1. Brak strategii działania lub jej niezgodność z zadaniami i obowiązkami zdefiniowanymi w aktach prawa oraz dokumentach strategicznych wyższego rzędu
  2. Brak wiarygodnej analizy stanu istniejącego oraz analizy potrzeb obejmującej wszystkich partnerów projektu
  3. Nierealny harmonogram rzeczowo – finansowy (środki finansowe i czas nieadekwatne do założeń)
  4. Niekompetentne firmy realizujące projekt
  5. Zmiany kluczowych założeń w trakcie trwania projektu
  6. Niedostosowanie środków technologicznych do faktycznych potrzeb (przesada vs braki)
  7. Gwałtowna rewolucja a nie etapowe wdrożenie
  8. Nieprecyzyjny szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Brak wsparcia ze strony decydentów