5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się seminarium „Systemy geoinformatyczne w administracji. Informatyzacja danych przestrzennych„, podczas którego będę miał przyjemność wygłosić wykład „Cyfrowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym. Aspekty technologiczne, praktyczne i prawne.

Seminarium organizowane jest przez Centrum Promocji Informatyki.

10:00 Wykład: Systemy informatyczne realizujące e-usługi w e-administracji publicznej

 • aspekty prawne wdrażania e-usług
 • podstawowe elementy procesu komunikacjiw ramach świadczenia e-usługi
 • e-dokument
 • usługa centralna i lokalna
 • integracja systemów informatycznych
  • E-PODATKI
  • GIS
 • portal komunikacji online na przykładzie wybranego JST

Arkadiusz Kowalewski, (e-instytucja.pl)

 

10:50 Wykład: E-partycypacja społeczna w procesie podejmowania decyzji przestrzennych

 • Planowanie jako komunikowanie
 • Informacja planistyczna i warunki jej udostępniania
 • Komunikacja formalna, półformalna i nieformalna w planowaniu przestrzennym
 • Między planowaniem eksperckim (hierarchicznym) a partycypacyjnym (sieciowym)
 • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – założenia i etapy
 • E-partycypacja w planowaniu przestrzennym
 • Profil użytkownika systemów e-partycypacji
 • W poszukiwaniu standardów e-partycypacji w planowaniu przestrzennym

dr inż. Łukasz Damurski, (Politechnika Wrocławska)

 

11:40 Case study: Standard numerycznego zapisu ustaleń opracowań planistycznych firmy Geo-system Sp. z o.o. i jego praktyczne wykorzystanie na przykładzie gminy Komorniki.

 • Krótka charakterystyka firmy i dotychczasowych realizacji
 • Standardu numerycznego zapisu opracowań planistycznych – wytycznych dla urbanistów
 • Wykorzystanie standardu w praktyce – zlecanie opracowania nowych mpzp zgodnie z wytycznymi i import gotowych opracowań do systemu informacji przestrzennej
 • Korzyści czasowe, finansowe i organizacyjne

Zbigniew Malinowski, (Geo-System Sp. z o.o.)

 

12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład, konsultacje, dyskusja: Cyfrowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście inteligentnym. Aspekty technologiczne, praktyczne i prawne.

 • Rola danych planistycznych w zarządzaniu miastem inteligentnym i cele informatyzacji MPZP.
 • Uwarunkowania prawne informatyzacji MPZP – aktualny stan prawny (ze szczególnym uwzględnieniem wymagań INSPIRE) oraz planowane zmiany (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany).
 • Elementy informatyzacji MPZP: metadane, zbiory danych i usługi danych przestrzennych.
 • Jakość i wiarygodność danych planistycznych.
 • E-usługi publiczne oparte na danych planistycznych.

Szymon Ciupa, (smartcity-expert.eu)

 

14:30 Przerwa
14:45 Wykład, konsultacje, dyskusja: Podstawowe problemy związane z informatyzacją planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Istota publikacji i automatyzacji mpzp
 • Podział funkcjonalności – klient, pracownik urzędu
 • Poziomy informatyzacji mpzp
 • Identyfikacja podstawowych problemów w informatyzacji mpzp
 • Kształtowanie świadomości użytkowników w zakresie mpzp
 • Podsumowanie

dr inż. Waldemar Izdebski, (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii)

 

16:15 Zakończenie seminarium

smartcity-expert.eu jest patronem medialnym wydarzenia.

Informacje organizacyjne oraz warunki udziału dostępne są na stronie organizatora.