Za sobą mamy X jubileuszową edycję Smart City Forum – wydarzenia, które stale ewoluuje i co stwierdzam bez wahania, w zdecydowanie dobrą stronę! Nie zabrakło ważnych tematów (innowacje społeczne, współpraca w ramach obszarów funkcjonalnych, partycypacja społeczna, środowisko miejskie, gospodarka cyrkularna, mobilność miejska i miejskie dane cyfrowe), dobrych praktyk z polskich miast różnej wielkości i bardzo ciekawych dyskusji w kuluarach. Jesienna edycja kongresu przyciągnęła niemal 600 uczestników – przedstawicieli samorządów, administracji centralnej, biznesu oraz organizacji pozarządowych), co pozwoliło na inspirującą wymianę doświadczeń w zakresie realizacji projektów smart city na różnych płaszczyznach. Otwarcia kongresu dokonali Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018, Maciej Bluj, następnie głos zabrał Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasto Poznań ds. Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej. Z jednej strony zwracano uwagę na wyzwania środowiskowe, społeczne i technologiczne ale z drugiej strony podkreślano negatywny wpływ ostatnich decyzji politycznych na znaczące zmniejszenie budżetów samorządów.

PRZYJAZNE MIASTA

Podczas sesji inauguracyjnej „Przyjazne miasta”, którą miałem przyjemność prowadzić, rozmawialiśmy przyjaznej, otwartej i dostępnej dla wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej ale również o stworzeniu kultury innowacji w mieście. W dyskusji udział wzięli:
  • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
  • Tomasz Marski, Dyrektor LUG Light Factory
  • Jerzy Muzyk, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
  • Sławomir Palczewski, Dyrektor, Sektor Publiczny, Transport i Energetyka, Nokia Solutions and Networks
  • Małgorzata Stelnicka, Wiceprezydent Miasta Opola
  • Jacek Sutryk, Prezydent Miasta Wrocławia
  • Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku
Niestety godzina to zdecydowanie za mało, żeby tak szeroki temat omówić, zwłaszcza z tak ciekawymi panelistami.
W kolejnych wystąpieniach przedstawiano m.in. powstające przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Gdyni i Rzeszowie urban laby, place making w kontekście inteligentego oświetlenia, rolę monitorowania miasta z wykorzystaniem ISO37120 czy rozwiązania w zakresie oczyszczania powietrza wewnątrz budynków i zarządzania przestrzenią dla dronów. Kolejny blok tematyczny koncentrował się na zielonych miastach, gospodarce cyrkularnej i dbałości o środowisko przyrodnicze w miastach. Nie zabrakło przykładów implementacji zielonych rozwiązań w strategii rozwoju małych i średnich aglomeracji.

ROUND TABLES

Drugi dzień rozpoczął się od sesji dyskusji przy okrągłych stołach. W tym roku miałem przyjemność moderować dyskusję w temacie „Zarządzanie miastem oparte o dane”. Wspólnie z przedstawicielami miast, firm oraz uczelni zastanawialiśmy się jak miasta mogą efekttywnie wykorzystywać dane miejskie w zarządzaniu strategicznym (w tym monitorowaniu strategii rozwoju) ale również w podejmowaniu codziennych decyzji administracyjnych. Nie mogło zabraknąć kwestii udostępniania danych (w tym również dwustronnej wymiany danych z firmami działającymi w przestrzeni miejskiej), interoperacyjności oraz geoinformacji. Żałuję, że nie mogłem wziąć w pozostałych dyskusjach, które dotyczyły finansowania inwestycji w smart city, gospodarki odpadami zgodnie z ideą „zero waste” czy współdzielonej mobilności miejskiej. Sądząc po relacjach uczestników dyskusje przy pozostałych stolikach były tak ciekawe jak przy moim 😉
W bloku tematycznym o nowych modelach biznesowych w mobilności miejskiej poruszono m.in. zagadnienia ekologii, świadomości użytkowników nowych środków transportu czy finansowania inwestycji w zrównoważoną mobilność. W dyskusji prowadzonej przez Bartosza Dominiaka wzięli udział m.in. Jerzy Bauer (Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka), Michał Łakomski (Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City, Urząd Miasta Poznania) oraz  Przemysław Kamiński (Wiceprezydent Miasta Bielska-Białej). Małą tradycją staje się, że prowadzone przeze mnie panele dyskusyjne zamykają kolejne edycje Smart City Forum. Tak było i tym razem. Panel kończący kongres dotyczył otwartych danych. Temat ważny z punktu widzenia nie tylko transparentności działania miast, ale również ich sprawności organizacyjnej.
Grono prelegentów pozwoliło na przedstawienie tematu z wielu perspektyw. Rozmawialiśmy zarówno o tym czy miasta (zarówno te duże jak i mniejsze) powinny ponosić wysiłek organizacyjny i finansowy związany z udostępnianiem danych jak również o tym czy obowiązujący stan prawny jest przeszkadza czy wspiera ten proces (tak było o RODO, ale mecenas Xawery Konarski z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zrobił to w taki sposób, że nikt nie marudził 😉). Ciekawe były spostrzeżenia Wojciecha Stańki (Koordynator programu Koduj dla Polski, Fundacja e-państwo) z perspektywy organizacji pozarządowej, która w praktyce  wykorzystuje opendata to realizacji różnorodnych projektów. Jak to często bywa – aby zoptymalizować ekosystem otwartych danych – musimy ze sobą rozmawiać i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które będą optymalne dla użytkowników jak i instytucji udostępniających. Swoimi bogatymi doświadczeniami w zakresie udostępniania danych podzielili się Tadeusz Osowski (Dyrektora Biura Cyfryzacji, Urząd Miasta st. Warszawy) oraz Małgorzata Czaja (Kierownik ds. Integracji Systemów Zarządzania, Urząd Miasta Gdyni) Natomiast Rafał Porada (Kierownik Biura Informatyki, Urząd Miasta Przemyśl) opowiedział trwającym procesie otwierania danych, który jest ściśle powiązany z integracją systemów wewnętrznych i cyfryzacją procedur administracyjnych. Jest to element szerszych działań, które Przemyśl realizuje w duchu smart city. Co ważne Przemyśl rozpoczął wdrażanie zmian od wykonania kompleksowej diagnozy oceny dojrzałości miasta w kontekście smart city. To były naprawdę dobre i inspirujące dwa dni wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, poglądów. Do zobaczenia na wiosnę podczas 11 edycji Smart City Forum! Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.