17 stycznia 2017 roku odbędzie się I Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska. 

Głównym celem Konferencji, organizowanej przy współudziale Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, jest wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie najnowszych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem. W założeniu, Konferencja ma stanowić platformę wymiany doświadczeń między praktykami i teoretykami i jest skierowana do przedstawicieli: jednostek naukowo-badawczych, instytucji administracji publicznej oraz sektora dostawców innowacyjnych usług i rozwiązań technologicznych.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia:

  • Systemy informatyczne w monitoringu jakości środowiska
  • GIS i analizy przestrzenne
  • Modelowanie i analizy zjawisk i procesów środowiska
  • Prace badawcze i wdrożenia systemów informatyki środowiska

Podczas konferencji zostanie przedstawionych szereg tematów odnoszących się bezpośrednio do tematyki miejskiej, w tym m.in:

  • Bezpieczeństwo ekologiczne miast w aspekcie zastosowania technologii RFID
  • Miejski System Informacji Przestrzennej w Kielcach narzędziem zarządzania zrównoważonym rozwojem
  • Analiza jakości powietrza atmosferycznego w Warszawie
  • Doświadczenia w budowie i utrzymaniu systemów pomiarowych dla monitoringu zanieczyszczeń powietrza

Podczas konferencji będę miał również przyjemność przedstawić temat: Zintegrowane zarządzanie Miastem Inteligentnym: norma ISO 37120 a Miejski System Informacji Przestrzennej (GIS).

Pełny program konferencji można pobrać ze strony Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska.

Konferencja współorganizowana z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

 

Więcej informacji: www.psis.org.pl