4 i 5 kwietnia odbędzie się konferencja Akceleratora Technologii Informatycznych PIONIER

Tematyka konferencji skupia się na roli Akceleratora oraz korzyściach dla Administracji Publicznej wynikających z udziału w projekcie grantowym. Przedstawione zostaną zasady rekrutacji  w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zasady współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi.

Tematyka spotkania podejmie zgłoszone przez naszych partnerów potrzeby związane z zarządzaniem miastem, wdrażaniem nowych technologii oraz współpracą ze start-upami np.:

  • „Bezpieczeństwo ucznia – smartfon szansą czy zagrożeniem?”
  • „Narzędzia wsparcia nauczycieli”
  • „System monitorowania ryzyka powodziowego”
  • „Smart platforma integracji systemów miejskich do zarzadzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników urzędu oraz mieszkańców miasta Wałbrzych”

Zaproszeni Eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z zakresu najlepszych praktyk w zakresie budowy Smart Cities.

AGENDA

4 kwietnia 2019, czwartek

1 dzień konferencji
9.00 – 10.30
Rejestracja uczestników na konferencje
Przywitanie gości kawą

10.30 – 11.00
Uroczyste otwarcie konferencji
Powitanie gości i wystąpienie otwierające
Wystąpienie przedstawiciela Włodarzy Miast

11.00 – 12.00
I sesja referatowa: „Rola Akceleratora i korzyści z Projektu Grantowego”
Wystąpienie przedstawiciela NCBiR
Prezentacja dotycząca realizowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne projektów. Przedstawienie zasad rekrutacji w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zachęcenie do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi.

12.00 – 12.15
Przerwa kawowa

12.15 – 13.15
II sesja referatowa: „Prezentacje zespołów”
Zespół Interdyscyplinarny Wrocław
Zespół Interdyscyplinarny Olsztyn
Zespół Interdyscyplinarny Kalisz
Zespół Interdyscyplinarny Wałbrzych

13.15 – 14.15
Panel dyskusyjny włodarzy miast: Rzeczywiste potrzeby i problemy miast

14.15 – 15.45
Przerwa obiadowa. Zakwaterowanie w hotelu.

15.45 – 17.00
III sesja referatowa: „Nowoczesne Technologie”
Partnerzy technologiczni
Nowe technologie – wykorzystanie w Smart City

19.00 – 23.00
Uroczysta kolacja

5 kwietnia 2019, piątek

2 dzień konferencji
7.00 – 9.30
Śniadanie

9.30 – 10.30
I sesja referatowa: „Smart City”
Akcelerator Inteligentnych Miast przedstawienie projektu
Projekt e-Pionier: AIM – kreowanie inteligentnych miast.
Proces transformacji miasta w Smart City

10.30 – 11.00
Przerwa kawowa

11.00 – 12.00
II sesja referatowa: „Kierunki kształcenia i przygotowywania absolwentów do realizacji założeń SMART CITY”
Wystąpienia Partnerów Naukowych

12.00 – 13.00
Panel dyskusyjny – wnioski i podsumowanie konferencji
Rozstrzygnięcie konkursu

13.15 – 14.15
Obiad

Udział w spotkaniu dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Bezpłatna rejestracja udziału w konferencji do dnia 25 marca br., poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.atipionier.pl/uniejow.

Podczas drugiego dnia konferencji będę miał przyjemność przedstawić temat „Proces transformacji miasta w Smart City”. Zapraszam!

Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o. został powołany do życia w celu rozwoju usług Grupy inARGO SA poprzez intensyfikację działań w obszarze „Cities”. Projekt wspiera uzdolnionych programistów dając im możliwość rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych zgłaszanych przez jednostki współpracujące z akceleratorem. Strategia Spółki opiera się na wspieraniu rozwoju miast i aglomeracji miejskich w obszarze Smart City i IOT.