Zachęcam do wzięcia udziału w konferencji online „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej„, która odbędzie się w poniedziałek 14 września w godz. 9.00 – 14.30. Wydarzenie jest organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Digital Economy Lab UW oraz Narodowy Bank Polski.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiali o wyzwaniach i szansach stojących przez polską polityką innowacyjną, w szczególności poszukując odpowiedzi na pytania:

  • jakie są kluczowe determinanty innowacyjności polskiej gospodarki?
  • jak powinna wyglądać modelowa polityka innowacyjna w Polsce?
  • jak tworzyć warunki dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości?
  • jak animować współpracę administracji publicznej, sektora nauki i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju innowacyjności?
  • na jakim etapie rozwoju jest ekosystem innowacyjności w Polsce i jak można wspierać jego dojrzewanie?
  • jak usprawniać tworzenie i transfer technologii do gospodarki?

W trakcie konferencji będą miał przyjemność mówić o przyśpieszonej transforamacji cyfrowej czyli o smart city w dobie pandemii. 

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele sektora publicznego – instytucji współtworzących polski ekosystem innowacji oraz naukowcy badający innowacyjność gospodarki.

Konferencję otworzą JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Nowak oraz Dziekan WNE UW dr hab. prof. UW Gabriela Grotkowska.

Gościem specjalnym konferencji jest profesor Marzenna Weresa ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rejestracja uczestnictwa i transmisja online na stronie konferencji: innovation.wne.uw.edu.pl