Miesiąc: Czerwiec 2017

Konferencja: GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

25 – 26 września 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE Konferencja jest połączona z jubileuszami 55. Rocznicy powstania Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz 15. Rocznicy utworzenia kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i dydaktycznego zarówno pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej, jak i innych ośrodków naukowych (podsumowanie dotychczasowych działań, przegląd i synteza dokonań), upowszechnienie wyników badań, zainspirowanie nowych kierunków badawczych, integracja środowiska naukowego, administracji publicznej i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, wymiana doświadczeń i poglądów. PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE: •...

Read More

Cyfrowa transformacja miejskiej gospodarki przestrzennej

Jednym z zadań własnych miast jest dbanie o ład przestrzenny czyli o „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne” (ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Gospodarka przestrzenna, której przedmiotem jest dążenie do osiągnięcia ładu przestrzennego jest więc jednym z kluczowych obszarów działalności miasta. Na miejską gospodarkę przestrzenną składają się trzy grupy zadań: Zadania związane z planowaniem przestrzennym (kreowanie polityki przestrzennej, której wyrazem jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalanie prawa miejscowego – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,...

Read More

Interoperacyjność

Interoperacyjność Realizacja zadań miast wspierana jest przez wiele systemów dziedzinowych, aplikacji czy baz danych. Cały czas pojawiają na się nowe rozwiązania, które dostarczać będą nowe dane, usługi i funkcjonalności. Pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii cyfrowych (chociażby poprzez świadczenie e-usług publicznych na wysokim poziomie dojrzałości czy analizę danych na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych)  wymaga zapewnienia efektywnego współdziałania systemów oraz integracji zbiorów danych. Jest to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed miastami w zakresie cyfryzacji. W tym wpisie przybliżę kluczową cechę nowoczesnych systemów informatycznych w administracji publicznej – interoperacyjność. Interoperacyjność to zdolność systemów teleinformatycznych oraz wspieranych przez nie procesów do wymiany...

Read More

Relacja z Kongresu Smart City w Gdańsku

30 maja 2017 roku w Hotelu NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM odbyła się XI edycja kongresu: „SMART CITY – założenia i perspektywy” Uczestnikami kongresu byli włodarze polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był interesujący. Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta w Gdyni, Prezydent Miasta Olsztyna, Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Lubuskiego,Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Warmińsko-mazurski,  Artur Chojecki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii...

Read More

Podsumowanie X Kongresu ITS

X Jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego. Poruszana tematyka Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Z roku na rok na Kongresie przybywa...

Read More

Ostatnie tweety

Patronaty medialne

Newsletter