29 czerwca we Wrocławiu odbędzie się XII edycja ogólnopolskiego kongresu:

„SMART CITY – założenia i perspektywy”

Ogólnopolski Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy – jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat Honorowy:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Energii
 • Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski
 • Burmistrz Miasta Nysy – Kordian Kolbiarz
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski
 • Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
 • Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak
 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski
 • Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
 • Prezydent Miasta Olsztyna – Piotr Grzymowicz
 • Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak
 • Ambasada Szwecji
 • Ambasada Niemiec
 • Narodowa Agencja Poszanowanie Energii
 • Polski Związek Pracodawców Ochrona
 • Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

oraz:

Dolnośląska Izba Gospodarcza, Eko-Biegły, Fundacja Poszanowania Energii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Dolnośląski, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, Zielony Instytut.

Partnerzy konferencji – Volvo Polska Sp. z o.o., Q4Net, Gradis

Podczas najbliższej edycji kongresu, głos zabiorą m.in:

Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut, dr inż. Jerzy Ładysz – Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Marek Mroczkowski – Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, dr Kornelia Kwiecińska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów – Stowarzyszenie Eko-Biegły, dr inż. Jacek Malasek – Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Stanisław Biega – Członek Zarządu Fundacji, Centrum Zrównoważonego Transportu, Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie, Kordian Kolbiarz – Burmistrz Miasta Nysy, Sylwia Pędzińska – Dyrektor, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Małgorzata Tracz – Przewodnicząca, Partia Zieloni, Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Miasta Wrocławia, dr inż. Magdalena Król – Kierownik, Zakład Nowych Technologii Energetycznych, KGH CUPRUM Sp. z o. o., dr Michał Beim – Ekspert, Instytut Kolejnictwa,

Proponowana tematyka kongresu:

 1. Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
 2. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

III. Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu są upoważnieni:

 • władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorów krajowych i zagranicznych / – przedsiębiorców / media branżowe
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu

Więcej informacji na stronie: http://successpoint.pl/smart-2017-wroclaw

Rejestracja: http://successpoint.pl/smart-2017-wroclaw#zarejestruj-si%C4%99

Źródło: organizator

smartcity-expert.eu jest partnerem medialnym wydarzenia.