Czas na dyskusję o technologiach dla miast!

Osoby interesujące się tematyką miejską mają świadomość potencjału drzemiącego w technologiach z obszaru smart city. W oparciu o zbierane przez samorząd dane powstają rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu miastem i włączają w ten proces mieszkańców. Mnogość dostępnych technologii sprawia jednak, że warunkiem niezbędnym dla ich efektywnego wykorzystania jest stałe pogłębianie wiedzy. Podczas Kongresu Technologii Miejskich, który odbędzie się 10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, uczestnicy rozmawiać będą m.in. o inteligentnej mobilności, finansowaniu projektów, walce z wykluczeniem cyfrowym, a także ryzkach jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój smart city.

Debaty w ramach Kongresu toczyć się będą w sesjach:

  • Miasto 2.0
  • Forum Technologii w Transporcie
  • Forum Światło w Mieście
  • Forum Elektromobilności Miejskiej

Będę miał przyjemność wziąć udział w debacie plenarnej „Finansowanie inwestycji w inteligentne miasta”, gdzie pojawią się m.in. następujące wątki:

• Smart City – spójna, strategiczna wizja czy zbiór osobnych projektów?
• PPP szansą na budowę inteligentnych miast? Jak wykorzystać synergię potencjałów sektora prywatnego i publicznego?
• Inwestycje w transport i ich wpływ na samorządy
• Jak stworzyć przyjazną przestrzeń miejską?

Kongres Technologii Miejskich organizowany jest przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, firmę doradczą i wydawcę portali Transport Publiczny, Rynek Kolejowy i Rynek Infrastruktury. Kongres stanie się miejscem wymiany opinii i informacji na temat przyszłości polskich miast w kontekście rozwoju technologii związanych z transportem, energią czy wykorzystaniem przestrzeni.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po rejestracji i otrzymaniu akredytacji od organizatora.