocznego Kongresu pojawiły się w szerszej skali zagadnienia związane z HR w przedsiębiorstwie oraz start-upami. Na rynku pracy pojawili się millenialsi, pracownicy z tzw. pokolenia Y. Urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku aktywnie korzystają z mediów i technologii cyfrowych. Charakteryzuje ich większa brawura, otwartość na nowe wyzwania. Ich obecność jest dla przedsiębiorców motywacją do przeprowadzania innowacji cyfrowych, a także zarządzania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju w trosce o planetę. Stąd też kolejna, nowa ścieżka – Think Eco!

Wątki ekologiczne przenikają do niemalże wszystkich przestrzeni biznesowych – od rynku edukacji, przez zarządzanie, pracowników i HR, po sprawy miejskie, samorządowe, a nawet marketingowe. Bardziej świadome, ekologiczne spojrzenie na świat to już nie moda, to dobry trend, a nawet konieczność.

Kongresowi towarzyszą Targi Biznes Expo oraz skierowany do samorządów terytorialnych ogólnopolski program Samorząd Wspiera MŚP. Zadaniem projektu jest wyłonienie i promocja tych, którzy stwarzają dogodne warunki prowadzenia działalności przedsiębiorcom sektora MŚP. Podczas Kongresu odbędzie się gala finałowa i wręczenie wyróżnień zwycięzcom. Na tegorocznym EKMŚP nastąpi też, połączone z otwarciem wystawy, ogłoszenie wyników konkursu Śląska Rzecz 2019. Konkurs promuje dobre wzornictwo i design z woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem jest Zamek Cieszyn.

Pośród wydarzeń towarzyszących znalazła się także SoDA Conference #1 – Katowice.

Wydarzenie, w trakcie którego poruszony zostanie szereg tematów istotnych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej firm z branży rozwoju oprogramowania. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem, HR, finansami, prawem i administracją. Odbędą się także: spotkanie członkowskie Regionalnej Izby Gospodarczej, Forum Akademicko – Gospodarcze oraz spotkanie Członków Rad Uczelnianych, Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości.

Udział w Kongresie jest bezpłatny!
Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.

Ścieżka MIASTO I SAMORZĄD

Miastami o największym potencjale biznesowym są nieustannie: Warszawa, Kraków i Wrocław. Jednak w raporcie fDi Markets sondującym stan na 2019/20 r. znalazły się także Września, Pruszków czy Stryków. Katowice uplasowały się w pierwszej dziesiątce na 7. miejscu. Ścieżka tematyczna Miasto i samorząd na 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęcona zostanie zbadaniu elementów wpływających na sukcesy miast. Zarówno tych wywodzących się ze świata biznesowego, jak i działań skierowanych do mieszkańców. Pełne zieleni, samowystarczalne energetycznie miasta przyjazne mieszkańcom posiadają zaradnych gospodarzy. Jest w nich dobry klimat dla biznesu.

Podczas panelu Partnerstwo Publiczno – Prywatne w Polsce zaprezentowana zostanie, mało wciąż popularna w Polsce, koncepcja współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych takich jak budownictwo, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych, gospodarka komunalna, lecz także budowa dróg i autostrad, portów i lotnisk. Model PPP jest szansą dla inwestycji samorządowych po 2020 roku.

Coraz więcej miast stawia na zrównoważony rozwój, wprowadzając efektywny, ekologiczny i elektryczny transport publiczny – transport przyszłości (Smart, Green & Integrated). Mikromobilność czy współdzielona mobilność mogą stać się receptą na  zakorkowane miasta. Aby tak się stało, konieczna jest zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych  mieszkańców.

Szczegółowa agenda ścieżki Miasto i samorząd

1. Dobry klimat dla biznesu.
• Jak uczynić miasto lepszym miejscem dla biznesu?
• Dobry klimat dla biznesu. Czego oczekują przedsiębiorcy od samorządów?
• Biznes – samorząd. Bariery współpracy.
• Rola samorządu gospodarczego w rozwoju gospodarczym miasta.
• Wizerunek miasta. Jak budować markę, by przyciągnąć kapitał? Nowoczesne narzędzia promocji miast i regionów.

2. Miasto przyjazne mieszkańcom. Tu chce się żyć!
• Jak zatrzymać mieszkańca?
• Zrównoważony rozwój miast.
• Dobra przestrzeń publiczna. Zielone miasta.
• Zdrowy mieszkaniec. Samorządowe programy polityki zdrowotnej.
• Budżet obywatelski. Decyzja należy do mieszkańców
• Ruchy miejskie. Ich rola w współtworzeniu miast.

3. Samowystarczalność energetyczna miast i gmin.
• Polskie miasta i gminy na drodze do samowystarczalności energetycznej. Dobre praktyki.
• Jak osiągnąć samowystarczalność energetyczną? Które rozwiązania są najbardziej efektywne?
• Ciepłownictwo powiatowe.
• Budynki użyteczności publicznej samowystarczalne energetycznie.
• Możliwości finansowania projektów wspierających samowystarczalność energetyczną.
• Wykorzystanie odpadów komunalnych jako źródła energii.

4. Partnerstwo publiczno – prywatne w Polsce. Dlaczego nadal tak mało popularne?
• PPP w Polsce. Dlaczego nadal tak mało popularne? Aktualny stan i perspektywy rozwoju.
• Model PPP szansą dla inwestycji samorządowych po 2020 roku.
• Partnerstwo publiczno – prywatne. Dobre praktyki. Doświadczenia sektora publicznego i prywatnego.
• Współpraca samorządów z biznesem. Czy się opłaca? Bariery, zagrożenia i ryzyka.
• PPP a Smart City. Czy dzięki PPP miasta będą bardziej inteligentne? Jak partnerstwo publiczno – prywatne może wpłynąć na jakość życia w miastach?
• Termomodernizacja, efektywność energetyczna, rewitalizacja, infrastruktura sportowa… Czy każdy projekt inwestycyjny może być realizowany w formule PPP?

5. Miasta stawiają na sport.
• Jak efektywnie wykorzystać sport w promocji miasta? Dlaczego właśnie sport? Czy to się opłaca?
• Wydarzenia sportowe jako skuteczny instrument kreowania pozytywnego wizerunku miasta. Jaki jest wpływ imprez sportowych na rozwój miasta? Jak wykorzystać potencjał takich wydarzeń?
• Stadion, basen, hala sportowa… nie tylko dla mieszkańców Dlaczego warto inwestować w infrastrukturę sportową?
• Promocja przez sport na przykładach polskich miast.

6. Zrównoważona mobilność miejska.
• Zrównoważony transport i jego wpływ na jakość życia mieszkańców, konkurencyjność i atrakcyjność miast.
• Transport przyszłości – Smart, Green & Integrated Transport.
• Efektywny, ekologiczny i elektryczny transport publiczny.
• Mikromobilność i współdzielona mobilność receptą na zakorkowane miasta?
• Pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem… Jak zmienić zachowania komunikacyjne mieszkańców i zachęcić do pozostawienia samochodów w garażach?
• Inteligentne Systemy Transportowe w miastach.

Wydarzenie organizowane jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy współpracy Miasta Katowice i Politechniki Śląskiej.