Potrzebujemy zintegrowanego zarządzania miastem, czyli koordynacji pracy ludzi, wydziałów i działań przekładających się na decyzje strategiczne i operacyjne. Biuro Miasta Inteligentnego powinno patrzeć bardzo szeroko: budować program nowoczesnego miasta, tworzyć precyzyjne diagnozy i testować nowe rozwiązania, koordynować inwestycje i dokumentować doświadczenia. Z Szymonem Ciupą, doradcą miast w zakresie transformacji technologicznej, rozmawia Bartosz Paszcza.

Link do artykułu oraz podcastu ScepTech z rozmową:

https://klubjagiellonski.pl/2020/06/03/przyszlosc-wymaga-stworzenia-mozgu-miasta/