Już 19 i 20 maja 2022 odbędzie się pierwszy, uroczysty zjazd 3. edycji programu „Przywództwo w Samorządzie”. Jest to przedsięwzięcie skierowane do drużyn miejskich – reprezentacji małych i średnich JST, które wzmacniają swoje kompetencje przywódcze i wiedzę z zakresu rezyliencji miejskiej w odniesieniu do wyzwań środowiskowych. Program organizują Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska.

„Przywództwo w Samorządzie” to jedyny w Polsce, bezpłatny program szkoleniowy dla liderów samorządowych z małych i średnich miast przygotowany w oparciu o koncepcję rezyliencji (odporności) miejskiej – city resilience. Autorami programu są: Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska, które wspólnie zorganizowały jego pierwszą edycję w 2020 roku.

W ramach “Przywództwa w Samorządzie” budujemy odporność na kryzysy miast poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów oraz pogłębiamy wiedzę uczestników na temat rezyliencji miejskiej. Istotą przedsięwzięcia jest też rzeczywista wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań na problemy systemowe między kierownictwami miast. Jest ona możliwa dzięki wykorzystaniu w cyklu szkoleniowym pracy w formie warsztatów.

Ostatnie lata dosadnie pokazały jak ważne jest tworzenie elastycznych i prężnych miast, które szybko mogą zmieniać się pod wpływem zewnętrznych wstrząsów i jak ważna jest umiejętność wychodzenia z kryzysów, powrót do poprzedniego stanu oraz wyciąganie wniosków, które mogą pomóc przejść kolejne turbulencje łagodniej. Pandemia koronawirusa, problemy w systemie oświaty, wojna w Ukrainie czy trudna sytuacja finansowa kraju w pierwszej kolejności dotknęła właśnie społeczności miejskie i wystawiła na próbę ich liderów i liderki. Siła rażenia w mniejszych miejscowościach jest zwykle bardzo dotkliwa, ale z drugiej strony, to właśnie małe społeczności mają większą elastyczność i gotowość do zmiany wynikającą z rozmiaru czy silniejszych więzi społecznych oraz gotowości do współpracy między sektorami. Dlatego też organizatorzy kierują program właśnie do tej grupy odbiorców.  

W latach 2020 i 2021 w programie „Przywództwo w samorządzie” wzięło udział 68 uczestników z 18 miejscowości z całej Polski. Wśród absolwentów znalazło się 11 burmistrzów, 8 zastępców burmistrzów i 3 zastępców prezydentów miast. Oprócz nich w tym gronie znaleźli się urzędnicy wysokiego szczebla – słowem osoby, które mają decydujący wpływ na rozwój i trwanie miasta.

W 2022 roku w programie udział wezmą przedstawiciele następujących miast: Sanok, Karpacz, Grajewo, Tłuszcz, Starogard Gdański, Kępno, Myślenice, Sandomierz, którzy od maja do listopada będą brać udział w szkoleniach i warsztatach, które mają im pomóc budować rezyliencję miejską.

 ORGANIZATORZY I PATRONI: