Trwa nabór do piątej edycji prestiżowego konkursu Innowacje w Polityce.

Do 1 lipca lokalni politycy z całej Europy mogą zgłaszać swoje najwybitniejsze inicjatywy realizowane dla swoich społeczności. Polska jest w czołówce nagrodzonych projektów, obok Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Jury składające się z 1000 obywateli wybierze zwycięskie projekty w dziewięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas gali w grudniu. Organizowany od 2017 r. konkurs umożliwia Instytutowi Innowacji w Polityce promowanie odważnych polityków, którzy przełamują schematy i tworzą nowe rozwiązania. Zapraszamy do zgłaszania projektów i udziału w konkursie.

W obliczu pandemii koronawirusa do konkursu Innowacje w Polityce 2020 zgłoszono nieoczekiwaną liczbę projektów. Skala innowacji, jaką pokazali europejscy politycy była wyjątkowa. Na Jury szczególne wrażenie zrobiły projekty w kategorii „Ekologia” oraz w specjalnej kategorii „Strategie COVID-19”. „Rzadko mieliśmy do czynienia z rokiem tak obfitującym w innowacje polityczne, jak ten, który właśnie się zakończył. Potrzeba zmian jest tak silna jak nigdy dotąd” – skomentował Edward Strasser, CEO i współzałożyciel Instytutu Innowacje w Polityce. „Wręczając nagrody Innowacje w Polityce, wyróżniamy najbardziej przyszłościowych polityków w Europie i udostępniamy ich know-how ponad podziałami partyjnymi i granicami państw. Dzięki temu możemy wesprzeć potrzeby związane z kryzysem koronawirusowym – takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie gospodarki i poprawa systemu opieki zdrowotnej – w całej Europie.

Do 1 lipca obywatele Europy mogą nominować wartościowe inicjatywy, a politycy mogą zgłaszać własne projekty do konkursu w dziewięciu różnych kategoriach. Świat nadal boryka się z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami. Z tego powodu wprowadzona w 2020 r. kategoria „Strategie COVID-19” zostanie w tym roku również zachowana.

Pozostałe kategorie to: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Gospodarka, Edukacja, Prawa człowieka i Jakość życia. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez ogólnoeuropejskie jury obywatelskie. W każdej kategorii finalistami zostanie 10 projektów, które uzyskają najwyższe oceny jury. Dziewięciu zwycięzców zostanie ogłoszonych podczas ceremonii w grudniu.

Wybitne projekty polityczne w Europie

Od 2017 r. do konkursu Innowacje w Polityce zgłoszono ponad 1600 projektów. Ponad 4 000 obywateli Europy wystąpiło w roli jurorów, wybierając łącznie 33 zwycięzców spośród 330 finalistów. Niemcy są obecnie liderem z sześcioma zwycięskimi projektami, za nimi plasuje się Francja (5), Wielka Brytania (4) i Polska (3).

Nagrody dla Innowacji w Polityce: fakty i liczby

Finaliści, 2017-2020

Polska (44), Francja (38), Wielka Brytania (33), Niemcy (32), Włochy (26), Irlandia (24), Szwecja (20), Bułgaria (19), Austria, Litwa (18), Belgia (12), Szwajcaria (9), Grecja (8), Holandia (7), Słowacja (6), Hiszpania (4), Finlandia (4), Ukraina (2), Dania, Estonia, Chorwacja, Luksemburg, Portugalia, Czechy (1)

Zwycięskie projekty, 2017-2020

Niemcy (6), Francja (5), Wielka Brytania (4), Polska (3), Szwecja (2), Włochy (2), Belgia (2), Holandia (2), Słowacja (2), Bułgaria (1), Finlandia (1), Litwa (1), Ukraina (1), Austria (1)

Wdrożone, najlepsze praktyki od tego roku będą udostępniane publiczne jako inspiracja. Celem jest zachęcenie do wymiany pomysłów w całej Europie, z myślą o promowaniu transgranicznego rozwoju innowacyjnych polityk. Stale rosnąca platforma obejmie również szereg przełomowych projektów, które nie zostały zgłoszone do konkursu. Obecnie zawiera ona 370 udanych inicjatyw politycznych z 37 krajów.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a korzyścią jest promocja działań samorządów na skalę europejską.

Do konkursu można zgłosić kilka projektów.

 Na stronie inicjatywy można zobaczyć projekty zgłaszane w dotychczasowych 4 edycjach.