Ostatni rok nie należał do najłatwiejszych dla nikogo, także dla sektora edukacji. Wprowadzenie nauczania zdalnego przyspieszyło cyfrową transformację polskiego szkolnictwa. Przeniesienie tradycyjnej lekcji w skali 1:1 ze szkoły na online okazało się nie być wystarczające. Nie angażuje uczniów, utrudnia pracę nauczyciela, sprawia, że całe klasy są do tyłu z realizacją programu nauczania. Na szczęście istnieją metody takie jak STEAM, które potrafią zmienić oblicze edukacji. Są również dostępne gotowe rozwiązania umożliwiające skuteczne nauczanie, niezależnie od tego czy zajęcia odbywają się w szkole, czy w domu. Co więcej, narzędzia te nie wykluczają także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Edukacja pełną parą, czyli czym jest STEAM?

 Akronim STEAM pochodzi z języka angielskiego i w tłumaczeniu na polski odnosi się do nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu wzajemnych powiązań pomiędzy wymienionymi dziedzinami w procesie nauczania. Polega na angażowaniu uczniów w przerabiany materiał poprzez eksperymenty, zabawę, własny research, pracę zespołową i projektową. STEAM daje także niezwykłą możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

 Jak wynika z badań naukowych, za przyswajanie wiedzy odpowiedzialna jest dopamina, neuroprzekaźnik wytwarzany przez ludzki mózg i rdzeń kręgowy. Odgrywa bardzo ważną rolę m.in. w układzie nagrody, motywacji czy procesach poznawczych takich jak uwaga, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów. Uczenie się podczas gdy uwalniana jest dopamina ma charakter długotrwały. Dzieje się tak, gdy dziecko samo chce się czegoś nauczyć, uważa coś za nowe i ważne, interesujące. Gdy przedmiot nauczania odpowiada poziomowi jego rozwoju, może eksperymentować, zdobywać nowe doświadczenia wraz z grupą rówieśników. Nauczyciel wzbudza jego ciekawość, pełni funkcję mentora i zachęca do podejmowania wyzwań.

 Jak zacząć korzystać ze STEAM w szkole?

 Jednym z rozwiązań podającym nauczycielom i uczniom STEAM na tacy może być laboratorium edukacyjne od Skriware – SkriLab. Kompleksowo przemyślany system do edukacji w szkołach podstawowych przyciąga uwagę uczniów technologicznymi smaczkami, jak drukarka 3D, sterowane aplikacją mobilną roboty edukacyjne przypominające kształtem marsjańskiego łazika, czy narzędzia online do modelowania 3D utrzymane w stylistyce kojarzącej się z niezwykle popularną grą Minecraft.

Składowe laboratorium wykorzystywane mogą być nie tylko podczas zajęć z informatyki, programowania, czy robotyki. Pobudzając kreatywność i wyobraźnię znajdują szerokie zastosowanie zarówno na biologii, chemii, przyrodzie, technice, geografii, fizyce, matematyce, czy w nauczaniu wczesnoszkolnym. Jest to możliwe dzięki dogłębnemu wdrożeniu nauczycieli. Z myślą, o których z resztą jednym z ważniejszych elementów SkriLabu stało się Skriware Academy – platforma dedykowana pedagogom. Dzięki niej zyskują oni dostęp do gotowych scenariuszy lekcji, materiałów dla uczniów oraz kursów online pogłębiających ich kwalifikacje zawodowe w tematyce nowoczesnych technologii i nauczania zdalnego.

 Nauczyciel kluczem do sukcesu edukacji.

 Dlaczego wdrożenie i ułatwienie pracy nauczyciela jest tak ważne?

Chcąc mieć pewność, że sprzęt, który trafia do szkoły jest rzeczywiście wykorzystywany i benefity z niego ostatecznie czerpią uczniowie, należy sprawić, aby był on chętnie i bezstresowo używany przez nauczyciela podczas lekcji. Platforma Skriware sprawia, że po zalogowaniu pedagog może od A do Z poprowadzić lekcję, rozdystrybuować materiały uczniom lub zadać jako pracę domową, dzięki integracji z Microsoft Teams i Google Classroom, które są narzędziami świetnie już znanymi w szkołach. Scenariusze są dostosowane do czasów zdalnego nauczania, odpowiadają także podstawie programowej szkół podstawowych, co potwierdzają dołączone do nich konspekty. Do każdego scenariusza dołączone są także karty pracy dla ucznia i prezentacje dla nauczyciela do wykorzystania zarówno w klasie jak i edukacji zdalnej.

 Elementy laboratorium zaimplementowane zostały m.in. w ZSO8 w Gdyni, czyli szkole, która zyskała miano Microsoft Showcase School.

Roboty edukacyjne od Skriware wykorzystywane są zarówno na zajęciach z młodszymi dziećmi, jak i starszymi uczniami szkoły podstawowej, a także liceum. Służą rozwijaniu pracy zespołowej, nauce programowania, projektowania labiryntów, rozwijają myślenie analityczne, matematyczne, skupienie uwagi. Stanowią bardzo duży czynnik aktywizujący, uzupełnienie wiedzy „podręcznikowej”, wiedzą praktyczną. Drukarki wykorzystujemy głównie w kontekście rozwoju kreatywności i kontekstu artystycznego w formule STEAM. Uczniowie uczą się projektować i wykonywać wydruki. Robią między innymi breloki, pomoce naukowe, nagrody do konkursów, statuetki i wiele, wiele innych. W czasie pandemii drukowaliśmy także elementy przyłbic dla lekarzy. W klasach biologiczno – chemicznych SCIENCE naszego liceum planujemy wykorzystanie drukarek 3D w kontekście projektowania elementów niezbędnych w medycynie. Pokazuje to, jak można interdyscyplinarnie wykorzystać sprzęt elektroniczny w szkole.

Dorota Gorzejewska

wicedyrektor szkoły ZSO8 w Gdyni

W ramach realizacji zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem nowych technologii, skorzystałam z pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, stworzonych przez Skriware, który skupia się szczególnie na druku 3D oraz nauce programowania. Pomoce, które ów zespół przygotował, wspomagają naukę przedmiotów przyrodniczych i technicznych, a jednocześnie rozwijają umiejętności społeczne i kompetencje XXI wieku wśród uczniów. Organizacje, takie, jak Skriware, które podają mi „na tacy” gotowe materiały i narzędzia … nie dają wyboru – trzeba działać!

Joanna Żuromska

nauczycielka SP4 w Mysłowicach.

Kształcenie kluczowych kompetencji przyszłości

 Metodologia nauczania STEAM ma na celu poszerzać horyzonty i wyobraźnię wspierając dostrzeganie i wykorzystywanie wzajemnych relacji pomiędzy różnymi zjawiskami otaczającego nas świata. Ta interdyscyplinarność nauczana jest poprzez eksperymentowanie, tworzenie własnych projektów, pracę zespołową i szansę na popełnianie błędów.

 Zajęcia, które pozwalają dzieciom doświadczać różnych zjawisk, samodzielnie sprawdzać jak działają różne obiekty, wprowadzać w życie własne pomysły na rozwiązanie różnych problemów akceptując jednocześnie pomyłki w procesie poszukiwania najlepszego rozwiązania to edukacja, która ma szansę zapisać się w pamięci ucznia na długo. To metoda, która pozwala kształcić umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia, dodaje odwagi, pewności siebie, pobudza kreatywność, umiejętności manualne, skłonność do współpracy w zespole i w naturalny sposób wprowadza model pracy projektowej. Brzmi jak dorosłość, prawda? Taki właśnie jest cel – jak najlepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie, po opuszczeniu szkolnych murów.

Nowoczesne laboratorium w edukacji inkluzywnej

 Rozwiązanie proponowane przez Skriware stanowi także nieocenione wsparcie w procesie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami. Laboratorium otrzymało pozytywną ocenę w ewaluacji Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jako narzędzie edukacji zintegrowanej.

 Drukarka 3D pozwala na druk modeli, które ożywiają teoretyczne zagadnienia tłumaczone podczas lekcji, wspierają procesy poznawcze osób niedowidzących dając możliwość użycia zmysłu dotyku, aktywizują uczniów manualnie i ruchowo. Klocki konstrukcyjne SkriKit wspomagają rozwój motoryczny uczniów, pozwalają ćwiczyć skupienie i precyzję, a zajęcia z użyciem robotów edukacyjnych wymagają aktywności ruchowej, wiedzy technicznej, obserwacji i testowania. SkriBoty wspierają również proces przyswajania wiedzy u uczniów z zaburzeniami zachowania. Zajęcia mogą być dodatkowo uatrakcyjniane dzięki zawartym w zestawie matom i kartom edukacyjnym.

 Jak zdobyć środki na sprzęt do szkoły?

 Skriware chce pomagać szkołom w znajdowaniu źródeł finansowania prowadząc program „STEAM edukacja w każdej szkole”, który w sierpniu 2020 r. otrzymał Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Jego celem jest pomóc zainteresowanym szkołom w poszukiwaniu finansowania.

 Istnieje wielu przedsiębiorców chętnych do wsparcia lokalnych społeczności. To właśnie współpracując z zewnętrznymi sponsorami Skriware udało się wdrożyć nowoczesny sprzęt do ponad 50 polskich szkół. Najświeższym przykładem jest SP2 w Puszczykowie, która w lutym otrzymała sprzęt dzięki wsparciu programu mentoringowego InCredibles zainicjowanego przez Sebastiana Kulczyka, czy 6 szkół podstawowych i jeden ośrodek kształcenia zawodowego na Śląsku, które otrzymały takie laboratoria dzięki spółce E003b7 z grupy Rafako SA (m.in. wspomniana wcześniej szkoła z Mysłowic).

Startup ma także doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania w programach organizowanych zarówno z inicjatywy rządowej, jak i prywatnych przedsiębiorstw. Chcąc dzielić się zdobytą wiedzą, wspiera placówki szkolne zainteresowane nabyciem SkriLabu w pozyskiwaniu środków.

  Jednym z przykładów może być projekt Aktywna Tablica SPE, w którym to laboratorium wzbogacone o pakiety terapeutyczne mTalent stanowi gotową ofertę skrojoną na miarę i wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021. Więcej o inicjatywie przeczytać można na stronie Aktywna Tablica SPE.

 Istnieje także wiele organizacji wspierających działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania oraz nauki, z których korzystać mogą szkoły. Skriware zachęca do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy sales@skriware.com. Wspólnie jesteśmy w stanie gwarantować nauczycielom i uczniom dostęp do nowoczesnych, praktycznych i efektywnych narzędzi wspierających zdobywanie wykształcenia na miarę 21.wieku!

  Więcej o programie i laboratorium edukacyjnym przeczytać można na stronach Skriware:

 

Wspaniały przykład ich wykorzystania płynie także ze śląskich Mysłowic, gdzie w szkole podstawowej nr 4 Joanna Żuromska, jedna z  nauczycielek, korzystając z elementów konstrukcyjnych laboratorium i zasobów internetowych stworzyła z dziećmi projekt osadzony w tematyce Smart City. Uczniowie pracowali nad infrastrukturą i znakami drogowymi. Zajęcia składały się z dwóch modułów: “Ruch drogowy i jego bezpieczeństwo” oraz “Poznajemy zestaw konstrukcyjny”, dzięki którym dzieci poznały znaki drogowe i zestaw konstrukcyjny SkriKit, którym operowali.

 Powstałe dzieła to obiekty, które pomagają utrzymać bezpieczeństwo w ruchu drogowym: znaki drogowe, szlabany, przystanki autobusowe z ławeczkami, na których siedzą potencjalni pasażerowie, a nawet łazik kosmiczny i pies. Wszystkie dzieła konstruktorów zostały zebrane w formie wystawy, tworzącej makietę inteligentnego miasta, przyjaznego jego mieszkańcom.

Wpis powstał we współpracy z firmą Skriware.