Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak:

  • Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia mieszkańców
  • Skali ambicji programu
  • Znaczna ilość interesariuszy i partnerów zaangażowanych w tworzenie i realizację programu
  • Podatność programu na zmieniające się zewnętrzne uwarunkowania
  • Wyważenie pomiędzy chęcią przeprowadzenia szybkich zmian, wdrażania nowych rozwiązań, czerpania z dobrych praktyk liderów Smart City a potrzebą osadzenia programu w lokalnych uwarunkowaniach, potrzebach i uwzględnieniu propozycji interesariuszy (podejście oddolne).

W praktyce nie ma możliwości osiągnięcia sukcesu jeżeli program zostanie odgórnie zaplanowany, a do tego w najmniejszych szczegółach. Z tego też powodu bardzo ważne jest wypracowanie wizji miasta oraz przewodnich zasad – zrozumiałych dla interesariuszy wspólnych wartości –  na których opierać będzie się program Smart City oraz zarządzanie miastem i podejmowanie decyzji.

Niżej przedstawiono przykładowe zasady inteligentnego miasta:

Wierzymy, że miasto inteligentne to:

  • Miasto posiadające spójną wizję rozwoju
  • Miasto skoncentrowane na obywatelach
  • Miasto cyfrowe
  • Miasto otwarte i oparte na współpracy

BSI PAS 181

Przy opracowaniu wpisu korzystałem ze standardu BSI PAS 181

Droga do inteligentnego miasta (3/3)

W dzisiejszym wpisie przedstawię ostatnie dwa przystanki na drodze do inteligentnego miasta. Aktywacja możliwości Aby miasto mogło się rozwijać w szybkim tempie, musi radzić sobie z pilnymi wyzwaniami. Bardzo ważne jest, aby przezwyciężało słabości zidentyfikowane...

Droga do inteligentnego miasta (2/3)

W poprzednim poście opisałem pierwsze 3 elementy procesu transformacji miasta w miasto inteligentne.  Dziś pora na kolejny. 4. Opracowanie i wdrożenie Programu Smart City (Plan działań na rzecz transformacji miasta w miasto inteligentne). Liderzy miasta wspólnie z...

Wartości miasta inteligentnego

Zmiana miasta w miasto inteligentnego wymaga współpracy różnych interesariuszy a liderzy budowy Smart City muszą zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak: Szeroki zakres Programu Smart City, który w różnym stopniu dotyka wielu sfer funkcjonowania miasta i życia...

Droga do inteligentnego miasta (1/3)

Można przyjąć założenie, że niemal każde miasto chce być smart (choć pewnie każde w inny sposób to rozumie). Tylko jak sprawić, żeby miasto było prawdziwie inteligentne? Jak dokonać pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji miasta w miasto inteligentne? Zakończone...
Icons made by Prosymbols from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY Photo: Designed by Freepik